Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Doc. dr Igor Jokanović
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
  Biografija
   

Igor Jokanović je rođen u Beogradu (Srbija), 5.01.1969. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu. Diplomirao je 12.11.1993. godine na Odseku za puteve i železnice Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao prvi student generacije 1988/89, sa radom ”Upravljanje održavanjem puteva u Srbiji”. Diplomski rad predstavlja prvi rad na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti održavanja i upravljanja putevima. Magistrirao je 26.04.2000. godine sa radom ”Metode proračuna potpornih konstrukcija od armiranog tla”, takođe na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je 18.09.2009. godine sa radom ”Prilog istraživanju modela upravljanja putnom mrežom” na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina).
Za postignut uspeh iz svih nastavnih predmeta i vladanja
tokom osnovnog obrazovanja je dobio diplomu ”Vuk Karadžić”. Nagrađen je nagradom Instituta za saobraćajnice i geotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za najbolji opšti uspeh diplomiranog građevinskog inženjera na Odseku za puteve i železnice za školsku 1992/93. godinu u decembru 1993. godine. U junu 1994. godine, Društvo za puteve Srbije mu je dodelilo nagradu iz fonda ”Radojica Jauković” za najbolje urađen diplomski rad iz oblasti puteva u školskoj 1993/94. godini. Takođe, za najbolje urađen diplomski rad iz oblasti građevinarstva, je dobio nagradu Privredne komore grada Beograda, decembra 1994. godine.
Tokom jula 1997. godine
je boravio na Univerzitetu države Ilinois u Čikagu, SAD, kao učesnik Letnjeg programa za studente i asistente, gde se upoznao sa ekološkim aspektima geotehnike, a kasnije je učestvovao i na nekoliko kurseva i seminara za stručno usavršavanje iz oblasti upravljanja putevima, zaštite životne sredine, upravljanja i finansiranja projekata, javnih nabavki i saobraćajne politike.
Radno iskustvo j
e sticao u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Azerbejdžanu.
Poseduje višegodišnje iskustvo u obrazovnom radu, i to kao asistent i nastavnik na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i Građevinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
Član je Međunarodnog udruženja za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo-ISSMGE i Američkog društva građevinskih inženjera-ASCE.
U periodu od 20.09.2010. do 12.04.2012. godine je bio član Strukovnog veća tehničkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, a rukovodilac studijskog programa Građevinarstvo na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu istog univerziteta u periodu od 23.09.2010. do 4.02.2013. godine.
Od aprila 2011. godine
je član Uređivačkog odbora časopisa Put i saobraćaj, koji izdaje Srpsko društvo za puteve iz Beograda.
U periodu od 1983. do 1997. godine se aktivno bavio odbojkom u nekoliko odbojkaških klubova u Beogradu, a od jula 2001. do maja 2003. godine nastupao za O.K. Borac iz Banjaluke. Od 1990. do
2000. godine je vodio muške i ženske ekipe Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na raznim takmičenjima. Od novembra 2004. do maja 2005. godine je radio i kao trener muške seniorske ekipe u O.K. Borac iz Banjaluke. Jula 1997. godine je izabran za predsednika Odbora za odbojku pri Univerzitetskom sportskom savezu Beograda, a od marta 1999. godine i za člana Upravnog odbora istog saveza. Ove funkcije je obavljao do februara 2000. godine. Od jula 2001. do septembra 2005. godine je bio član Upravnog odbora O.K. Borac iz Banjaluke, a od oktobra 2002. do oktobra 2006. godine i član Skupštine Odbojkaškog saveza Republike Srpske.
Od stranih jezika govori i piše engleski, hrvatski i bošnjački, a razume makedonski.

     
  Oblast stručnog interesovanja
 

planiranje i razvoj saobraćaja i saobraćajnih mreža, održavanje i upravljanje saobraćajnicama, zaštita i upravljanje zaštitom životne sredine, primena geotehnike u oblasti saobraćajnica, upravljanje projektima, nabavka radova, roba i usluga

  Predavanja
 
 1. Life cycle approach to environmental impact assessment of road projects, Central European Initiative, International Programme for Infrastructure Development, Training Course Frontiers in Transport Project Managing and Public Private Partnership for Infrastructure, Sarajevo, 19-21.05.2003, IPSA, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Transport and Communications of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo

 2. Our view of US ethics and practices, Civil Engineering Conference and Exposition, Nashville, USA, 12-15.11.2003, American Society of Civil Engineers, Reston

 3. Studija slučaja 3-Procena uticaja na životnu sredinu za puteve: Studija ekoloških uticaja obilaznice Bijeljine, koautor (Milojčić, D., Jokanović, I.), Radionica Procjena uticaja na životnu sredinu, Banja Luka, 1-2.12.2003, Centar za ekološko održivi razvoj, Sarajevo

 4. Road maintenance activities in the Republic of Srpska, Regional Workshop on Output and Performance Based Road Contracts, Belgrade, Serbia, 3.10.2006, The World Bank, Washington, PE Roads of Serbia, Belgrade

 5. Restructuring of road sector and road laws (I Road laws, II Transformation of contracting companies, III Road sector organization, IV Execution of works), Workshop on Restructuring of the Road Sector, Skopje, Macedonia, 22-23.05.2007, BCEOM, Guyancourt, European Agency for Reconstruction, Skopje

 6. Road maintenance management (I Road network and traffic data, II Planning and programming), Seminar on Road Maintenance Management, Skopje, Macedonia, 16-17.09.2008, BCEOM, Guyancourt, European Agency for Reconstruction, Skopje

 7. Saobraćaj, Prikupljanje podataka i redovna snimanja, obuka osoblja Agencije za državne puteve BJRM, Skopje, Makedonija, 17-19.10.2011, IRD Engineering, Rim

  Knjige, monografije, zbornici
 
 1. Petnaest godina Arhitektonsko-građevinskog fakulteta u Banjoj Luci, monografija, član uređivačkog odbora, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja Luka, 2011.
  Članci u časopisima i periodičnim publikacijama
 
 1. Jokanović, I., Inženjerskogeološka dokumentacija za saobraćajnice kao sastavni deo urbanističke dokumentacije, Put i saobraćaj, god. XLII, br. 2, 1996, s. 89-93.

 2. Jokanović, I., Mogućnosti i efekti metode injektiranja vazduha sa vakumiranjem kod prečišćavanja zasićenog tla zagađenog isparljivim organskim materijama, Ecologica, No. 18, god. 5, br. 2, 1998, s. 1-6.

 3. Jokanović, I., Saobraćajna politika i zaštita životne sredine, Put i saobraćaj, god. LI, br. 3, 2004, s. 61-65.

 4. Jokanović, I., Pokazatelji stanja životne sredine u oblasti puteva, Put i saobraćaj, god. LI, br. 3, 2004, s. 66-74.

 5. Jokanović, I., Ekonomski aspekti ekološkog upravljanja, Ceste i mostovi, god. 50, br. 5-6, 2004, s. 60-67.

 6. Jokanović, I., Izazovi putnog sektora Bosne i Hercegovine, Put i saobraćaj, god. LIV, br. 2, 2007, s. 35-41.

 7. Jokanović, I., Harmonizacija regulative, tehničkih uslova i uputstava u sektoru puteva sa regulativom Evropske unije, Građevinski kalendar 2012, god. 44, 2011, s. 42-93.

 8. Jokanović, I., Uticaj putnih projekata na životnu sredinu tokom životnog ciklusa i institucionalizacija upravljačkog okvira, Građevinski materijali i konstrukcije, br. 3, god. LIV, 2011, s. 45-64.

 9. Jokanović, I., Praćenje izvršenja ugovora o održavanju puteva prema definisanom nivou usluge, Građevinski materijali i konstrukcije, br. 4, god. LIV, 2011, s. 3-20.

 10. Jokanović, I., Zeljić, D., Mihajlović, D., Ocena stanja kolovoza sa tehničkog i korisničkog aspekta, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, br. 21, 2012, s. 87-96.

  Radovi na kongresima, simpozijumima, savetovanjima, skupovima
 
 1. Radić, Z., Jokanović, I., Engineering-geological documentation for highways as part of urban planning documentation, Proceedings of the International Symposium on Engineering Geology and the Environment, Athens, Greece, 23-27.06.1997, The Greek National Group of IAEG, Athens, 1997, vol. 2, p. 1455-1460.

 2. Vlahović, M., Radić, Z., Vlahović, D., Jokanović, I., Neka razmišljanja o mogućnostima primene Fuzzy logike u geotehnici, Zbornik radova XXV jugoslovenskog Simpozijuma o operacionim istraživanjima SYM-OP-IS ‘98, Herceg Novi, Crna Gora,
  21-24.09.1998, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, 1998, s. 597-599.

 3. Jokanović, I., Primena potpornih konstrukcija od armiranog tla kod železničkih pruga, Zbornik radova II Seminara železničke građevinske infrastrukture, Palić, Srbija, 2-5.12.1998, ŽTP Beograd, Beograd, 1999, s. 91-96.

 4. Jokanović, I., Sastav i oprema geotehničke dokumentacije za saobraćajnice u urbanim sredinama, Zbornik radova Naučno-stručne konferencije Strategije razvoja gradova i saobraćaj, Teslić, Bosna i Hercegovina, 24-26.05.2001, Urbanistički zavod Republike Srpske, Banja Luka, Udruženje urbanista Srbije, Beograd, 2001, s. 187-193.

 5. Redžić, S., Jokanović, I., Rehabilitacija/rekonstrukcija puteva i zaštita okoline, Zbornik radova
  7. međunarodne konferencije Obnova Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 29-30.05.2002, Asocijacija građevinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2002, s. 101-106.

 6. Jokanović, I., Potporne konstrukcije od armiranog tla na putevima i železnicama, Zbornik radova 1. međunarodne konferencije Geotehnički inženjering, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 31.05.2002, Asocijacija građevinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2002, s. 67-70.

 7. Jokanović, I., Proračun potpornih konstrukcija od armiranog tla, Zbornik radova 1. međunarodne konferencije Geotehnički inženjering, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 31.05.2002, Asocijacija građevinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2002, s. 71-74.

 8. Jokanović, I., Upravljanje okolinom u oblasti puteva u Republici Srpskoj, Zbornik radova Trećeg Naučno-stručnog skupa Put i životna sredina, Žabljak, Crna Gora, 11-13.09.2002, Društvo za puteve Srbije, Institut za puteve, Građevinski fakultet, Beograd, Društvo za puteve Crne Gore, Podgorica, 2002, s. 15-19.

 9. Jokanović, I., Projekti rehabilitacije puteva i zaštita okoline, Zbornik radova Trećeg Naučno-stručnog skupa Put i životna sredina, Žabljak, Crna Gora, 11-13.09.2002, Društvo za puteve Srbije, Institut za puteve, Građevinski fakultet, Beograd, Društvo za puteve Crne Gore, Podgorica, 2002, s. 221-226.

 10. Jokanović, I., Država i održivo građevinarstvo, Zbornik radova 8. međunarodne konferencije Obnova Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 28.05.2003, Asocijacija građevinskih inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2003.

 11. Mihajlović, D., Jokanović, I., The role of the road network of Bosnia and Herzegovina in the region, Proceedings of the 10th World Conference on Transport Research, Istanbul, Turkey, 4-8.07.2004, World Conference on Transport Research Society, Lyon, 2004, conference CD, paper No. 2151.

 12. Mihajlović, D., Jokanović, I., Jasnić, S., Analiza bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj i mogući pravci djelovanja, Zbornik radova VII Simpozijuma sa međunarodnim učešćem Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2004, Novi Sad, Srbija, 15-16.10.2004, Institut za saobraćaj i Institut za mehanizaciju Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Saobraćajni fakultet, Beograd, Jugoslovensko društvo za bezbednost saobraćaja, Novi Sad, 2004, s. 94-99.

 13. Jokanović, I., Zakonske osnove zaštite i unapređenja životne sredine duž koridora Vc u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova 1. Međunarodnog znanstvenog simpozija Koridor Vc kao euroregionalna poveznica na prometnom pravcu Baltik-Srednja Europa-Jadran, Osijek, Hrvatska, 11-13.11.2004, Ekonomski fakultet, Osijek, 2004, s. 377-387.

 14. Jokanović, I., Introduction of environmental management in the Republic of Srpska road sector, Proceedings of the
  15th International Road Federation World Meeting 2005, Bangkok, Thailand,
  14-18.06.2005, International Road Federation, 2005, conference CD and Abstracts book, 2005, p. 107.

 15. Đujić, A., Đurić, N., Jokanović, I., Analiza uticaja izgradnje mosta preko rijeke Bosne u Doboju na životnu sredinu, Zbornik radova Šeste Međunarodne eko-konferencije Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad, Srbija,
  21-24.09.2005, Ekološki pokret grada Novog Sada, Novi Sad, 2005, s. 105-110.

 16. Jokanović, I., Knežević, N., Organizacija i izvršenje monitoringa životne sredine tokom radova rehabilitacije puteva, Zbornik radova Četvrtog Naučno-stručnog skupa Put i životna sredina, Tara, Srbija, 14-16.06.2006, Društvo za puteve Srbije, Institut za puteve, Građevinski fakultet, Beograd, 2006, s. 291-296.

 17. Jokanović, I., Knežević, N., Pokazatelji stanja životne sredine u procesu rehabilitacije puteva, Zbornik radova Četvrtog Naučno-stručnog skupa Put i životna sredina, Tara, Srbija, 14-16.06.2006, Društvo za puteve Srbije, Institut za puteve, Građevinski fakultet, Beograd, 2006, s. 297-302.

 18. Jokanović, I., Environmental management in the Republic of Srpska road sector, Proceedings of the 8th Slovenian Road Congress, Portorož, Slovenija, 25-27.10.2006, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Ljubljana, 2006, conference CD

 19. Jokanović, I., Ljiljak, Č., Road construction problems in the Republic of Srpska, Proceedings of the 8th Slovenian Road Congress, Portorož, Slovenija, 25-27.10.2006, Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, Ljubljana, 2006, conference CD

 20. Jokanović, I., Ljiljak, Č., Petrić, A., Baza podataka o putevima Republike Srpske, Zbornik radova Petog Naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, Srbija, 29.05-1.06.2007, Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Jugoslovenska inženjerska akademija, CIP Saobraćajni institut, Beograd, Putevi, Užice, 2007, s. 9-14.

 21. Jokanović, I., Ljiljak, Č., Smernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima, Zbornik radova Petog Naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, Srbija,
  29.05-1.06.2007, Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Jugoslovenska inženjerska akademija, CIP Saobraćajni institut, Beograd, Putevi, Užice, 2007, s. 381-386.

 22. Jokanović, I., Rehabilitacija ili rekonstrukcija? Mogućnost izbora ili prilagođavanje mogućnostima, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa Rehabilitacija i rekonstrukcija puteva, Zlatibor, Srbija, 20-22.06.2007, Institut za puteve, Građevinski fakultet, Beograd, 2007, s. 147-155.

 23. Jokanović, I., Putevi sa malim saobraćajnim opterećenjem, Zbornik radova 1. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 27-28.09.2007, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007, s. 109-115.

 24. Mihajlović, D., Jokanović, I., Šuput, M., Nosivost kolovoznih konstrukcija, Zbornik radova 1. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 27-28.09.2007, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007,
  s. 575-583.

 25. Jokanović, I., Praćenje stanja životne sredine kod putnih projekata, Zbornik radova 1. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 27-28.09.2007, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2007,
  s. 1095-1100.

 26. Đurić, N., Đujić, A., Filipović, D., Bogdanović, G., Jokanović, I., Popović, M., Pregled geotehničkih istražnih radova i rezultati istraživanja na autoputu E-661 u Republici Srpskoj, Zbornik radova Drugog Naučno-stručnog savetovanja Geotehnički aspekti građevinarstva, Soko Banja, Srbija, 30.10-2.11.2007, Savez građevinskih inženjera i tehničara Srbije, Institut za puteve, Društvo za mehaniku tla i fundiranje Srbije, Inženjerska komora Srbije i Jugoslovenska inženjerska akademija, Beograd, 2007, s. 375-378.

 27. Jokanović, I., Strateška opredjeljenja u eksploataciji i razvoju gradskih saobraćajnih sistema, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 14-15.11.2008, Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka, 2008, s. 769-775.

 28. Jokanović, I., Analiza životnog ciklusa saobraćajnica u postupku procjene uticaja na životnu sredinu, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova, Banja Luka, Bosna i Hercegovina,
  14
  -15.11.2008, Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka, 2008,
  s. 783-791.

 29. Jokanović, I., Šuput, M., Osnove za uspostavljanje sistema za snimanje stanja puteva, Zbornik radova Šestog Naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Divčibare, Srbija,
  19-21.05.2009, Savez građevinskih inženjera Srbije, Saobraćajni institut CIP, Institut Kirilo Savić, Beograd, Vujić Valjevo, Valjevo, 2009, s. 223-228.

 30. Jokanović, I., Grujanić, T., Pokazatelji izvršenja za ugovore o održavanju puteva prema definisanom nivou usluge, Zbornik radova Šestog Naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Divčibare, Srbija, 19-21.05.2009, Savez građevinskih inženjera Srbije, Saobraćajni institut CIP, Institut Kirilo Savić, Beograd, Vujić Valjevo, Valjevo, 2009, s. 559-566.

 31. Jokanović, I., Eksterni troškovi drumskog saobraćaja, Zbornik radova Naučno-stručnog skupa Zaštita i zdravlje na radu i zaštita životne sredine, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 24-26.06.2009, Institut zaštite, ekologije i informatike, Banja Luka, 2009, s. 923-931.

 32. Mihajlović, D., Mallela, R., Jokanović, I., Radović, N., Čalija, S., The Republic of Serbia road database management system, Zbornik radova 2. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 24-25.09.2009, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2009, kongresni CD (rad izložen na kongresu 25.09.2009)

 33. Jokanović, I., Grujanić, T., Šuput, M., Pokazatelji izvršenja aktivnosti u putnom sektoru, Zbornik radova 2. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 24-25.09.2009, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2009, kongresni CD

 34. Jokanović, I., Grujanić, T., Analiza mogućnosti za primjenu ugovora o održavanju puteva prema definisanom nivou usluge u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova 2. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 24-25.09.2009, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2009, kongresni CD

 35. Jokanović, I., Primjena sistema za upravljanje uticajima na okolinu u oblasti puteva, Zbornik radova
  2. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 24-25.09.2009, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2009, kongresni CD

 36. Mihajlović, D., Jokanović, I., Road data collection and database establishment in developing countries-three case studies, Proceedings of the 1st Transportation & Development Institute Congress Integrated Transportation and Development for a Better Tomorrow, Chicago, USA, 13-16.03.2011, Transportation & Development Institute, American Society of Civil Engineers, Reston, 2011, congress CD and ASCE Proceedings [http://ascelibrary.org/proceedings]

 37. Mihajlović, D., Jokanović, I., Grujanić, T., Primena SMA pri rehabilitaciji kolovoznih konstrukcija u zemljama regiona, Zbornik radova Sedmog Naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, Srbija, 9-11.05.2011, Savez građevinskih inženjera Srbije, Institut IMS, Saobraćajni institut CIP, Beograd, Putevi Užice, Užice, 2011, s. 73-78.

 38. Jokanović, I., Pokazatelji stanja životne sredine u oblasti saobraćajnica, Zbornik radova Sedmog Naučno-stručnog savetovanja Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Zlatibor, Srbija, 9-11.05.2011, Savez građevinskih inženjera Srbije, Institut IMS, Saobraćajni institut CIP, Beograd, Putevi Užice, Užice, 2011, s. 491-496.

 39. Jokanović, I., Mihajlović, D., Ocjena stanja i preporuke za uspostavljanje sistema za upravljanje putevima u Republici Makedoniji, Zbornik radova 3. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 20-21.09.2012, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2012, kongresni CD

 40. Jokanović, I., Iskustva na pripremi i realizaciji plana upravljanja zaštitom životne sredine na projektima izgradnje i rehabilitacije/rekonstrukcije puteva, Zbornik radova 3. BH kongresa o cestama, Sarajevo, Bosna i Hercegovina,
  20-21.09.2012, Udruženje konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2012, kongresni CD

 
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007