Грађевински факултет Суботица

Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Информације о упису

20.07. Пријава на конкурс - II рок.
20.07. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије - II рок.
11.07. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
09.07. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије.
09.07. Упис у школску 2018/2019. годину на МАСТЕР академске студије.
09.07. Упис у школску 2018/2019. годину на ДОКТОРСКЕ академске студије.
03.07.

arrow На основне академске студије, без полагања пријемног испита може да се упише и студент са друге високошколске установе под условом да је савладао део истог или сродног студијског програма и да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека конкурсног септембарског рока за упис у наредну школску годину.

29.06. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
26.06.

arrow Кандидати који су положили пријемни испит из математике на другим факултетима могу да се пријаве (конкуришу) на слободна буџетска места на нашем Факултету.

25.06. Пријава на конкурс - I рок.
24.05. Припремни курс за пријемни испит     Felvételi előkészítő tanfolyam
14.09.
2015.г.

Обавештење - Преузете студијске обавезе уписаних студената:
Уписом на Грађевински факултет Суботица студент преузима обавезе предвиђене важећим студијским програмом и дужан је да их испуни у за то Законом предвиђеном року.
Прелазак са других високошколских установа врши се у два корака од којих је први Еквиваленција положених испита, а други упис у званичним уписним роковима. Еквиваленцијом се прецизно регулише признавање испита, њихово вредновање према важећем студијском програму у ЕСПБ бодовима, као и све преостале обавезе будућих студената.
Накнадно признавање испита неће бити вршено, осим у појединачним случајевима званичне размене студената на основу Уговора о сарадњи два факултета.
За све случајеве полагања испита на другим високошколским установама након датума уписа на Грађевински факултет Суботица биће прописана допуна и/или тест које ће одредити предметни професор, а студент ће допуне испунити у току предавања и вежби, а тест полагати у званичним испитним роковима.
ОДЛУКА о преузетим студијским обавезама уписаних студената.

Инфопакет

Припремни курс за пријемни испит

Задаци за пријемни испитРадно време
студентске службе (шалтер):


11:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija