STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

PREDMET: ENGLESKI JEZIK IINastavnik:
mr. Sanja Krimer-Gaborović
Status predmeta:
Izborni
Broj ESPB:
6
Uslov:
Engleski jezik I
Cilj predmeta:
Sticanje novih, te proširivanje i produbljivanje postojećih znanja i umenja u domenu svih jezičkih veština, kao i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje tj. razvijanje komunikativne kompetencije koja podrazumeva sledeće principe: socijalnu, stručnu i metodsku kompetenciju neophodne za: razvoj ličnosti, upravljanje, komunikaciju u radnim odnosima; negovanje govornog jezika, usvajanje novih reči i izraza, prvenstveno receptivno, a dobrim delom i produktivno; razumevanje govora i spontano izražavanje u okviru tema iz svakodnevnog života kao i užestručnih tema; negovanje svih tehnika čitanja i razumevanja složenih jezičko-stilskih struktura u sklopu teksta; intelektualno angažovanje, te istovremeno proširivanje znanja iz opšte kulture, razvijanje osobina ličnosti koje predstavljaju pretpostavke za fleksibilnost u prilagođavanju zahtevima, među kojima: kreativnost, sposobnost za rad u timu i samostalno preuzimanje inicijative, organizacijske sposobnosti i tolerancija, spremnost na rad i postizanje uspeha; osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje uz pomoć rečnika, priručnika i stručne literature; razvijanje autonomije u učenju.
Ishod predmeta:
Sticanje novih, te proširivanje i produbljivanje postojećih jezičkih znanja i umenja, kao i osposobljavanje za dalje obrazovanje i samoobrazovanje tj. razvijanje komunikativne kompetencije.
Sadržaj predmeta:
Teorijska nastava
I nedelja: How to Design and Construct a Building. Obrada teksta. Grammar Points.
II nedelja: Bridges I. Obrada teksta. Bridges II. Vocabulary Practice.
III nedelja: The Cooper River Bridge. Listening Practice. Ponavljanje. Grammar Points
IV nedelja: Oil Rigs. Listening Practice.
V nedelja: Tunneling Under the Mountains I. Obrada teksta. Tunneling Under the Mountains II. Vocabulary Practice.
VI nedelja: Tunneling Under the Mountains III. Revision. The English Channel Tunnel. Listening Practice.
VII nedelja: Vibrations and Waves I. Obrada teksta. Vibrations and Waves II. Vocabulary Practice.
VIII nedelja: Ponavljanje. Grammar Points. Kolokvijum.
IX nedelja: Properties of Soils I. Obrada teksta. Properties of Soils II. Vocabulary Practice.
X nedelja: Properties of Soils I. Obrada teksta. Properties of Soils II. Vocabulary Practice.
XI nedelja: Roads and Airfields I. Obrada teksta. Roads and Airfields II. Vocabulary Practice.
XII nedelja: Hong Kong International Airport. Listening Practice. Ponavljanje. Grammar Points.
XIII nedelja: Environmental Works I. Obrada teksta. Environmental Works II. Vocabulary Practice.
XIV nedelja: Dams I. Obrada teksta. Dams II. Vocabulary Practice.
XV nedelja: Ponavljanje. Grammar Points. Kolokvijum.
Literatura:
1. Cumming, J. (1996). Architecture and Building Construction. Longman. Harlow.
2. Dudley, E. T., Smart, T. & Wall, J. (1989). Engineering. Longman.
3. Horvatović, M & Vuletić, M. (1991). English for Civil Engineers. Naučna knjiga. Beograd,.
4. Jackson, D. (1960). The Wonderful World of Engineering. Garden City Books. Garden City. New York.
5. Killer, W. K. (2001). Epitoipari kepes szotar. TERC Kft. Budapest.
6. Soars, L & J. (1996). New Headway English Course. Intermediate Students Book. Oxford University Press.
7. Vukičević, B. (1998). Građevinski rečnik. Grmeč. Beograd.

Broj časova aktivne nastave

Ostali časovi: 0
Predavanja: 4 Vežbe: 0 Drugi oblici nastave: 0 Studijski istraživački rad: 0
Metode izvođenja nastave:
Kombinovane
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnost u toku predavanja 10 pismeni ispit 40
Kolokvijum-i 30 usmeni ispt 20

www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007