Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Информације о упису

08.11. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - II ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
08.11. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - II ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
06.11. УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - II ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ.
06.11. УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - II ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ.
05.11. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
05.11. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
05.11. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
05.11. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
31.10. УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ.
29.10. УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ.
29.10. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
25.10. Закључак комисије за спровођење конкурса за ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
23.10. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
19.10. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА - I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
15.10. Обавештавају се студенти да је пријава на конкурс на докторске академске студије од 15. до 19.10.2018. године. Документација која се прилаже приликом пријаве на конкурс дефинисана је у конкурсу за упис на докторске академске студије на веб сајту факултета (Информације – Упис – Упис на докторске студије).
Обнављање године за студенте докторских студија траје од 22. до 24.10.2018.године (7.500,00 динара).
15.10. Пријава на конкурс за мастер академске студије је од 15. до 19. октобра 2018. г. од 11 до 13 часова.
02.10. Обавештавају се студенти мастер академских студија да ће се упис за мастер студенте који обнављају I годину вршити од 22. до 24.10.2018. године од 10,00 до 13,00 часова.
28.09. Обавештавају се студенти да пријава на конкурс на мастер и докторске студије у шк. 2018/2019. години траје од 15. до 19.10.2018. године.
Упис на на мастер и докторске студије за остале студенте траје од 22. до 24.10.2018. године.
28.09. Пријава на III конкурсни рок школске 2018/2019. године.
26.09. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије - III рок.
26.09. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА II ПРОДУЖЕНИ КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
13.09. Пријава на II продужени конкурсни рок школске 2018/2019. године.
11.09. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије - II продужени конкурсни рок.
10.09. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
06.09. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА II КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
06.09. Обавештење

Упис студената у I/2, II и III годину на основне академске студије вршити од 17. до 21.09.2018. године од 10 до 13 часова.

Упис студената у IV годину вршиће се од 24.09. до 05.10.2018. године од 10 до 13 часова.

На упис је потребно доставити:
  • индекс са положеним испитима (попуњене све рубрике),
  • уплатница на 6.000,00 динара за редован упис - први пут (осим за студенте који немају неположених испита и нису обнављали ни једну годину 3,000.00 динара),
  • уплатница на 7.500,00 динара за редован упис - обнављање студијске године.

Студенти који су остварили у школској 2017/2018. години 48 и више ЕСПБ бодова остају у статусу буџетског студента.
Студенти који су остварили у школској 2017/2018. години 47 и мање ЕСПБ бодова могу наставити студије у статусу самофинансирајућих студената.
Студенти који заврше Основне академске студије до 31.10.2018. године не морају извршити упис у школску 2018./2019. годину.
Студенти који нису измирили дуговања из школској2017/2018. године могу се уписати у наредну тек након измирења обавеза.
Накнадни упис, од 08.10.2018., је 9.000,00 динара.

20.07. Пријава на конкурс - II рок.
20.07. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије - II рок.
11.07. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
09.07. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије.
09.07. Упис у школску 2018/2019. годину на МАСТЕР академске студије.
09.07. Упис у школску 2018/2019. годину на ДОКТОРСКЕ академске студије.
03.07.

arrow На основне академске студије, без полагања пријемног испита може да се упише и студент са друге високошколске установе под условом да је савладао део истог или сродног студијског програма и да је писани захтев за упис поднео најкасније до истека конкурсног септембарског рока за упис у наредну школску годину.

29.06. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА I КОНКУРСНИ РОК ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ
26.06.

arrow Кандидати који су положили пријемни испит из математике на другим факултетима могу да се пријаве (конкуришу) на слободна буџетска места на нашем Факултету.

25.06. Пријава на конкурс - I рок.
24.05. Припремни курс за пријемни испит     Felvételi előkészítő tanfolyam
14.09.
2015.г.

Обавештење - Преузете студијске обавезе уписаних студената:
Уписом на Грађевински факултет Суботица студент преузима обавезе предвиђене важећим студијским програмом и дужан је да их испуни у за то Законом предвиђеном року.
Прелазак са других високошколских установа врши се у два корака од којих је први Еквиваленција положених испита, а други упис у званичним уписним роковима. Еквиваленцијом се прецизно регулише признавање испита, њихово вредновање према важећем студијском програму у ЕСПБ бодовима, као и све преостале обавезе будућих студената.
Накнадно признавање испита неће бити вршено, осим у појединачним случајевима званичне размене студената на основу Уговора о сарадњи два факултета.
За све случајеве полагања испита на другим високошколским установама након датума уписа на Грађевински факултет Суботица биће прописана допуна и/или тест које ће одредити предметни професор, а студент ће допуне испунити у току предавања и вежби, а тест полагати у званичним испитним роковима.
ОДЛУКА о преузетим студијским обавезама уписаних студената.

Инфопакет

Припремни курс за пријемни испит

Задаци за пријемни испитРадно време
студентске службе (шалтер):


11:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija