Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Dr Milan Kekanović

Profesor na predmetima Građevinski materijali I i II,
Tehnologija betona, Zidane konstrukcije,
Laki betoni i malteri i Energetski održiva arhitektura

Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: kekec@gf.uns.ac.rs

  Biografija
Zvanje: Docent
Zaposlen na Građevinskom fakultetu u Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, od 2008. godine.
Uža naučna odnosno umetnička oblast: Građevinski materijali (nauka o materijalima, betonima, cementima, građevinske konstrukcije, zidane konstrukcije, izolacioni materijali, protivpožarni materijali, energetska efikasnost).

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2008

Građevinski fakultet Subotica

Građevinski materijali

Doktorat

1998

Građevinski fakultet Beograd

Građevinski materijali i betoni

Magistratura

1993

Građevinski fakultet Beograd

Građevinski materijali i betoni

Diploma

1982

Građevinski fakultet Zagreb

Konstruktivni smer

Dobitnik većeg broja nagrada na svetskim i domaćim manifestacijama/skupovima u oblasti inovacija, između ostalih:
1) I Olimpijada inovacija ''GENIUS 1998'' u budimpešti – ZLATNA medalja u grani: građevinarstvo i GENIUS medalja u grani hemija i metalurgija,
2) Svetska izložba inovacija EUREKA 98 u Briselu – ZLATNA medalja,
3) Izložba inovacija 1998. u Beogradu – ZLATNA medalja ''Nikola Tesla''
  Reprezentativne reference
1. M. Kekanovic, A Ceh, I Hegedis, “Respecting the Thermodynamics Principles of the Heat Transfer – as the Most Important Condition for Achieving High Energy Efficiency in Buildings – Energy of the Ground and Heat Pumps – the Most Reliable Alternative Energy Source”, “3rd IEEE International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources”, Subotica, pp.79-84,2011
2. M. Kekanović., A. Čeh: Polumontažne superlake kasetirane StiroFert armiranobetonske konstrukcije, 15. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Subotica, 2006.
3. M. Kekanović,I. Hegediš, A. Čeh , Z. Kljajić: Građenje stambeno poslovnih objekata visoke energetske efikasnosti, 18. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Subotica, 2009.
4. M. Kekanović , A. Čeh: Polumontažne superlake kasetirane StiroFert armiranobetonske konstrukcije, 15. Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Subotica, 2006.
5. M. Kekanović: Priznati patent pod brojem 50224 - Mogućnost specijalnog olakšanja, izolovanja i armiranja međuspratnih konstrukcija, Glasnik intelektualne svojine, 15.07.2009.
6. M. Kekanović ,A. Čeh , Z. Klajić : Roštiljno-kasetne međuspratne ploče velikih raspona kao sistem za građenje stambeno poslovnih adaptabilnih objekata, INDIS 2009, Novi Sad
7. M. Kekanović: Priznati patent pod brojem 50934 – Laki betonski elementi za zidove i međuspratne konstrukcije, Glasnik intelektualne svojine, 31.08.2010.
8. M. Kekanović: Priznati patent pod brojem 50270 – Postupak za proizvodnju peno-polistiren-perlit-betona, Glasnik intelektualne svojine,15.07. 2009.
9. M.Kekanovic: The possibility of special lightening, insulating and reinforcing intermediate floor constructions,European patent office EP2102426, 28.09.2011
10. M. Kekanović: WO/2001/059794 – Heat Echanger for geothermal heat-or cold, WIPO,16.08. 2001.
  Patenti
 Oko 20 prijavljenih patenata, 8 priznatih patenata, 6 patenata je bilo na svetskoj PCT proveri, 6 novih proizvoda materijala i konstrukcija primenjenih na tržištu.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007