Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

20. april 2018.

5. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2017.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2017.


4. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2016.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2016.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Radovi u punom tekstu (.pdf)
Slike sa Konferencije 2015.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Slike sa Konferencije 2014.


MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2006
SAVREMENI PROBLEMI U GRAĐEVINARSTVU


Radovi učesnika
Uvodna izlaganja i pozvani referati
Slike sa Konferencije 2006.