STUDIJSKI PROGRAM - KONSTRUKCIJE I MATERIJALI
SR | EN

PREDMET: DRVENE KONSTRUKCIJE


Nastavnik:
Lenart Đerđ
Status predmeta:
Obavezan
Broj ESPB:
6
Uslov:
Otpornost materijala I i II
Cilj predmeta:
Kroz ovaj predmet student se upoznaje sa drvenim konstrukcijama.
Stiče znanje o načinu proraćuna i formiranju konstrukcija od drveta. Takođe se upoznaje sa klasičnim i savremenim od drveta. Upoznaje se sa primenom važećih domaćih i sa novim evropskim propisima.
Ishod predmeta:
Realizacija predviđenih ciljeva.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja Ponavljanje osnovnih elemenata iz drvenih konstrukcija kao što su dopušteni naponi i način dimenzionisanja.
II nedelja Vezna sredstva. Proračun i njihovo dimenzionisanje.
III nedelja Način nastavljanja elemenata drvenih konstrukcija, proračun i njihovo dimenzionisanje.
IV nedelja Proračun klasičnih krovnih konstrukcija, jednovodne.
V nedelja Proračun klasičnih krovnih konstrukcija, dvovodne i viševodne krovne konstrukcije.
VI nedelja Drveni rešetkasti nosači. Proračun i njihovo dimenzionisanje.
VII nedelja Drveni rešetkasti nosači. Formiranje detalja.
VIII nedelja Lepljeni lamelirani nosači.
IX nedelja Lepljeni lamelirani nosači. Proračun i njihovo dimenzionisanje.
X nedelja Hale. Formiranje dispozicije.
XI nedelja Hale. Glavni nosači, rožnjače, spregovi i ostali delovi hala. Proračun i njihovo dimenzionisanje.
XII nedelja Spoj drveta i čelika. Spregnuti nosači.
XIII nedelja Mostovi.
XIV nedelja EC-5.
XV nedelja Način izrade seminarskog rada. Sumiranje gradiva.
Praktična nastava: Vežbe
Prati tok teorijske nastave.
Literatura:
1. Milan Gojković: Drvene konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
2. Milan Gojković; Boško Stevanović: Drvene konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1990.
3. Važeći propisi i standardi, EC-5
4. Romić: Lepljene lamelirane konstrukcije, Građevinska knjiga, Beograd, 1994.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 3 Vežbe: 2 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Predavanja, vežbe, grafički radovi, seminarski radovi, konsultacije
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku predavanja 5 pismeni ispit 30
Praktična nastava 5 usmeni ispt 30
Seminari-i 30 - -

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007