STUDIJSKI PROGRAM - HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SR | EN

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE – ODABRANI PREDMETI


Grupa matematičkih predmeta (Numerička analiza, Linearna algebra – vektori, matrice, tenzori, Diferencijalne i integralne jednačine) obezbeđuje matematičku podlogu za teorijske i teorijsko-numeričke stručne predmete.

Predmet Principi merenja, izbor i primena eksperimentalne tehnike u hidrotehničkim istraživanjima uspostavlja principi eksperimentalne fizike, koji se koriste u grupi eksperimentalnih stručnih predmeta.

Grupa teorijskih predmeta (Strujanje viskoznog fluida, Turbulentno strujanje i modeli turbulencije, Modelisanje procesa na slivu) obezbeđuje teorijske osnove za izučavanje strujanja fluida i procesa na slivu.

Grupa eksperimentalnih predmeta (Eksperimentalna hidraulika, Terenska merenja u hidrotehnici, Eksperimentalna mehanika fluida) obezbeđuje teorijske osnove i praktično iskustvo u eksperimentalnom radu i korišćenju savremene merne opreme, od klasične eksperimentalne hidraulike, preko terenskih merenja, do detaljnih merenja strujnih veličina.

Grupa teorijsko-numeričkih predmeta (Podzemne vode – strujanje i transport, Numerička hidraulika – otvoreni tokovi – linijsko strujanje i transport, Numerička hidraulika – neustaljeno tečenje u sistemima pod pritiskom, Numerička hidraulika – otvoreni tokovi – ravansko strujanje i transport, Numerička mehanika fluida) obezbeđuje teorijske osnove i praktično iskustvo u matematičkom modeliranju strujanja vode i transportnih procesa.


Animacija

U podoblast Hidrotehnika i vodno inženjerstvo okoline spadaju i predmeti Transport nanosa i morfološki procesi, koji izučava ponašanje nanosa i rezultirajuće morfološke promene u prirodnim vodotocima, kao i predmet Savremeni postupci prečišćavanja voda, kojim se produbljuju i osavremenjavaju znanja iz oblasti prečišćavanja voda.

Predmeti na kojima se nastava odvija kroz 3 časa predavanja i 2 časa studijskog istraživačkog rada nedeljno su: Numerička analiza; Linearna algebra – vektori, matrice, tenzori; Diferencijalne i integralne jednačine; Principi merenja, izbor i primena eksperimentalne tehnike u hidrotehničkim istraživanjima; Strujanje viskoznog fluida; Modelisanje procesa na slivu; Eksperimentalna hidraulika; Podzemne vode – strujanje i transport; Numerička hidraulika – otvoreni tokovi – linijsko strujanje i transport; Numerička hidraulika – neustaljeno tečenje u sistemima pod pritiskom; Savremeni postupci prečišćavanja voda.

Predmeti na kojima se nastava odvija mentorski, kroz 5 sati studijskog istraživčkog rada nedeljno, su: Turbulentno strujanje i modeli turbulencije; Terenska merenja u hidrotehnici; Eksperimentalna mehanika fluida; Numerička hidraulika – otvoreni tokovi – ravansko strujanje i transport, Numerička mehanika fluida; Transport nanosa i morfološki procesi.


www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007