Publikacije

 
  Radi lakše primene programa na Građevinskom fakultetu u Subotici su objavljene sledeće publikacije :
  1. Uputstvo za program SCOM5
        
 

Uputstvo sadrži prikaz vrlo efikasnog programa za proračun napona i deformacijskih karakteristika spregnutih i prednapregnutih konstrukcija. Program pod nazivom SCOM5 obuhvata spregnute čelične preseke čelik-beton i spregnute betonske preseke beton-čelik.

   
  Sadržaj:
 1. Predmet programa
 2. Instalisanje programa
 3. Tok programa
 4. Pokretanje programa
 5. Opcije startne forme
 6. Rad sa ulaznim i izlaznim formama
 7. Informacije i pomoć
 8. Literatura
 
O knjizi:  
Autori Prof. dr V. Mihailović, dipl.inž.građ. i D. Kukaras, dipl.inž.građ.
Izdavač Građevinski fakultet Subotica
Godina izdanja 2001.
ISBN 86 80297-29-1
 
  2. Spregnute i prednapregnute konstrukcije
    PRIRUČNIK ZA VEŽBE
    Primeri primene programa SCom5 i Delta02
 
          
 
Priručnik za vežbe iz predmeta Spregnute i prednapregnute konstrukcije nastao je kao potreba za lakše vežbanje, odnosno lakše izrade semestralnog zadatka, i kao potreba prektičnog savlađivanja materije izložene na predavanjima i u literaturi. U knjizi je detaljno objašnjena upotreba programa SCom5, za proračun napona u presecima nosača, i programa Delta02, za proračun elastičnih i viskoznih pomeranaja nosača.
   
  Sadržaj:  
 
 1. O dispoziciji konstrukcije
 2. Dimenzije međuspratne konstrukcije
 3. Proračun AB ploče
 4. Proračun spregnutog nosača
 5. Prednaprezanja nosača
 6. Granična nosivost nosača
 7. Literatura
 
  O knjizi:      
Autori Prof. dr V. Mihailović, dipl.inž.građ. i A. Landović, dipl.inž.građ.  
Izdavač Građevinski fakultet Subotica  
Godina izdanja 2003.  
ISBN 86 80297-36-4  
U izdanju ove publikacije učestvovala su sredstva projekta koje na GF u Subotici finansira:                            MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU REPUBLIKE SRBIJE  
 
3. Uputstvo za grupu programa
    Construct A04
    Betonske konstrukcije * Primeri primene programa *
     

Programi su namenjeni projektovanju i dimenzionisanju konstrukcija od armiranog betona (AB), prednapregnutog betona (PB) i spregnutih konstrukcija metal-beton. Uputstvo sadrži prikaz grupe osnovnih aplikativnih programa pod nazivom Construct A04. Construct04 ima ukupno šest programa iz oblasti AB, PB i spregnutih konstrukcija i jedan u dodatku iz oblasti određivanja momenata inercije preseka i drugih njegovih geometrijskih karakteristika.

 
Sadržaj:
 1. Osnovno o programu Construct04
 2. Programi Construct04
 3. Primeri primene programa
 4. Informacije i pomoć
 5. Literatura
O knjizi:    
Autori Prof. dr V. Mihailović, dipl.inž.građ. i A. Landović, dipl.inž.građ.  
Izdavač Građevinski fakultet Subotica  
Godina izdanja 2004.  
ISBN 86 80297-41-0  
U izdanju ove publikacije učestvovala su sredstva projekta koje na GF u Subotici finansira:                            MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU REPUBLIKE SRBIJE  


Donatori ove publikacije su:
-NORTH Engineering d.o.o., Subotica
-Kompanija VOJPUT A.D., Subotica
-D.O.O. KOMING, Subotica

 
Ove publikacije se mogu nabaviti u Skriptarnici Građevinskog fakulteta u Subotici.
Teorijske osnove programa:

Knjige i predavanja Prof. dr V.Mihailovića:
   1. Predavanja iz oblasti Betonskih i Spregnutih konstrukcija u periodu od 1986.g do 2003g.
   2. Dimenzionisanje AB konstrukcija, GF u Subotici,1993.g.
   3. Smičuće veze AB elemenata, GF u Subotici, 1995.g.
   4. Spregnute i prednapregnute konstrukcije, Naučna knjiga u Beogradu i GF u Subotici,1989.

     
 

                      Copyright © ConstructApp, All rights reserved, 2013