STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

DIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE – MASTER


Tokom diplomskih akademskih - master - studija programa za Hidrotehniku i vodno inženjerstvo okoline izučavaju se sledeći predmeti (razvrstani po tipu predmeta):

    Akademsko-opšteobrazovni predmeti:
            Izborni: Engleski jezik, Nemački jezik

    Teorijsko-metodološki predmeti:
            Obavezni: Odabrana poglavlja iz Mehanike fluida

    Naučno-stručni predmeti:
            Obavezni: Merenja u hidrotehnici
            Izborni: Podzemne vode – strujanje i transport materije, Otvoreni tokovi – strujanje i
                       transport mateirje

    Stručno-aplikativni predmeti:
            Izborni: Rečna hidraulika i morfologija – linijski modeli, Geoinformacioni sistemi

Obavezni predmet Odabrana poglavlja iz Mehanike fluida omogućuje produbljivanje teorijskih znanja iz oblasti strujanja fluida i transportnih procesa. Obavezni predmet Merenja u Hidrotehnici obezbeđuje sticanje teorijskih znanja i praktičnog iskustva iz laboratorijskih i terenskih merenja veličina vezanih za strujanje i transportne procese u fluidima. Izborni predmeti Podzemne vode – strujanje i transport materije odnosno Otvoreni tokovi – strujanje i transport materije obezbeđuju sticanje teorijskih znanja i praktičnog iskustva iz matematičkog modelisanja strujanja i transporta u podzemnim vodama odnosno površinskim tokovima. Izborni predmet Rečna hidraulika i morfologija – linijski modeli izučava strujanje i transport nanosa u rekama. Program je kompletiran za praksu skoro nezaobilaznim predmetom Geoinformacioni sistemi i akademsko-opšteobrazovnim predmetima Engleski i Nemački jezik.


Spisak master radova

RB Kandidat Mentor Naslov završnog rada Godina
1. Gabor Kuti dr. Miodrag Spasojević Prostorno matematičko modelisanje i analize hidrodinamičkih karakteristika, sa i bez uticaja vetra, najnizvodnijeg sektora jezera Palić 2010
2. Mirjana Isić dr. Miodrag Spasojević Matematičko modelisanje neustaljenog tečenja u neprizmatičnom kanalu 2008
3. Zoltan Horvat dr. Miodrag Spasojević Numeričko rešavanje transportne jednačine sa primenom na podzemne vode 2008
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007