Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA

6. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU

20. april 2018.


Programski odbor konferencije

Prof. dr Miroslav Bešević, dekan Građevinskog fakulteta Subotica - predsednik
Prof. dr Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu

Članovi odbora

Prof. dr Radu Bancila, University of Timisoara, RO
Akademik dr Neđo Đurić, GF Subotica
Prof. dr Đula Fabian
Prof. dr Karolj Kasaš, GF Subotica
Prof. dr Milan Kekanović, GF Subotica
Prof. dr Rudolf Klein, GF Subotica
Prof. dr Srđan Kolaković, FTN Novi Sad
Prof. dr Danijel Kukaras, GF Subotica
Prof. dr Đorđe Lađinović, FTN Novi Sad
Prof. dr Dragan Lukić, GF Subotica
Prof. dr Dragan D. Milašinović, GF Subotica
Prof. dr Ilija Miličić, GF Subotica
Prof. emeritus Aleksandar Prokić, GF Subotica
Prof. dr Petar Santrač, GF Subotica
Prof. dr Milan Trifković, GF Subotica
Prof. dr Ioan Tuns, University of Brasov, RO
Doc. dr Viktorija Aladžić, GF Subotica
Doc. dr Ognjen Gabrić, GF Subotica
Doc. dr Danica Goleš, GF Subotica
Doc. dr Miroslav Kuburić, GF Subotica
Doc. dr Aleksandar Landović, GF Subotica

Naučni odbor

Predsednik Naučnog odbora: Akademik Nikola Hajdin, RS

Članovi:

Akademik Vladan Đorđević, Univerzitet u Beogradu, RS
Doc. dr Srđa Aleksić, Univerzitet Crne Gore, MNE
Prof. dr György L. Balázs, Univerzitet u Budimpešti, HU
Prof. dr Željko Bačić, Univerzitet u Zagrebu, HR
Prof. dr Dragan Buđevac, Univerzitet u Beogradu, RS
Prof. dr Jan Bujnak, Univerzitet u Žilini, SK
Prof. dr Meri Cvetkovska, Univerzitet u Skoplju, MK
Prof. dr Rade Doroslovački, Univerzitet u Novom Sadu, RS
Prof. emeritus Radomir Folić, Univerzitet u Novom Sadu, RS
Prof. dr Marko Ivetić, Univerzitet u Beogradu, RS
Prof. dr Jovo Jarić, Univerzitet u Beogradu, RS
Prof. dr Kikuo Kishimoto, Institut za tehnologiju u Tokiju, JP
Prof. dr Milan Kljajin, Univerzitet u Osijeku, HR
Prof. dr Miloš Knežević, Univerzitet Crne Gore, ME
Prof. dr Duško Lučić, Univerzitet Crne Gore, ME
Prof. dr János Major, Univerzitet u Debrecenu, HU
Prof. dr Damir Markulak, Univerzitet u Osijeku, HR
Prof. dr Siniša Mesarović, Univerzitet u Vašingtonu, USA
Prof. dr Petar Mitković, Univerzitet u Nišu, RS
Prof. dr Darko Moslavac, Univerzitet u Skoplju, MK
Prof. dr Edward Petzek, Univerzitet u Temišvaru, RO
Prof. dr Jasna Plavšić, Univerzitet u Beogradu, RS
Prof. dr Dušan Prodanović, Univerzitet u Beogradu, RS
Prof. dr Ivana Racetin, Univerzitet u Splitu, HR
Prof. dr Dragan Savić, Univerzitet u Eksteru, UK
Prof. dr Dan Sorin, Univerzitet u Temišvaru, RO
Prof. dr Zlatko Srbinovski, Univerzitet u Skoplju, MK
Prof. dr Dragoslav Stojić, Univerzitet u Nišu, RS
Prof. dr Nedim Suljić, Univerzitet u Tuzli, BA
Prof. dr Dragoslav Šumarac, Univerzitet u Beogradu, RS
Prof. dr Damir Varevac, Univerzitet u Osijeku, HR
Prof. dr Milan Veljković, Univerzitet u Delftu, NLD
Prof. dr Petri Vuojala, Univerzitet u Turku, FI
Assist. Prof Dorin Radu,. Eng. Univerzitet u Transilvaniji, RO