Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
5. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

21. април 2017.43 ГОДИНЕ
Грађевинског факултета у Суботици


Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
Козарачка 2а, 24000 Суботица

Тел: +381 24 554 300
Факс: +381 24 554 580

E-mail: konferencija@gf.uns.ac.rs
Website: www.gf.uns.ac.rs/~konferencija

Особе за контакт:
др Александар Ландовић