Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Информације о упису

Upis

25.05. Грађевински факултет Суботица објављује текстове конкурса за упис у школској 2023/24. години.
Конкурс је расписан условно и по добијању Одлуке Покрајинске владе о броју места за упис буџетских студената приступићемо корекцији са циљем објављивања коначног текста, о чему ћете бити благовремено обавештени.
Конкурс је објављен и на сајту Универзитета (www.uns.ac.rs/index.php/upis).
17.05. Припремни курс за пријемни испит из математике ће се одржати 21, 22. и 23. јуна 2023. године.
25.04. Информације за будуће студенте о броју слободних места за упис у шкoлску 2023/2024.годину.
08.04. Одлука о висини школарине за шк. 2023/2024 годину.
04.04. Услови уписа у школску 2024/25 годину.
 2019. 2019. година
13.06.

Признавање стране школске исправе у основном и средњем образовању и васпитању

Влада Републике Србије 6. септембра 2018. године, Одлуком 05 број: 02-7912/2018-02 основала је Агенцију за квалификације.
Поступак за признавање страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа и поступак давања одобрења за стицање статуса ЈПОА, почев од 05. априла 2019. године, подноси се Агенцији за квалификације, која се налази на адреси: Београд, Ул. Мајке Јевросиме број 51.
Све додатне информације можете добити сваког радног дана од 12,00 до 13,00 часова на телефон 011/33-45-746 или на имејл адресу: agencija@azk.gov.rs као и на веб презентацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Дежурни телефони у секретаријату за информације о подношењу захтева:

Јелена Бјелобаба
Телефон: 021/487-46-02

Војин Јованчевић
Телефон: 021/487-40-35

 2015. 2015. година
14.09.

Обавештење - Преузете студијске обавезе уписаних студената:
Уписом на Грађевински факултет Суботица студент преузима обавезе предвиђене важећим студијским програмом и дужан је да их испуни у за то Законом предвиђеном року.
Прелазак са других високошколских установа врши се у два корака од којих је први Еквиваленција положених испита, а други упис у званичним уписним роковима. Еквиваленцијом се прецизно регулише признавање испита, њихово вредновање према важећем студијском програму у ЕСПБ бодовима, као и све преостале обавезе будућих студената.
Накнадно признавање испита неће бити вршено, осим у појединачним случајевима званичне размене студената на основу Уговора о сарадњи два факултета.
За све случајеве полагања испита на другим високошколским установама након датума уписа на Грађевински факултет Суботица биће прописана допуна и/или тест које ће одредити предметни професор, а студент ће допуне испунити у току предавања и вежби, а тест полагати у званичним испитним роковима.
ОДЛУКА о преузетим студијским обавезама уписаних студената.

Инфопакет

Припремни курс за пријемни испит

Задаци за пријемни испит


Medunarodna konferencija