Dobrodošli 

  Welcome 

 

Programi  su namenjeni  projektovanju i dimenzionisanju konstrukcija od armiranog betona, prednapregnutog betona i spregnutih konstrukcija metal-beton.

 

Na 'web sajtu' je prikazan samo deo poslova i zadataka koje mogu obaviti ovi programi. Širi opis softvera daje se u linku 'Software'.

Pomoću linka 'Download' mogu se preuzeti i koristiti besplatne verzije za studente i većinu korisnika.

Nove verzije programa su slobodne za besplatno korisćenje:
za fakultete i druge obrazovne ustanove,
studente i druge učesnike procesa edukacije,
promotere programa
korisnike van firmi.

Namera nam je da ove verzije budu trajne za korišćenje.
Primedbe i sugestije na programe biće sa zahvlnošcu primljene i biće ozbiljno
razmotrene kod izrade njihovih, budućih verzija. Oblik sadašnjih
verzija programa biće trajno aktivan.

 

 

 

 

Copyright © ConstructApp, All rights reserved, 2018.

 

Optimizovano za MS Internet Explorer® i rezoluciju 1024x768
Poslednja izmena 13.12.2018.