Contacts

 

 

 

Address:

 

 

Građevinski fakultet u Subotici
(Faculty of Civil Engineering)
Subotica, 24000 Kozaračka 2a

E-mail:
mr Aleksandar Landović: landovic(a)gf.uns.ac.rs
prof.dr  Vojislav Mihailović: voja@gf.uns.ac.rs
 

Tel.:
(+381) 024 554300   
Fax.:
(+381) 024 554580

 

 


Sugestije i primedbe na programe primaju se sa  zahvalnošću.

 

 

Design of web site for ConstructApp:

 

U izradi dela sajta koji se odnosi na ove programe učestvovali su:
1. Verzija (jun 2003.)

  Doc.dr I. Miličić, dipl.građ.inž
  Prof. dr V. Mihailović, dipl.građ.inž.

2. Verzija (mart 2004.)
   A. Landovićdipl.građ.inž.   
   Prof. dr V. Mihailović, dipl.građ.inž.

 

 


                      Copyright © ConstructApp, All rights reserved, 2010.