Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Информације о упису

22.02.

Трећа изложба студентских радова на Грађевинском факултету - Архитектонско Инжењерство

K23 “ИЗНАД ЦРТЕ” 19.02.2018.         >> Видео <<

21.11. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
14.11. Упис у школску 2017/2018. годину на ДОКТОРСКE академске студије у II конкурсном року.
02.11. Упис студената у шк. 2017/2018. годину на основне академске студије Студијски програм ГЕОДЕЗИЈА kоји прелазе са других високошколских установа (поднели захтев за еквиваленцију) ће се вршити 4. новембра 2017. год. од 9 часова.
27.10. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У КОНКУРСНОМ РОКУ - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
26.10. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У II КОНКУРСНОМ РОКУ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
25.10. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У II КОНКУРСНОМ РОКУ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
20.10. Упис у школску 2017/2018. годину на МАСТЕР академске студије У II конкурсном року.
17.10. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У КОНКУРСНОМ РОКУ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
12.10. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У КОНКУРСНОМ РОКУ - МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ.
06.10. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ТРЕЋЕМ КОНКУРСНОМ РОКУ.
06.10. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ТРЕЋЕМ КОНКУРСНОМ РОКУ.
03.10. Упис у школску 2017/2018. годину на ОСНОВНЕ академске студије У 3. конкурсном року.
03.10. Упис у школску 2017/2018. годину на основне академске студије студената
* kоји прелазе са других високошколских установа (поднели захтев за еквиваленцију) ће се вршити 7. октобра, 2017. године од 10 часова и
* нашег Факултета који мењају Студијски програм, односно поново стичу статус ће се вршити 14. октобра, 2017. године од 10 часова.
27.09. Упис у I годину други пут, II, III и IV годину на ОСНОВНЕ академске студије у школску 2017/2018. годину.
27.09. Упис у школску 2017/2018. годину на МАСТЕР академске студије на I годину други пут и упис на ДОКТОРСКЕ академске студије на I/други пут, II, II/други пут, III и III/други и више пута годину.
22.09. Упис у школску 2017/2018. годину на ОСНОВНЕ академске студије У ПРОДУЖЕНОМ 2. конкурсном року - II (други) део.
20.09. Обавештење - Студенти, којима закључно са 30.09.2017. године истиче рок за завршетак студија (студије нису завршили у периоду који је одређен двоструким бројем школских година потребних за реализацију студијског програма), уколико желе да наставе студије, су дужни да поднесу захтев за наставак студија.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАСТАВАК СТУДИЈА ЈЕ 29.09.2017. ГОДИНЕ.
Потребно је доставити:
- Захтев (молбу)
- Уплатнице: 1. = 5.000,00 динара –за поновно стицање статуса; 2.= 2.000,00 динара – за уверење о положеним иститима
СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ ДУГОВАЊА ИЗ ШК. 2016/17. године МОГУ СЕ УПИСАТИ тек по измирењу обавеза!
11.09. Упис у школску 2017/2018. годину на ОСНОВНЕ академске студије У ПРОДУЖЕНОМ 2. конкурсном року.
08.09. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У 2. КОНКУРСНОМ РОКУ.
07.09. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У 2. КОНКУРСНОМ РОКУ.
30.08. Упис у школску 2017/2018. годину на ОСНОВНЕ академске студије Студијског програма ГЕОДЕЗИЈА.

* Одлука о доношењу студијског програма основних академских студија Геодезија.
21.07. Упис у школску 2017/2018. годину на ОСНОВНЕ академске студије - 2. конкурсни рок.
17.07. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У 1. КОНКУРСНОМ РОКУ.
12.07. Обавештавамо кандидате који су положили пријемни испит из математике на другим факултетима, да до 17.07.2017. године дођу на студентску службу Грађевинског факултета Суботица ради пријаве на слободна буџетска места. Са собом понети потврду о положеном пријемном испиту из математике и оригинална средњошколска документа.
03.07. Студијски програм ГЕОДЕЗИЈА
Обавештавамо матуранте да је Сенат Универзитета у Новом Саду одобрио нашем Факултету извођење Студијског програма „Геодезија“ на основним академским студијама. На основу одобрења моћи ћемо у другом уписном року уписати бруцоше и на тај студијски програм. Молимо Вас да пратите информације на нашој интернет страници у вези уписа на овај Студијски програм.
03.07. ОБАВЕШТЕЊЕ - УПИС УЗ ПОЛОЖЕН ПРИЈЕМНИ НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
Обавештавамо кандидате који су положили пријемни испит из математике на другим факултетима да се пријаве на слободна буџетска места на нашем Факултету.
30.06. ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У 1. КОНКУРСНОМ РОКУ.
09.06. Упис у школску 2017/2018. годину на ОСНОВНЕ академске студије.
30.05. Упис у школску 2017/2018. годину на МАСТЕР академске студије.
30.05. Упис у школску 2017/2018. годину на ДОКТОРСКЕ академске студије.
24.05. Припремни курс за пријемни испит 2017.
Felvételi előkészítő tanfolyam 2017.
11.10.
2016.г.
Упис студената у шк. 2016/2017. годину на основне академске студије kоји прелазе са других високошколских установа и студената нашег Факултета који мењају Студијски програм, односно поново стичу статус.
10.10.
2016.г.
Упис у шк. 2016/2017. годину на мастер академ. студије на I годину други пут и на докторске акад. студ. на I/други пут, II, II/други пут, III и III/други и више пута.
05.10.
2016.г.
  • Обавештавају се студенти који су уписали мастер академске студије први пут у шк. 2015/2016. години имају рок за завршетак студија до 18.10.2016. године.
  • Студенти који неће стићи да одбране завршни рад до овог рока морају да се упишу у шк. 2016/2017. годину.
  • Студенти који овако упишу мастер академске студије имају рок да заврше студије без додатних трошкова школарине до почетка летњег семестра, након овог рока морају да плате школарину као самофинансирајући студенти у складу са трошковником.
30.09.
2016.г.
Упис у школску 2016/2017. годину на све нивое студија.
03.06.
2016.г.
Обавештење - Студенти који су започели студије на сродним факултетима имају шансу да конкуришу на буџетска места на нашем факултету уз предходно признавање испита. Конкурисати могу и студенти по старом програму. Све информције можете добити на шалтерима студентске службе.
14.09.
2015.г.

Обавештење - Преузете студијске обавезе уписаних студената:
Уписом на Грађевински факултет Суботица студент преузима обавезе предвиђене важећим студијским програмом и дужан је да их испуни у за то Законом предвиђеном року.
Прелазак са других високошколских установа врши се у два корака од којих је први Еквиваленција положених испита, а други упис у званичним уписним роковима. Еквиваленцијом се прецизно регулише признавање испита, њихово вредновање према важећем студијском програму у ЕСПБ бодовима, као и све преостале обавезе будућих студената.
Накнадно признавање испита неће бити вршено, осим у појединачним случајевима званичне размене студената на основу Уговора о сарадњи два факултета.
За све случајеве полагања испита на другим високошколским установама након датума уписа на Грађевински факултет Суботица биће прописана допуна и/или тест које ће одредити предметни професор, а студент ће допуне испунити у току предавања и вежби, а тест полагати у званичним испитним роковима.
ОДЛУКА о преузетим студијским обавезама уписаних студената.

02.09.
2015.г.

МОГУЋНОСТ УПИСА БРУЦОША СА ДРУГИХ ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА (Архитектура, Грађевинарство, Геодезија, Машинство, Електротехника и други), а на основу Одлуке бр. 1/2015 Наставно научног већа од 03. 07. 2015. године, обавештавамо све бруцоше који су положили пријемни испит из Математике (остварили укупно 50,01 бодова) на неком од техничких факултета да МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС на слободна буџетска места на Грађевинском факултету у Суботици.
Пријава се врши на шалтеру студентске службе Грађевинског факултета Суботица од 09. 09. 2015. године од 11:00 до 13:00 часова.
Потребно је донети:
1. Потврду о положеном пријемном испиту,
2. Личну карту,
3. Оригинална средњошколска докумената (диплома и сведочанства I, II, III и IV разреда)
4. Оригинал извод из матичне књиге рођених.

28.08.
2013.г.
Обавештење о упису студената после завршених основних и специјалистичких струковних студија и студената који су завршили или започели студирање на сродним факултетима и/или наставним програмима.
16.06.
2009.г.

У складу са чланом 127. став 2, 3. и 4. Закона о високом образовању и аутентичног тумачења одредаба члана 127. став 1. и 2. Закона о високом образовању објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 100/2007. Грађевински факултет у Суботици започео је са активностима на утврђивању одговарајућих назива и издавања нових диплома у складу са Законом о високом образовању дипломираним грађевинским инжењерима. који су овај назив стекли на нашем Факултету по ранијим прописима.
Свим студентима Грађевинског факултета Суботица који су звање дипломираних грађевинских инжењера стекли на овом Факултету по ранијим прописима могу се издати дипломе дипломирани грађевински инжењер – мастер. Ове дипломе могу се издати само на лични захтев и ако се раније издата диплома огласи неважећом.
Свршени студенти Грађевинског факултета Суботица које не желе да им се раније издата диплома огласи неважећом диплому дипломирани грађевински инжењер – мастер (у складу са Законом о високом образовању) могу стећи уписом и завршетком студија на неком од акредитованих студијских програма Дипломских академских студија Грађевинског факултета Суботица.
Приликом уписа на студијске програме Дипломских академских студија извршиће се признавање положених испита из студија по ранијим прописима и одредити који испити се морају положити да би се стекла диплома дипломирани грађевински инжењер - мастер.
Више информација на телефон 024/554-300 локал 114 и 111.

Инфопакет

Припремни курс за пријемни испит

Задаци за пријемни испитРадно време
студентске службе (шалтер):


11:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija