Dobrodošli 

  Welcome 

 

Programi  su namenjeni  projektovanju i dimenzionisanju konstrukcija od armiranog betona, prednapregnutog betona i spregnutih konstrukcija metal-beton.

 

Na 'web sajtu' je prikazan samo deo poslova i zadataka koje mogu obaviti ovi programi. Širi opis softvera daje se u linku 'Software'.

Pomoću linka 'Download' mogu se preuzeti i koristiti besplatne studentske verzije u roku od 30 dana. Ove verzije programa imaju nešto manje opcija koje aktivno rade u odnosu na registrovane verzije programa.

Nove verzije programa su slobodne za besplatno korisćenje:
za fakultete i druge obrazovne ustanove,
studente i druge učesnike procesa edukacije,
promotere programa.

Namera nam je da ove verzije budu trajne za kori
šćenje.
Primedbe i sugestije na programe biće sa zahvlno
šcu primljene i biće ozbiljno
razmotrene kod izrade njihovih, budućih verzija.

 

 

Copyright © ConstructApp, All rights reserved, 2013.

 

Optimizovano za MS Internet Explorer® i rezoluciju 1024x768
Poslednja izmena 18.07.2018.