Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

20. april 2018.

44 GODINE
Građevinskog fakulteta u Subotici


Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet Subotica
Kozaračka 2a, 24000 Subotica

Tel: +381 24 554 300
Faks: +381 24 554 580

E-mail: konferencija@gf.uns.ac.rs
Website: www.gf.uns.ac.rs/~konferencija

Osobe za kontakt:
dr Aleksandar Landović, dipl. inž. građ.
dr Ljiljana Kozarić, dipl. inž. građ.