STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

     Zoltan Horvat (Horvát Zoltán)

Zvanje:
Asistent doktorskih studija
Program: Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline
Adresa:
Građevinski fakultet Subotica
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Telefon:
+381 (0)24 554-300
E-mail:
horvatz@gf.uns.ac.rs
Fax:
+381 (0)24 554-580
Kabinet, termini za
konsultacije:
004, Sreda: 16.00 - 17.00 časova
       Petak: 10.00 - 11.00 časova
Datum i mesto rođenja:
14 januar 1984, Novi Sad, Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije
 
2007.
 Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
 Hidrotehnički odsek
Master studije
 
2008.
 Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
 Smer za hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline
Doktorske studije
 
2008-
 Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
 Smer za hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline
Naslov master rada (mentor)
Numeričko rešavanje transportne jednačine sa primenom na podzemne vode (dr. Miodrag Spasojević)
Oblasti profesionalnog interesovanja:
Numerička hidraulika; neustaljeno tečenje; otvoreni tokovi; podzemne vode; modelisanje transporta zagađivača.
Predmeti:
Mehanika fluida
Osnovne akademske studije
Hidraulika II (neustaljeno tečenje)
Osnovne akademske studije
Regulacija reka
Osnovne akademske studije
Prečišćavanje otpadnih voda
Osnovne akademske studije
Kvalitet vode
Osnovne akademske studije
Kretanje u službi i radna mesta:
jan 2009 - danas:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, asistent doktorskih studija.
feb 2008 - jan 2009:
 
Univerzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet u Subotici, saradnik u nastavi.
Profesionalne aktivnosti:
Članstvo u naučnim i profesionalnim udruženjima
-Srpsko društvo za hidraulička istraživanja (SDHI)
Odabrane publikacije:

Mirjana Isić, Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Eksperimentalna verifikacija linijskog modela neustaljenog tečenja, 20. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, 2011, str. 25-31.

Zoltan Horvat, Đula Fabian, Analiza strujanja ka usamljenom bunaru u homogenoj izotropnoj vodonosnoj sredini numeričkim postupkom, Voda i sanitarna tehnika, Časopis Udruženja za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo - Beograd, XLI (2), 2011, str. 25-32.

Mirjana Isić, Miodrag Spasojević, Zoltan Horvat, Numeričko rešavanje jednačina vodnog udara, 19. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, 2010, str. 5-19.

Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Mirjana Isić, Matematičko modeliranje mreže otvorenih tokova, 19. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, 2010, str. 21-34.

Zoltan Horvat, Mirjana Isić, Miodrag Spasojević, Matematičko modelisanje ravanskog neustaljenog tečenja u otvorenim tokovima, Zbornik radova / II Simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine, PhIDAC 2010, 17-18. septembar 2010, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010., str. 289-296.

Mirjana Isić, Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Matematičko modelisanje mreže otvorenih tokova, Zbornik radova / II Simpozijum studenata doktorskih studija iz oblasti građevinarstva, arhitekture i zaštite životne sredine, PhIDAC 2010, 17-18. septembar 2010, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2010., str. 297-305.

Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Numeričko rešavanje transportne jednačine sa primenom podzemne vode., 18. Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, 2009.

Zoltan Horvat, Miodrag Spasojević, Numeričko rešavanje transportne jednačine sa primenom podzemne vode., Zbornik radova sa 15. savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja, SDHI, Beograd, 2009., str. 279-291.

Horvat Zoltan, Iskustva na osnovu numeričkog rešavanja diferencijalne jednačine bunara, VII. studentska naučna konferencija vojvođanskih Mađara, Novi Sad, 2008.

Horvat Zoltan, Mogućnost merenja proticaja u merodavnim presecima sliva Palićkog jezera, V. studentska naučna konferencija vojvođanskih Mađara, Novi Sad, 2006.

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007