Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
5. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

21. април 2017.

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2016.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2015.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2014.
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ


МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 2006
САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ