Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Информације о упису

07.06. Упис у школску 2018/2019. годину на ОСНОВНЕ академске студије.
24.05. Припремни курс за пријемни испит     Felvételi előkészítő tanfolyam
11.05. Упис у школску 2018/2019. годину на МАСТЕР академске студије.
11.05. Упис у школску 2018/2019. годину на ДОКТОРСКЕ академске студије.
14.09.
2015.г.

Обавештење - Преузете студијске обавезе уписаних студената:
Уписом на Грађевински факултет Суботица студент преузима обавезе предвиђене важећим студијским програмом и дужан је да их испуни у за то Законом предвиђеном року.
Прелазак са других високошколских установа врши се у два корака од којих је први Еквиваленција положених испита, а други упис у званичним уписним роковима. Еквиваленцијом се прецизно регулише признавање испита, њихово вредновање према важећем студијском програму у ЕСПБ бодовима, као и све преостале обавезе будућих студената.
Накнадно признавање испита неће бити вршено, осим у појединачним случајевима званичне размене студената на основу Уговора о сарадњи два факултета.
За све случајеве полагања испита на другим високошколским установама након датума уписа на Грађевински факултет Суботица биће прописана допуна и/или тест које ће одредити предметни професор, а студент ће допуне испунити у току предавања и вежби, а тест полагати у званичним испитним роковима.
ОДЛУКА о преузетим студијским обавезама уписаних студената.

02.09.
2015.г.

МОГУЋНОСТ УПИСА БРУЦОША СА ДРУГИХ ТЕХНИЧКИХ ФАКУЛТЕТА (Архитектура, Грађевинарство, Геодезија, Машинство, Електротехника и други), а на основу Одлуке бр. 1/2015 Наставно научног већа од 03. 07. 2015. године, обавештавамо све бруцоше који су положили пријемни испит из Математике (остварили укупно 50,01 бодова) на неком од техничких факултета да МОГУ КОНКУРИСАТИ ЗА УПИС на слободна буџетска места на Грађевинском факултету у Суботици.

28.08.
2013.г.
Обавештење о упису студената после завршених основних и специјалистичких струковних студија и студената који су завршили или започели студирање на сродним факултетима и/или наставним програмима.
16.06.
2009.г.

У складу са чланом 127. став 2, 3. и 4. Закона о високом образовању и аутентичног тумачења одредаба члана 127. став 1. и 2. Закона о високом образовању објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 100/2007. Грађевински факултет у Суботици започео је са активностима на утврђивању одговарајућих назива и издавања нових диплома у складу са Законом о високом образовању дипломираним грађевинским инжењерима. који су овај назив стекли на нашем Факултету по ранијим прописима.
Свим студентима Грађевинског факултета Суботица који су звање дипломираних грађевинских инжењера стекли на овом Факултету по ранијим прописима могу се издати дипломе дипломирани грађевински инжењер – мастер. Ове дипломе могу се издати само на лични захтев и ако се раније издата диплома огласи неважећом.
Свршени студенти Грађевинског факултета Суботица које не желе да им се раније издата диплома огласи неважећом диплому дипломирани грађевински инжењер – мастер (у складу са Законом о високом образовању) могу стећи уписом и завршетком студија на неком од акредитованих студијских програма Дипломских академских студија Грађевинског факултета Суботица.
Приликом уписа на студијске програме Дипломских академских студија извршиће се признавање положених испита из студија по ранијим прописима и одредити који испити се морају положити да би се стекла диплома дипломирани грађевински инжењер - мастер.
Више информација на телефон 024/554-300 локал 114 и 111.

Инфопакет

Припремни курс за пријемни испит

Задаци за пријемни испитРадно време
студентске службе (шалтер):


11:00 - 13:00 часова.
У термину од 08:00 до 10:00 часова можете контактирати телефоном.


Medunarodna konferencija