Univerzitet u Novom Sadu
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Prof. dr Dragan Milašinović
 
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/63 506-782, Fax: +381/24-554-580
E-mail:  ddmil@gf.uns.ac.rs
  Biografija
Dragan Milašinović, Redovni profesor Građevinskog fakulteta Subotica, Univerzitet Novi Sad, rođen јe 27. јuna 1954. godine u Saraјevu, od oca Dušana i maјke Zore, rođene Јerkić. Srednju školu završio јe u Saraјevu 1972. godine. Diplomirao јe na Konstruktivnom odseku Građevinskog fakulteta u Saraјevu, 1978. i magistrirao 1986. godine. Doktorirao јe na istom fakultetu 1988. godine iz oblasti nelinearnih problema u teoriјi građevinskih konstrukciјa. Za pokazani uspeh na studiјama dobio јe nagradu „Energoinvest” za naјboljeg studenta generaciјe. Društvo Građevinskih konstruktera BiH јe nagradilo doktorsku disertaciјu kao naјbolje ostvarenje u oblasti građevinskog konstrukterstva u 1988. godini. U braku јe sa suprugom Vesnom, ima sinove Nenada i Ljubomira. Od 1978. do 1982. godine radio јe u Proјektnom zavodu “Traser” u Saraјevu kao proјektant saradnik i odgovorni proјektant za mostove i tunele. Od 1982. do 1992. godine radio јe na Građevinskom fakultetu u Mostaru kao asistent do 1987., docent do 1990. i vanredni profesor do 1992. godine na predmetima Teoriјa konstrukciјa, Teoriјa površinskih nosača i Betonski mostovi. Bio јe dekan Građevinskog fakulteta u Mostaru od 1988. do 1992. godine. Od 1993. do 1996. godine radio јe na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu kao vanredni profesor na predmetu Teoriјa površinskih nosača. U zvanje redovnog profesora izabran јe 1998. godine na Građevinskom fakultetu Subotica, gde јe na dužnosti šefa katedre za Inženjersku mehaniku bio do 2006. godine. U tom periodu na postiplomskim studiјama predaјe Numeričke metode i Reologiјu betona. Trenutno јe na dužnosti dekana. Od 1998. godine radi i na Arhitektonsko-Građevinskom fakultetu u Banjaluci kao profesor na predmetima Tehnička mehanika i Otpornost materiјala te Drvene i metalne konstrukciјe. Na magistarskim studiјama ovog fakulteta predaјe Numeričku analizu i Metod konačnih elemenata. Sam ili sa koautorima obјavio јe do 2008. godine 10 naučnih radova iz domena reološko-dinamičke analogiјe i numeričkih metoda u računarskoј mehanici u vodećim međunarodnim časopisima, 16 radova u zbornicima međunarodnih simpoziјuma, konferenciјa i kongresa, 17 radova u domaćim časopisima i 18 radova u zbornicima domaćih konferenciјa. Autor јe monografiјe na engleskom јeziku “The Finite Strip Method in Computational Mechanics”, Faculties of Civil Engineering: Subotica, Budampest, Belgrade. Autor јe udžbenika „Metod konačnih traka u teoriјi konstrukciјa sa računarskim programima“, Fakultet tehičkih nauka Novi Sad. Naučni saradnik јe u osam nacionalnih proјekata iz oblasti mehanike deformabilnih sredina od koјih su dva iz oblasti osnovnih istraživanja, a ostali iz oblasti tehnološkog razvoјa. Kao proјektant i odgovorni proјektant јe učestvovao u proјektovanju oko trideset tunela i mostova uglavnom kao prethodno napregnutih betonskih konstrukciјa. U dve sanaciјe Starog Mosta u Mostaru postavio јe diferenciјalnu јednačinu i rešenje rezultantnog poligina sila za specifično opterećenje mosta uzimaјući u obzir i silu trenja među kamenim blokovima. Autor јe velikog broјa softverkih rešenja u oblasti računarske mehanike. Pod njegovim rukovodstvom urađena јe jedna magistarska teza na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i jedna doktorska disertaciјa na Građevinskom fakultetu u Beogradu. Rad na računarskoј mehanici počinje 1982. godine što nakon niza godina rezultira monografiјom u koјoј se opisuјu detalji i glavne procedure u primeni Metoda konačnih traka u statičkoј i dinamičkoј analizi inženjerskih konstrukciјa i elemenata kod geometriјsko nelinearnih elastičnih modela konstrukciјa. Takođe su posebno obrađeni geometriјsko nelinearni viskoelastični problemi kao i reološko-dinamička analogiјa sa naglaskom na važno materiјalno nelinearno ponašanje konstrukciјa. Naglašene su prednosti nad alternativnim klasičnim pristupima i obјašnjeni matematički i algoritamski doprinosi bitni u inženjerskoј primeni. Reološko-dinamička analogiјa јe originalno predložena od strane autora 1996. godine kao matematičko-fizička analogiјa između novog visko-elasto-plastičnog reološkog modela i dinamičkog modela sa viskoznim prigušenjem. Na osnovu analogiјe komplikovani materiјalno nelinearni problemi konstrukciјa mogu biti rјešavani kao mnogo јednostavniјi vremenski linearni dinamički problemi. Ovo јe pokazano na problemima izviјanja stubova iza granice elastičnosti, zamoru, visko-elasto-plastičnom odzivu pri monotonom i cikličkom opterećivanju te proračunu dinamičkih karakteristika od koјih su efektivna krutost i efektivni koeficiјent prigušenja od posebne važnosti. Analogiјa јe uspešno uvedena i u problem loma koјi fundamentalno zavisi od atomskih granica. Na ovaј način јe uvedena јedinstvena multiskalarna analiza kod koјe јe karakteristična dužina modela јednaka dužini stoјećeg talasa.
  Naučno-istraživački projekti
1. Naučno-istraživački projekat Republičke zajednice nauke Srbije, “Stabilnost i plastičnost metalnih konstrukcija i njihov uticaj na savremeno projektovanje i izvođenje”, Građevinski fakultet u Beogradu.
2. Naučno-istraživački projekat “Sanacija Starog mosta u Mostaru”, Zavod za zaštitu Starog grada iz Mostara i Građevinski fakultet u Mostaru.
3. Naučno-istraživački projekat Republičke zajednice nauke B i H, “Efekat sile trenja na proklizavanje kod spojeva sa visokovrednim vijcima”, Građevinski fakultet u Mostaru.
4. Naučno-istraživački projekta Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, “Istraživanje elemenata i konstrukcija sa aspekta nosivosti, upotrebljivosti i trajnosti, uključujući revitalizaciju objekata”, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Institut za industrujsku gradnju, 1991-1995.
5. Naučno-istraživački projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, “Istraživanje betonskih konstrukcija”, Građevinski fakultet u Beogradu: podprojekat: “Modeliranje ponašanja materijala, veza konstrukcija i tla i interakcija tla i objekata, pri statičkim, dinamičkim, seizmičkim i incidentnim dejstvima i pri dejstvu požara”, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Institut za industrujsku gradnju, 1995-2000.
6. Naučno-istraživački projekat 3210 Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, “Softver za projektovanje betonskih konstrukcija i postupci sanacija konstrukcija“, Građevinski fakultet u Subotici, 2001-2003.
7. Naučno-istraživački projekat ON 101749 Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, “Savremeni problemi mehanike deformabilnog tela“, Građevinski fakultet u Beogradu 2004-2005.
8. Naučno-istraživački projekat ON 144037 Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, “Savremeni problemi mehanike deformabilnog tela“, Građevinski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu 2006-
  Stručni radovi - Knjige:
1. D. D. Milašinović, The Finite Strip Method in Computational Mechanics, Faculties of Civil Enginering: Subotica, Budapest, Belgrade, Birografika, Subotica, 1997, ISBN 86-80297-19-4.
2. D. D. Milašinović, METOD KONAČNIH TRAKA U TEORIJI KONSTRUKCIJA sa računarskim programima, Student, Novi Sad, 624.044.000.519.681(075.8).
  Stručni radovi - Radovi u časopisima:
27. Nikolić, M., Hajduković, M., Milašinović, D.D., (...), Marić, P., Živanov, Z. : Hybrid MPI/OpenMP cloud parallelization of harmonic coupled finite strip method applied on reinforced concrete prismatic shell structure, Advances in Engineering Software, br. 84, 2015., str. 55-67
26. Milašinović, D.D., Goleš, D. : Geometric nonlinear analysis of reinforced concrete folded plate structures by the harmonic coupled finite strip method, Periodica Polytechnica: Civil Engineering, 58 (3), 2014., pp. 173-185
25. Milašinović, D., Goleš, D. : Analiza stabilnosti armiranobetonskih složenica | [Stability analysis of reinforced concrete prismatic shell structures], Gradjevinar, 2013, 65 (5), pp. 411-422
24. Milašinović, D.D., Borković, A., Živanov, Ž., (...), Stričević, L., Hajduković, M. : Large displacement stability analysis of thin plate structures: Scope of MPI/OpenMP parallelization in harmonic coupled finite strip analysis, Advances in Engineering Software, 2013, 66, pp. 40-51
23. Milašinović, D.D., Goleš, D., Hajduković, M., (...), Borković, A., Milaković, I. : The harmonic coupled finite strip method applied to geometric nonlinear analysis of reinforced concrete folded plate structures, Civil-Comp Proceedings, 2013., 102
22. Milašinović, D. D., Goleš, D.: Reološko-dinamički model oštećenja usled zamora za štapove s vremenski zavisnim ponašanjem, Građevinski materijali i konstrukcije, br. 3, 2012, str. 3-36
21. Milašinović, D.D., Goleš, D.: Finite strip modeling for optimal design of reinforced concrete folded plate structures, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 10, No 3, 2012, pp. 275-290
20. Hajduković, M., Milašinović, D.D., Nikolić, M., Rakić, P., Živanov, Ž., Stričević, L. (2012). Scope of MPI/OpenMP/CUDA Parallelization of Harmonic Coupled Finite Strip Method Applied on Large Displacement Stability Analysis of Prismatic Shell Structures. ComSIS, 9/2, pp. 741-761. DOI: 10.2298/CSIS1 10822011H. ISSN: 1820-0214. M23(3)
19. Milašinović, Dragan D. (2012). Harmonic coupled finite strip method applied on buckling-mode interaction analysis of composite thin-walled wide-flange columns. Thin-Walled Structures, 50/1, pp. 95-105. doi:10.1016/j.tws.2011.08.011. ISSN: 0263-8231. M21(8)
18. Rakić, P.S., Milašinović, D.D., Živanov, Ž., Suvajdžin, Z., Nikolić, M., Hajduković, M. (2011). MPI-CUDA Parallelization of a Finite-Strip Program for Geometric Nonlinear Analysis: A Hybrid Approach. Advances in Engineering Software 42/5, pp. 273-285. doi:1016/j.advengsoft.2010.10.008. ISSN: 0965-9978. M22(5)
17. Milašinović, Dragan D. (2011). Geometric non-linear analysis of thin plate structures using the harmonic coupled finite strip method. Thin-Walled Structures, 49/2, pp. 280-290. doi:10.1016/j.tws.2010.11.005. ISSN: 0263-8231. M21(8)
16. Milašinović, Dragan D. (2011). Fatigue crack growth and failure of inelastic rods based on rheological-dynamical analogy. International Journal of Fatigue, 33/3, pp. 372-381. DOI: 10.1016/j.ijfatigue.2010.09.011. ISSN: 0142-1123. M21(8)
15. Milašinović, D.D. (2010). Rheological-dynamical analogy: design of viscoelastic and viscoplastic bar dampers. Mechanics of Time-Dependent Materials, 14/4, pp. 389-409. DOI: 10.1007/s11043-010-9117-6. ISSN: 1385-2000. M21(8)
14. Milašinović, Dragan D. (2008). The rda model of scaling and size effect of nanocomposites. World Journal of Engineering, Vo5. Supplement 2008, c6_ICCE-15 Detailed Short Papers P646-647. ISSN: 1708-5284. M23(3)
13. Milašinović Dragan, Cvijić Radomir, Borković Aleksandar (2007). THE FINITE STRIP METHOD IN THE ANALYSIS OF OPTIMAL RECTANGULAR BENDING BRIDGE PLATES. Facta Universitatis, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, 6/1, pp. 97-106. ISSN 0354-2009. M51(2)
12. Milašinović, Dragan D. (2007). THE RHEOLOGICAL-DYNAMICAL HARMONIC OSCILLATOR. Facta Universitatis, Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics 6/1, pp. 23-43. ISSN 0354-2009. M51(2)
11. Milašinović, Dragan D. (2007). Rheological-dynamical analogy: Prediction of damping parameters of hysteresis damper. International Journal of Solids and Structures 44/22-23, pp. 7143-7166. doi:10.1016/j.ijsolstr.2007.04.001. ISSN: 0020-7683. M21(8)
10. Milašinović, Dragan D. (2006). Rheological-Dynamical Theory of Visco-Elasto-Plasticity and Fatigue: Part 2. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 2/2, pp. 127-166(40). DOI: 10.1163/157361106776240806. ISSN: 1573-6105. M23(3)
9. Milašinović, Dragan D. (2006). Rheological-Dynamical Theory of Visco-Elasto-Plasticity and Fatigue: Part 1. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 2/1, pp. 1-29(29). DOI: 10.1163/157361106775249970. ISSN: 1573-6105. M23(3)
8. Milašinović, Dragan D. (2005). Rheological-dynamical Analogy: Frequency Dependence of the System Parameters of Internally Damped Bars. Multidiscipline Modeling in Materials and Structures 1/2, pp. 143-170(28). DOI: 10.1163/15736110577453206. ISSN: 1573-6105. M23(3)
7. Milašinović, Dragan D. (2004). Rheological-dynamical analogy: visco-elasto-plastic behavior of metallic bars. International Journal of Solids and Structures 41/16-17, pp. 4599-4634. doi:10.1016/j.ijsolstr.2004.02.061. ISSN: 0020-7683. M21(8)
6. Milašinović, Dragan D. (2004). Reološko dinamička analiza kružnih osovina pri cikličkim aksijalnim naponima. Materijali i konstrukcije, 47/1-2, str. 3-13. ISSN: 0543-0798. M51(2)
5. Milašinović, Dragan D., Vlajić, Ljubomir M., Miličić, Ilija M. (2003). Analiza izvijanja čeličnih stubova metodom reološko-dinamičke analogije. Materijali i konstrukcije, 46/3-4, str. 8-13. ISSN: 0543-0798. M51(2)
4. Milašinović, Dragan D. (2003). Rheological-dynamical analogy: modeling of fatigue behavior. International Journal of Solids and Structures 40/1, pp. 181-217. PII: S0020-7683(02)00518-8. ISSN: 0020-7683. M21(8)
3. Milašinović, Dragan D. (2000). Rheological-dynamical analogy: prediction of buckling curves of columns. International Journal of Solids and Structures 37/29, pp. 3965-4004. PII: S0020-7683(99)00211-5. ISSN: 0020-7683. M21(8)
2. Milašinović, Dragan D. (1998). The finite strip method in computational engineering. E-lib.ch (retro digitized journals: part of seals - Swiss electronic academic library service) Journal: IABSE reports = Rapports AIPC = IVBH Berichte. Volume: 79 (1998). Publisher: IABSE, pp. 863-868. DOI: 10.5169/seals-59992. M21(8)
1. Sekulović M., Milašinović, D.: Non-linear analysis of plate and folded plate structures by the finite strip method, Engineering Computations, 1987, Vol. 4, No. 1, str. 41- 47, ISSN 0264-4401
  Izlaganja na konferencijama:
1. Милашиновић, Драган Д. (1996). РЕОЛОШКО-ДИНАМИЧКА АНАЛОГИЈА, ЗБОРНИК РАДОВА СА НАУЧНОГ СКУПА " МЕХАНИКА, МАТЕРИЈАЛИ И КОНСТРУКЦИЈЕ" ОДРЖАНОГ 17, 18 И 19. АПРИЛА 1995. СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ, НАУЧНИ СКУПОВИ Књига LXXXIII, ОДЕЉЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ НАУКА Књига 2, стр. 103-110, БЕОГРАД 1996. YU ISBN 86-7025-232-5. M33(1)
2. Milašinović, D.D., Folić, R.J., Kovačević, D.I. (1996). Analysis of reinforced concrete plate structures by finite strip method. In Topping, B.H.V. (ed.), Advances in Computational Techniques for Structural Engineering, Civil-Comp Press, Edinburgh, UK, pp. 121-131. doi:10.4203/ccp.43.7.1. ISSN: 1759-3433. M33(1)
3. Sekulović, M., Milašinović, D., Kovačević, D. (1996). Increasing of numerical efficiency in nonlinear analysis of reinforced concrete beam elements. In Topping, B.H.V. (ed.), Advances in Computational Techniques for Structural Engineering, Civil-Comp Press, Edinburgh, UK, pp. 139-150. doi:10.4203/ccp.43.7.3. ISSN: 1759-3433. M33(1)
4. Milašinović, Dragan D. (1998). The Finite Strip Method in Computational Engineering. IABSE Symposium on Long-Span and High-Rise Structures, Kobe, Japan, September 2-4, 1998. ETH Hönggerberg, CH-8093 Zürich, Switzerland, Volume 79, pp. 863-868. ISBN: 3-85748-095-5. M33(1)
5. Sekulović, M., Milašinović, D., Kovačević, D. (1998). Modeling of joints deterioration in dynamic analysis of reinforced concrete frames. EURO-C 1998 Conference on Computational Modelling of Concrete Structures, /Badgastein/ Austria/ 31 March – 3 April 1998. Balkema, Rotterdam, pp. 757-766, ISBN: 9054109467. M33(1)
6. Milašinović, Dragan D. (1998). Rheological-Dynamical Analogy and Tangent-Modulus Buckling Load. MAM - Macedonian Association of Mechanics. 6th Symposium on theoretical and applied mechanics, Struga, Republic of Macedonia, Book 1, pp. 225-232. M33(1)
7. Milašinović, Dragan D. (2002). Rheological-Dynamical Analogy: Influence of Size Effect on Fatigue and Fatigue Failure. Poster Theme F: Modeling-Mechanics and Microstructure. International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials IV, Radisson Hotel Hyannis, MA, USA. M34(0.5)
8. Milašinović, Dragan D. (2005). Rheological-Dynamical Analogy: Cyclic Visco-Plasticity and Constant Amplitude Fatigue. One-page abstract. Third M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Massachusetts Institute of Technology, June 14-17, 2005, Cambridge, MA, USA. M34(0.5)
9. Milašinović, D.D. (2006). Stress Intensities of Crystalline Materials at the Macro and at the Atomic Scale. Proceedings / First South–East European Conference on Computational Mechanics – SEECCM’06, 28-30 June, 2006, Kragujevac; editors Miloš Kojić and Manolis Papadrakakis, Serbia and Montenegro. pp. 243-250. ISBN 86-81037-13-7. M33(1)
10. Milašinović, Dragan D., Cvijić, R., Borković, A. (2007). Finite Strip Method in Analysis of Optimal Rectangular Bending Bridge Plates. Proceedings/ 1st International Congress of Serbian Society of Mechanics, 10-13th April, 2007, Kopaonik; editors Dragoslav Šumarac and Dragoslav Kuzmanović, Serbia, pp. 367-374. ISBN 978-86-909973-0-5. M33(1)
11. MILASINOVIC, Dragan D. (2007). The RDA Model of Scaling and Size Effect of Nanocomposites. Two-page abstract. The Fifteenth International Conference on COMPOSITES/NANO ENGINEERING (ICCE-15), Haikou, Hainan Island, China, 15-21, July 2007. NANO COMPOSITES (U. Novi Sad, Serbia) 639. M34(0.5)
12. Milašinović, D.D., Borković, A. (2008). Rheological-Dynamical Theory of Vibrations of Multi-Degree-of-Freedom Structures: Design of Viscoelastoplastic Dampers. In Topping, B.H.V. and Papadrakakis, M. (eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Structures Technology, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 192. doi:10.4203/ccp.88.192. ISSN: 1759-3433. M33(1)
13. Milašinović, Dragan D. (2008). Rheological-dynamical theory of multiaxial fatigue. Proceedings of the International Scientific Symposium on Modeling of Structures, Mostar, BiH, pp. 431-452. ISSN 1512-9322. M33(1)
14. Rakić, P., Milašinović, D.D., Živanov, Ž., Hajduković, M. (2009). MPI-CUDA Parallelisation of the Finite Strip Method for Geometrically Nonlinear Analysis. In Topping, B.H.V. and Iványi, P. (eds.), Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 33. doi:10.4203/ccp.90.33. ISSN: 1759-3433. M33(1)
15. Milašinović, D.D., Milaković, I. (2009). Buckling Analysis of Thin Sections using the Finite Strip Method with a Coupled Stiffness Matrix. In Topping, B.H.V., Costa Neves, L.F. and Barros, R.C. (eds.), Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 33. doi:10.4203/ccp.91.33. ISSN: 1759-3433. M33(1)
16. Milašinović, D.D., Borković, A. (2009). Stohastic Vibrations of Plate in Bending using the Finite Strip Method. Proceedings of the International Conference on Earthquake Engineering (BE40CE), Banjaluka, October 26-28, Paper VS11. M33(1)
17.  Milašinović, D.D., Živanov, Ž., Rakić, P., Suvajdžin, Z., Nikolić, M., Hajduković, M., Borković, A., Milaković, I. (2010). A Finite-Strip Analysis of Nonlinear Shear-Lag Effect Supported by Automatic Visualization. In Topping B.H.V., Adam, J.M., Pallarés, F.J., Bru, R. and Romero, M.L. (eds.), Proceedings of the Seventh International Conference on Engineering Computational Technology, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 80, doi:10.4203/ccp.94.80. ISSN 1759-3433. M33(1)
18. Nikolić, M., Milašinović, D.D., Živanov, Ž., Marić, P., Hajduković, M., Borković, A., Milaković, I. (2011). MPI/OpenMP Parallelisation of the Harmonic Coupled Finite-Strip Method. In Iványi, P., Topping, B.H.V. (eds.), Proceedings of the Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 94, doi:10.4203/ccp.95.94 M33(1)
19. Milašinović, D.D., Borković, A., Živanov, Ž., Rakić, P.S., Hajduković, M., Furtula, B. (2011). Large Displacement Stability Analysis of Columns using the Harmonic Coupled Finite-Strip Method. In Topping, B.H.V., Tsompanakis, Y. (eds.), Proceedings of the Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 79, doi:10.4203/ccp.96.79 M33(1)
20. Milašinović, D.D. (2012). Dynamic Failure of Inelastic Rods. In Chi L. Chow, J. Woody Ju, Dragoslav M. Šumarac. (editors.), Proceedings of the First International Conference on DAMAGE MECHANICS, ICDM 1. Serbian Chamber of Engineers, Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Belgrade, Serbia, Belgrade, June 25-27, pp. 233-236. ISBN 978-86-86115-09-6. M33(1)
21.  Sekulović, M., Milašinović, D.: Geometrically nonlinear analysis of folded plate structures by finite strip method , 3rd International Conference on Numerical Methods for Non-Linear Problems, Dubrovnik: 1986, str. 289- 299
22. Milašinović, D., Kočetov-Mišulić, T.: Mechanical Aspect of Old Bridge in Mostar, 2nd International Conferene on New Dimensions in Bridges and Flyovers, Ipoh, Perak, Malaysia: 1994
23. Milašinović, D., Trivunić, M.: The Finite Strip Method in Bridge Engineering, 2nd International Conference on New Dimensions in Bridges and Flyovers, Ipoh, Perak, Malaysia: 1994
24. Milašinović, D., Folić, R.: Buckling and other effects of membrane forces in the method of finite strips, 2nd International Conference in Civil Engineering on Computer Applications Research and Practice, Bahrain: 1996
25. Milašinović, D., Beleslin, R.: Rheological-dynamical analogy: characteristic value problem using by finite strip method, International Conference on Computer Aided Optimum Design of Structures, Rome: 1997
26. Milašinović, D., Krkljuš, Đ.: On the Finite Strip Method of Spatial Folded Plate Structures, International Symposium 97 on Shell & Spatial Structures: Design, Construction, Perfomance & Economics, Singapore: 1997
27. Sekulović, M., Milašinović, D., Kovačević, D.: Modeling of joints deterioration in dynamic analysis of reinforced concrete frames, Conference on Computational Modelling of Concrete Structures, Badgastein, Austria: 31-3 March-April, 1998, str. 757- 766
28. Milašinović, D.: The Finite Strip Method in Computational Engineering, International Association for Bridge and Structural Engineering on Long-Span and High-Rise Structures, Kobe: IABSE, 1998, str. 863- 868
29. Milašinović, D.: Rheological-Dynamical Analogy and Tangent-Modulus Buckling Load, Macedonian Association of Mechanics, 6th Symposium on theoretical and applied mechanics, Struga: 1-3 October, 1998, str. 225- 232
30. Milašinović, D.: Bifurkaciona stabilnost metodom konačnih traka, Građevinar, 1985, No. 10, str. 415- 417
31. Milašinović, D.: Finite strip method in nonlinear analysis of R/C structures, Yugoslav Journal for Engineering Modeling, 1988, Vol. 1, No. 2-4, str. 101- 109
32. Milašinović, D.: Reološko-dinamička analogija, SANU, Naučni skupovi, Knjiga. LXXXIII, Odeljenje tehničkih nauka, 1996, No. 2, str. 103- 110
33. Milašinović, D., Vlajić, LJ., Miličić, I.: Analiza izvijanja čeličnih stubova metod reološko-dinamičke analogije , Materijali i konstrukcije, 2003, No. 3-4, str. 8- 13
34. Milašinović, D.: Reološko-dinamička analiza kružnih osovina pri cikličkim aksijalnim naponima, Materijali i konstrukcije, 2004, No. 1-2, str. 1- 13
35. Milašinović, D.: Analiza uticaja tečenja betona na statički neodređene sisteme primjenom Trostove algebarske jednačine , Zbornik IMK Sarajevo, 1985, No. 14, str. 110- 140
36. Milašinović, D.: Kosa konačna traka ljuske, Zbornik IMK Sarajevo, 1985, No. 14, str. 88- 108
37. Milašinović, D.: Svojstvene vibracije pravougaonih ploča različitih uslova oslanjanja metodom konačnih traka, Zbornik IMK Sarajevo, 1985, No. 14, str. 178- 190
38. Milašinović, D.: Analiza uticaja tečenja betona metodom konačnih traka, Zbornik IMK Sarajevo, 1986, No. 15, str. 38- 49
39. Milašinović, D.: Analiza viskoelastičnog ponašanja NILCON elementa metodom konačnih traka, Zbornik IMK Sarajevo, 1989, No. 17, str. 47- 64
40. Milašinović, D.: Reološko dinamička analiza tankostijenog kružnog cilindra, Zbornik GF Subotica, 2004, No. 13, str. 127- 140
41. Milašinović, D., Landović, A.: Primena reološko dinamičke analogije u metodi konačnih elemenata, Zbornik GF Subotica, 2005, No. 14, str. 197- 203
42. Milašinović, D., Tadić, LJ.: Geometrijsko nelinearna elastična analiza ploče ukrućene rebrima metodom konačnih traka, Zbornik GF Subotica, 2005, No. 14, str. 204- 214
43. Milašinović, D., Miličić, I.: Reološko dinamička analogija: visko-elasto-plastični odziv betonske prizme, Zbornik GF Subotica, 2005, No. 14, str. 215- 224
44. Milašinović, D.: Uvod u molekularnu reološko-dinamičku analogiju, Zbornik GF Subotica, 2006, No. 15, str. 73- 73
45. Milašinović, D., Landović, A.: Primena reološko-dinamičke analogije u metodi konačnih elemenata, Zbornik GF Subotica, 2006, No. 15, str. 75- 75
46. Milašinović, D.: Dokaz reološko-dinamičke analogije nerelativističkim Einstein-vim jednačinama kretanja, Zbornik GF Subotica, 2006, No. 16, str. 185- 188
47. Sekulović, M., Milašinović, D.: Proračun pravougaonih ploča metodom konačnih traka, XVI Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike, Bečići: 1984, str. 289- 296
48. Milašinović, D.: Analiza uticaja tečenja betona metodom konačnih traka, Simpozijum 85 Društva za mehaniku Srbije, Savremeni problemi nelinearne mehanike kontinuma, Vrnjačka Banja: 1985, str. 281- 288
49. Milašinović, D.: Velika pomeranja ploča metodom konačnih traka, XVII Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike, Zadar: 1986, str. 361- 366
50. Milašinović, D.: Nelinearna analiza tankostenih pločastih nosača metodom konačnih traka, XVIII Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike, Vrnjačka Banja: 1988, str. 113- 117
51. Milašinović, D.: Metod konačnih traka u nelinearnim problemima konstrukcija, Jugoslovensko savetovanje o primeni novog pravilnika za beton i armirani beton, Dubrovnik: 1988, str. 28- 36
52. Milašinović, D.: Jedan novi reoločki model viskoelastoplastičnog materijala, I Kongres Društva građevinskih konstruktera B i H, Sarajevo: 1989, str. 162- 181
53. Milašinović, D.: Mehanički aspekt Starog mosta u Mostaru, Naučno-Stručni Skup, Neum: 1993, str. 163- 166
54. Milašinović, D., Trivunić, M.: Konačne trake kao makro elementi za analizu montažnih konstrukcija, Šesti naučni skup INDIS 94, Novi Sad: 1994, str. 249- 261
55. Milašinović, D.: Reološko-dinamička analogija, Mehanika, materijali i konstrukcije, kratki prikazi radova, Beograd: SANU, 1995, str. 7- 8
56. Milašinović, D.: Reološko-dinamička analogija: Deo 1: Opšti reološki model, XXI Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike YUMEH Niš 95, Niš: 1995, str. 546- 550
57. Milašinović, D., Krkljuš, Đ.: Reološko-dinamička analogija: Deo 2: Parametri betonskih elemenata i konstrukcija, XXI Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike YUMEH Niš 95, Niš: 1995, str. 137- 141
58. Milašinović, D., Lađinović, Đ., Vasić, S., Vukić, A.: Reološko-dinamička analogija: cikličko opterećenje, Macedonian Association of Structural Engineers, 6th Symposium, Ohrid, Republic of Macedonia: 1995, str. CT45/1- CT45/6
59. Milašinović, D., Vukić, A.: Reološko-dinamička analiza betonske prizme pri jednoaksijalnom pritisku, XX Kongres JUDIMK-a, Cetinje: 1996, str. 67- 72
60. Milašinović, D., Vukić, A.: Konstitutivne relacije betona korištenjem reološko-dinamičke analogije, XXII Jugoslovenski Kongres teorijske i primenjene mehanike YUMEH BEOGRAD 97, Vrnjačka Banja: 1997, str. 69- 75
61. Milašinović, D., Beleslin, R.: Rheological-dynamical analogy: inelastic response by finite strip method, XXII Yugoslav Congress of Theoretical and Applied Mechanics, YUCTAM BEOGRAD 97, Vrnjačka Banja: 1997, str. 52- 60
62. Milašinović, D., Grković, S., Beleslin, R.: Stanje konstrukcije i materijala silosa u Đurđinu nakon havarije, 10 Kongres Jugoslovenskog Društva građevinskih konstruktera, Vrnjačka Banja: 1998, str. 271- 276
63. Milašinović, D., Grković, S., Beleslin, R.: Sanacija pravoslavne crkve u Bajši, 10 Kongres Jugoslovenskog Društva građevinskih konstruktera, Vrnjačka Banja: 1998, str. 329- 334
64. Milašinović, D.: Seizmički proračun konstrukcija sa polu-aktivnom kontrolom promjene krutosti primjenom metode konačnih traka, Međunarodni simpozijum povodom 30 godina zemljotresa u Banjoj Luci, Banja Luka: 1999, str. 161- 167
  Spisak projekata od 2000. godine:
1. Softver za projektovanje betonskih konstrukcija i postupci sanacija konstrukcija, Republički program, Tehnološki razvoj, br. projekta: 3210, 2002 - 2003.
2. Savremeni problemi mehanike deformabilnih tela, Republički program, Tehnološki razvoj, br. projekta: 101749, 2005 - 2006.
3. Prokić, A., Milašinović, D. i Nefovska-Danilović M.: Teorijska istraživanja mehanike deformabilnih tela, Republički program, Osnovna istraživanja, br. projekta: 144037, 2006 - 2010.
www.gf.uns.ac.rs
Design by HV 2007