Order (Nabavka)

 

U vezi nabavke softvera možete kontaktirati autora programa
prof.dr Vojislava Mihailovića na mail: voja
(a)gf.uns.ac.rs
ili
asistenta mr Aleksandra Landovića na mail: landovic
(a)gf.uns.ac.rs

 

                               Cene softvera (Price)

 

 

Naziv programa
(Name)

Cena za firme
(Price for companies)

Cena lične korisnike.
(Price for private users)

Construct SECTION

800

80

Construct ELEMENT

900

90

Calculator Cn

60

10

Construct SECTION 07
Construct ELEMENT07

Calculator Cn

1600

160

Struct STATICS '13d8

1200

120

 

 

Cene u tabeli su u bodovima (Bod odgovara 1€)

 

 

 

Uplata se vrši u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

 

 

Uz program se dobija i uputstvo za rad i više kopija publikacija i knjiga u neposrednoj
vezi sa materijom obrađenom programima.

 

 

Registracija programa se vrši  pojedinačno za svakog naručioca.

 

 

Uz račun Građevinskog fakulteta Subotica dobija se broj za registrovanje
Sva pitanja oko nabavke programa možete uputiti na mejl autora.

Adresa fakulteta:
Građevinski fakultet
Subotica, 24000
Kozaračka 2a
Tel. (+381)24/554-300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © ConstructApp, All rights reserved, 2004