STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PUBLIKACIJE


PROJEKTI

Međunarodni projekat.
Program: Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (HUSRB/0901 Action: 2.2.1. Educational co-operation)
Lead Beneficiary: EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA (EJF)
Project Partner: GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA (GFS)
Project title: Cooperation in Education: Environmental-Hydraulics Field Training Reach on the Danube River (DANUBE-EHT-2010)
Project summary: This project aims to forge close cooperation between partners (EJF and GFS) in the area of education for environmental hydraulics and water resources students and teachers. Partners propose to establish common environmental-hydraulics field training reach on the Danube River in the border area between Hungary and Serbia, located between the most upstream station Bezdan (river kilometer 1425.500) in Serbia, and the most downstream station Mohach (river kilometer 1447.000) in Hungary. The training reach will serve to introduce multidisciplinary team-work approach, through latest advancements in field data collection techniques, processing and analysis of flow and sediment data, data on temperature, dissolved oxygen, and selected chemical-biological constituents, as well as state-of-the-art 1-, 2-, and 3-D mathematical modeling techniques for flow and transport process in natural waters. The selected Danube River reach will be kept as continuous common training and research center for both EJF and GFS teachers and students.

 • More details

 • Domaći projekti (projekti Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, projektni period 2011-2014).

  Podprojekat u okviru projekta Merenje i modeliranje fizičkih, hemijskih, bioloških i morfodinamičkih parametara reka i vodnih akumulacija (TR 37009). Dodatne informacije, Web stranica projekta.

  Učesnici u okviru projekta Sistemi za odvodnjavanje kišnih voda kao deo urbane i saobraćajne infrastrukture (TR 37010). Web stranica projekta.


  STRUČNA PRAKSA

  Svake godine se u okviru redovne nastave organizuje stručna praksa, koja obuhvata jednu ili više od sledećih aktivnosti: poseta subotičkom postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda; poseta subotičkom vodovodu; obilazak hidrotehničkih objekata na sistemu Palić-Ludoš; merenja protoka, brzina, parametara nanosa i biološko-hemijskih pokazatelja vode na Dunavu.

  Stručna praksa 2011: merenje na deonici Dunava od Mohača (HU) do Bezdana (SRB).


  HIDRAULIČKA LABORATORIJA

  U sklopu Građevinskog fakulteta u Subotici se nalazi Hidraulička laboratorija.

  Laboratorija prvenstveno služi za sticanje praktičnog uvida u materiju koja se obrađuje na predmetima Hidraulika I i Merenja u hidrotehnici. Studenti uz pomoć profesora i asistenata izvode eksperimente radi boljeg razmevanja izučavanog gradiva.

  Druga značajna funkcija Laboratorije se ogleda u izradi završnih radova u okviru Bachelor i Master studija. Do sada je u Hidrauličkoj laboratoriji urađeno više od 30 diplomskih radova, 4 magistarska rada i 2 doktorske disertacije.

  Još jedna namena Laboratirije je izvođenje eksperimenata sa ciljem naučnog istraživanja i unapređivanja struke, koja se izvode na katedri za Hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline.

  Rezervoar sa Q-H krivom za Thompson-ov preliv.
  Thomson-ov preliv za utvrđivanje protoka.
  Veliki laboratorijski kanal sa duplim dnom (slika sa nizvodnog kraja).

  Osnovne karakteristike:
  -dužina: 10 m                
  -širina: 0.25 m               
  -maksimalni protok: 35 l/s
  Instalacija za merenje strujanja pod pritiskom.
  Mali laboratorijski kanal.

  Osnovne karakteristike:
  -dužina: 2.3 m             
  -širina: 0.1 m               
  -maksimalni protok: 2 l/s
  www.gf.uns.ac.rs
  Design by HV 2007