Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

20. april 2018.

Organizator

Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet Subotica
Kozaračka 2a, 24000 Subotica

Tel: +381 24 554 300
Faks: +381 24 554 580
E-mail: konferencija@gf.uns.ac.rs
Website: www.gf.uns.ac.rs/~konferencija

Za sve informacije o Međunarodnoj konferenciji obratite se organizatoru.

Osobe za kontakt

• dr Aleksandar Landović, dipl. inž. građ.
• dr Ljiljana Kozarić, dipl. inž. građ.Prijavu rezimea, slanje radova i prijavu učešća dostaviti elektronskom poštom na adresu konferencija@gf.uns.ac.rs
Informacije o načinu pripreme i slanja radova su date u uputstvu za pisanje radova.

Druga informacija:    FLAJER_ENG    FLAJER_SRB

* INSTRUCTION FOR AUTHORS
* UPUTSTVO ZA AUTORE

* Template

* REVIEWER'S REPORT

Priprema i prihvatanje radova

Programski odbor Konferencije izvršiće izbor radova prema njihovom sadržaju, kvalitetu i aktuelnosti.
Radovi moraju biti pripremljeni tačno prema priloženom uputstvu i dostavljeni u elektronskom obliku u formatu MS Word (elektronskom poštom, veličina datoteke do 5MB ili na CD-u).

Važni datumi

Prijava rezimea: 11. februar 2018.
Dostavljanje radova: 11. mart 2018.
Postupanje po recenziji: 23. mart 2018.
Konačno prihvatanje radova: 30. mart 2018.
Prijava učešća: do 15. aprila 2018.

Kontizacija

Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi:
- 50 EUR, za uplate do 31. marta 2018.g.
- 70 EUR, za uplate nakon 31. marta 2018.g.
*štampaće se samo radovi sa plaćenom kontizacijom

PDV je uračunat u cenu. Uplate izvršiti na sledeće žiro račune:

Devizni račun: Uputstvo za plaćanje
Dinarski račun:
Uprava za trezor R.S. 840-1233666-68

Studenti doktorskih studija plaćaju 50% kotizacije od navedenog iznosa. Potrebno je da dostave potvrdu - kopiju indeksa studenata doktorskih studija na mail: konferencija@gf.uns.ac.rs

Kotizacija uključuje:
- objavljivanje rada u Zborniku radova konferencije GF 2018,
- učešće i prezentaciju rada na skupu,
- jedan primerak materijala skupa,
- koktel na otvaranju skupa odnosno osveženja u pauzama,
- zajedničku večeru sa zabavnim programom.

Smeštaj
Hotelski smještaj nije uključen u kotizaciju, ali će Građevinski fakultet obezbediti najpovoljnije uslove za učesnike Konferencije. Organizacioni odbor vrši samo organizaciju smještaja. Hotelski smještaj plaća se direktno hotelu.

*** Spisak hotela ***

Subotica

Najseverniji grad u Republici Srbiji, nadomak granice sa Republikom Mađarskom. U pisanim dokumentima se prvi put spominje još 1391. godine. Kroz istoriju je, kao grad na razmeđi Evrope i Azije, često bio na meti osvajača i putnika. Danas je Subotica grad bogate kulture, grad festivala i vina, Poznata po svojoj arhitekturi secesije, festivalima, živopisnom kulturnom životu tokom cele godine.. Povrh toga, Subotica nudi mnogo zanimljivih mesta za odmor i razonodu, ergele, salaše i lovišta.

Palić

Jezero i naselje nadomak Subotice uvek nudi nešto novo a svake sezone su sadržaji na njemu sve bogatiji. Izvanredni objekti sa početka XX veka: Vodotoranj, Velika terasa, Ženski štrand, uređen park, Vinski put, samo jezero kao i mir i tišina, čine Palić idealnim prostorom za odmor i uživanje. Odlični restorani i kafići, sportski i rekreativni tereni, termalni bazen, Zoološki vrt, biciklističke i pešačke staze, mogućnosti zabave i dodatni sadržaji čine sveobuhvatnu ponudu turističkog centra Palić.