Универзитет у Новом Саду
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

6. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

20. април 2018.


Теме конференције

 • Грађевинске конструкције и материјали
 • Теоријска и примењена механика
 • Експериментална и теоријска анализа конструкција
 • Истраживање, пројектовање и изградња саобраћајница и геотехничке конструкције
 • Истраживање, пројектовање и изградња хидротехничких објеката
 • Архитектонско и урбанистичко планирање и пројектовање
 • Одрживи развој и енергетска ефикасност
 • Организација и менаџмент у грађевинарству
 • Процена стања, санација и одржавање грађевинских конструкција објеката
 • Геодезија

Припрема и прихватање радова

Програмски одбор Конференције извршиће избор радова према њиховом садржају, квалитету и актуелности.
Радови морају бити припремљени тачно према приложеном упутству и достављени у електронском облику у формату МС Wорд (електронском поштом, величина датотеке до 5МБ или на ЦД-у).

Позив за спонзорство-донаторство
Уговор о донаторству

Циљеви конференције

Успех Конференције одржане 2014. године поводом 40 година Грађевинског факултета у Суботици подстакао је организаторе да и ове године организују Међународну конференцију са актуелном тематиком из грађевинарства и сродних области.
Стање привреде, а посебно грађевинарства у последњих двадесет година резултирали су заостатком за развијеним земљама света у области грађевинарства. Због тога постоји потреба да се резимирају досадашњи резултати и достигнућа у овој важној области, почев од планирања, примене савремених теоријских и нумеричких поступака, методологије анализе и пројектовања, као и у области практичне грађевинске оперативе па до техничке регулативе из ове области.
Очекује се да се овом приликом размене искуства стручњака у достигнућима и из научних дисциплина везаних за ове области као и стручњака различитих профила и специјалности који се баве грађевинарством и сродним дисциплинама: грађевински инжењери, архитекте, урбанисти, геодетски инжењери, геолошки инжењери, машински инжењери, електро инжењери и други.
Конференција треба да укаже на оријентацију главних праваца развоја науке и струке у наведеним областима који би одговарали условима и потребама у овој фази изградње наше земље. Поред тога, ова конференција је прилика да се размотри стање законске регулативе у овим областима као и потреба њеног усаглашавања са најновијим Еврокодовима који се примењују у земљама Европске Уније. Очекује се да конференција окупи истраживаче, експерте, инжењере и званичне представнике надлежних институција, и привредних организација заинтересованих за размену научно-стручних информација и искустава. Биће то прилика да се оствари сарадња са Универзитетима из окружења: Темишвару, Брашову, Осијеку и Славонском Броду.

Важни датуми

Пријава резимеа: 11. фебруар 2018.
Достављање радова: 11. март 2018.
Поступање по рецензији: 23. март 2018.
Коначно прихватање радова: 30. март 2018.
Пријава учешћа: до 15. априла 2018.

Покровитељи

 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја
 • Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој
 • Универзитет у Новом Саду
 • Град Суботица
 • Инжењерска комора Србије

Медијски покровитељ

Радио телевизија Војводине
РТВ Yu Eco

Организатор

Грађевински факултет Суботица

Козарачка 2а, 24000 Суботица
Универзитет у Новом Саду

Особе за контакт

 • др Александар Ландовић, дипл. инж. грађ.
 • др Љиљана Козарић, дипл. инж. грађ.

Тел: +381 24 554 300
Факс: +381 24 554 580

E-mail: konferencija@gf.uns.ac.rs
Website: www.gf.uns.ac.rs/~konferencija