Univerzitet u Novom Sadu
 
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Đerđ Lenart

Profesor na predmetima Ekonomika građevinarstva,
Organizacija građenja i mehanizacija,
Lepljene lamelirane drvene konstrukcije i Drvene konstrukcije

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: lenart@gf.uns.ac.rs

  Biografija
Zvanje: Docent
Zaposlen na Građevinskom fakultetu u Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, od 1988. godine.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Konstrukcije i materijali.

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Doktorat

1996

Građevinski fakultet Subotica

Mehanika loma

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

1987

Fakultet građ.- znanosti

Sveučilišta u Zagrebu

Dinamika konstrukcija

Diploma

05.05.1977

Fakutlet građevinskih znanosti Zagreb

Konstruktivni

  Reprezentativne reference
1. Temeljna ploča za silose GEBI doo br proj E 125/2005 izrađen u SMIM doo u Subotici
2. Nadogradnja stambene zgrade u Beogradu za in. Popović Predrag br. Proj. 31/2007 SMIM ASubotica
3. Kompleks objekata u FARM COOMC doo Čantavir br. Proj. 467 SMIM doo
4. Kolektivna stambena zgrada u Subotici br proj E-02/2004 SMIM doo
5. Gimnazija KOSTOLANjI DEŽE u Subotivi br proj. E-21/2003. SMIM doo
6. Kolektivna stambena zgrada PIRAMIDA doo E-10/2007.
7. I niz objekata za proteklih 30 godina aktivnog rada
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007