Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Ljiljana Kozarić

Asistent na predmetima
Drvene konstrukcije i Lepljene lamelirane drvene konstrukcije 


Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: kozaric@gf.uns.ac.rs

  Biografija
U decembru 2000. godine diplomirala na konstruktivnom smeru Građevinskog fakulteta u Subotici, iz oblasti "Lepljene lamelirane drvene konstrukcije".
Od septembra 2001. godine zaposlena na Građevinskom fakultetu u Subotici, trenutno u svojstvu asistenta studenta doktorskih studija na katedri za konstrukcije i materijale.
Aktivno znanje engleskog jezika.
Poseduje licence tipa 310 - Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje i 410 - Odgovorni izvođač radova građevinskih konstrukcija i građevinsko - zanatskih radova na objektima visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje.
  Međunarodni naučni skupovi
1. Ljiljana Kozarić, Dragan Milašinović: The plastic zone at a crack tip of stretched cylindrical rod, III Simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine, PhIDAC 2011, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 21-23. septembar 2011.
2. Ljiljana Kozarić: Primena termički obrađenog drveta u građevinarstvu, XXV Kongres i međunarodni simpozijum o istraživanjima i primeni savremenih dostignuća u oblasti materijala i konstrukcija, Tara, 20-21. oktobar 2011.
  Domaći naučni skupovi
1. Milan Kekanović, Karolj Kasaš, Ljiljana Kozarić: Delovanje mikroorganizama na mestima okova drvenih konstrukcija, Simpozijum JUDIMK, Niš, 2002.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007