Dr Lajoš Hovanj
Dr. Hovány Lajos
docent/ dócens

Predmeti:
Osnove hidrotehnike
Hidraulika I
Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja
 

Građevinski fakultet Subotica,
Építőmérnöki Kar – Szabadka
Univerzitet u Novom Sadu
Újvidéki Egyetem
Kozaračka 2a, Subotica, SCG
Telefon: +381 (0)24 554 300
Faks: +381 (0)24 554 580
eMail: hovanyl@gf.uns.ac.rs
   

 
   Biografija
 

Rođen 18. januara 1955. u Gunarošu, opština Bačka Topola, Republika Srbija.

U Gunarošu je odličnim uspehom završio osnovnu školu, a u Bačkoj Topoli gimnaziju prirodno-matematičkog smera.

Na Građevinski fakultet u Beogradu upisao se školske 1974/75. godine, a na istom fakultetu diplomirao je 13. juna 1979. godine. Diplomski rad Hidraulička analiza preliva i donjeg ispusta na gravitacionoj brani iz predmeta Hidraulika uspešno je odbranio. Tegodine od svih diplomiranih studenata na odseku za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Beogradu pokazao je najbolji uspeh tokom studija, pa je dobio odgovarajuću nagradu iz Fonda „Jaroslav Černi”.

Oktobra 1982. godine upisao se na poslediplomske studije Građevinskog fakulteta u Beogradu (odsek Hidrotehnički, pododsek Hidraulika). Magistarski rad Eksperimentalno istraživanje sabirnog kanala sa obostranim I čeonim prelivanjem u njega, namenjen evakuaciji velikoh voda iz malih akumulacija uspešno je odbranio 28. januara 1987. godine. I na poslediplomskoj nastavi imao je najbolji uspeh tokom studija među kandidatima koji su te godine odbranili magistarski rad i dobio odgovarajuću nagradu iz Fonda „Jaroslav Černi”.

Dana 4. juna 2008. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Pregled promena u slivu Palićkog jezera od kraja XVII veka do danas i istraživanje uzroka tih promena na Građevinskom fakultetu u Subotici. 

Po diplomiranju, od juna 1979. godine do avgusta 1982. godine radio je u Isntitutu za građevinarstvo SAPV u Subotici kao projektant, a od školske 1980/81. godine do septembra 1982. godine radio je honorarno na Građevinskom fakultetu i Višoj tehničkoj školi u Subotici. Od 1. septembra 1982. godine radi na Građevinskom fakultetu u Subotici i to kao asistent, od školske 1988/89. godine do školske 1993/94. godine kao profesor Više građevinske škole, a od školske 2008/2009. godine kao docent.

Izdao 5 knjiga, objavio 152 naučnog rada i učestvovao u izradi 30 projekata.  

Szakmai életrajz

1955. január 18-án a vajdasági Topolya melletti Gunarason született.

Az általános iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot pedig Alas-díjjal Topolyán végezte el. A Belgrádi Egyetem Építőmernöki Karának vízépítő szakán 1979-ben szerezett oklevelet. Diplomamunkája (címe: Hidraulička analiza preliva i donjeg ispusta na gravitacionoj brani) a vízhozamméréssel kapcsolatos hidraulikai kivizsgálással foglalkozott. Ugyanebben az évben tanulmányaiért a Fond „Jaroslav  Černi”-díjban részesült.

1979 és 1982 között Szabadkán a Vajdasági Építőmérnöki Intézetben, mint tervezőmérnök dolgozott. Ugyanekkor a szabadkai Építőmérnöki Főiskolán, illetve az Építő­mérnöki Karon mint tanársegéd tevékenykedett.

1982-ben a belgrádi Építőmérnöki Kar vízépítő szakán beíratkozott a magiszteri kurzusra. 1987-ben a mesterséges tavak háromoldalú bukójának tárgyköréből (címe: Eksperimentalno istraživanje sabirnog kanala sa obostranim i  čeonim prelivanjem u njega, namenjenog evakuaciji velikih voda iz malih akumulacija) védte meg magiszteri munkáját. Tanulmányaiért szintén 1987-ben a Fond „Jaroslav Černi”-díjban részesült.

2008. június 4-én a Palicsi-tó vízgyűjtő területének változásai kapcsán (címe: Pregled promena u slivu Palićkog jezera od kraja XVII veka do danas i istraživanje uzroka tih promena) a szabadkai Építőmérnöki Karon megvédte doktori diszertációját.

1980/1981-es tanévtől a szabadkai Építőmérnöki Karon tanársegéd, a Kar keretén belül működött Építőmérnöki Főiskolán 1987/1988 és 1991/1992 között a települések vízépítési munkálataival foglalkozó (Komunalna hidrotehnika) tantárgy főiskolai tanára volt, illetve jelenleg dócens a vízügyi és környezetgazdálkodási tanszéken.

Kiadott 5 könyvet, megjelentetett 152 ismeretterjesztő és tudományos munkát, 30 terv elkészítésében vett részt.

   Knjige/ Könyvei
 

1.      Hajdin Georgije, Hovány Lajos, Török Enikő: Ispitni zadaci iz predmeta „Osnove Hid­rotehnike”. − Subotica: Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet u Subotici, 1988.

2.      Hovány Lajos: A Palicsi-tó és környéke. Különös tekintettel az 1697-es tollrajzra. − Ka­ni­zsa: Cnesa 1997.

3.      Hovány Lajos: A palicsi fürdő és a Böge-csatorna. Vízépítőszemmel a Palicsi-tó 19. századi két rendezéséről. − Szabadka: Grafoprodukt 1998.

4.      Hajdin, Georgije; Kolaković, Srđan; Hovanj, Lajoš; Fabijan, Đula: O prelivima uz nasute brane. − Subotica: Univerzitet u Novom Sadu Građevinski fakultet u Subotici 1998.

5.      Hovány Lajos: Vizeink nyomában. Különös tekintettel Északkelet-Bácskára. – Szabadka: Grafoprodukt 2002. (2002-ben Szabadkán Dr. Bodrogváry Ferenc-díj)