Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Студентске организације

Осим наставно-административног особља, чија је основна делатност пружање квалитетних услуга у области образовања, на Грађевинском факултету постоје и две студентске организације, које делују независно и самостално са правом удруживања са другим организацијама студената. То су Савез студената Грађевинског факултета (ССГФ) у који је учлањено преко 90% студената и Студентски Парламент (СП).
Обе организације су интересног карактера, које брину и унапређују положај студената на факултету и омогућују сарадњу са другим факултетима, савезима или унијама у земљи и иностранству. Члан савеза/уније може постати сваки студент Грађевинског факултета, који добровољно, слободно израженом вољом и прихватањем програма и Статута приступа организацији.

Циљеви и задаци студентског организовања на факултету су:
– Обезбеђење оптималних услова за учење (уџбеници, практикуми, приступ коришћењу рачунара и интернет мреже, могућност штампања и плотовања графичких и дипломских радова, могућност коришћења опреме за презентацију радова и слично).
– Остваривање права студената дефинисаних Статутом Грађевинског факултета преко предстваника студената у раду наставно научног већа и савета факултета
– Организовање студентских сусрета (бруцошијаде, грађевинијаде). Обезбеђење спортских терена за припрему студентских спортских сусрета. Похвално је да су студенти Грађевинског факултета у Суботици на Грађевинијади 2003. освојили екипно прво место у квизу знања.
– Остваривање међуфакултетске сарадње студената у земљи и иностранству.

Студенти, који желе да путују, да упознају нове културе и нове пријатеље, који желе да усавршавају стране језике, могу то оставрити преко једне од три међународне организације чији су ССГФ и СП чланови:
IACES – међународна организација студената грађевине која омогућава да се проведе недељу дана у неком од европских градова и да се учествује на предавању или семинару из области грађевине.
AEGEE – највећа мултидисциплинарна европска студентска организација која окупља студенте свих факултета. Пружа неограничене могућности за путовање и учење страних језика.
IAESTE – међународна организација студената техничких наука, која омогућава да се проведе 6-12 месеци у иностранству радећи у некој грађевинској компанији. Обезбеђен је смештај, исхрана и месечни џепарац.

Осим наведених организација и Грађевински факултет се директно укључује у организовање боравка студената на усавршавању. У протекле две године, факултет је за 5 студената омогућио једномесечне плаћене боравке на стручном усавршавању у водећој грађевинској компанији КЕСЗ у Републици Мађарској. У току 2004. године, факултет планира сличне стручне боравке и у другим земљама. У циљу унапређења наставе, Грађевински факултет је током зимског семестра 2003. године, у сарадњи са фондацијом WУС и предавачем из Аустралије организовао 3-недељни семинар из области визуелних комуникација у грађевинарству.

Студентски смештај и исхрана

У овиру Студентског центра Суботица налазе се два студентска дома:
Дом студената "Иво Лола Рибар" (стари дом)
Дом студената "Боса Миличевић" (нови дом)

Укупни сместајни капацитет је 765 кревета. Око 70% студената који конкурису добију место у дому. Предности сместаја у дому су: изузетно је јефтин, немате газде, окружени сте својом генерацијом, велики број догађаја, журки...., смештај је задовољавајући и може се учити. Додуче комфор није као кад изнајмите свој стан, али то захтева и веће издатке.

Канцеларије студентског центра се налазе у новом дому, а телефон је: 546-637 У току школске године студент плаћа дотирану цену станарине од око 1500 динара месечно у зависности од броја кревета у соби и категорије собе и дома. У ову цену урачунати су трошкови воде и струје, а телефон се плаћа. У летњем периоду (јул/август) студенти имају права да остану у дому, али плаћају дом по економској цени.

Право да конкурису за место у дому имају само студенти који се финансирају из буџета. Приликом рангирања студената за место у дому узимају се у обзир успех у студирању као и приход по члану домаћинства студента.Обрасце потребне за конкурс студент може да набави на факултету. Први обрасци се односе на успех у студијама и потврду о упису године и оверавају се на факултету. Други образац је потврда о месечним приходима и оверава се у општини у месту становања. Сређена документа се предају студентској служби на факултету, а листе са резултатима се објављују по факултетима. Бруцоши пријаве за дом подносе у септембру, док студенти осталих година за дом конкуришу током октобра и евентуално почетком новембра.


У Суботици постоје 2 студентска ресторана:
Ресторан 1 (поред новог дома)
Ресторан 2 (поред старог дома)

Право на исхрану у студентским ресторанима по дотираној цени имају само студенти који се финансирају из буџета. На благајнама студентских домова студент треба да подигне захтев за абонентску књижицу (понесите индеx са овереним семестром) коју оверава на факултету. Са овереним захтевом студент се враћа на благајну дома (обавезно тамо где је узео захтев), са индеxом и двема фотографијама 3,5 x 2,5 цм и плаћа таксу. Када добијете абонентску имајте у виду да, ако је изгубите, неће вам бити издата нова. Бруцожи током октобра могу куповати бонове и само уз индеx а после је већ неопходна абонентска књижица. Неискорисћени бонови се до одређеног рока (отприлике до 10. следећег месеца) могу заменути за бонове за следећи месец. Бонове можете куповати на било којој благајни. Неопходан вам је и жетон за прибор. Ако њега изгубите, просто купите нови. Бонови се купују по декадама, при чему студент има право да не купи бонове за доручак али ручак и вечера обавезно иду заједно и купује се исти број декада. Мозете изабрати да купите нпр. само другу и трецу декаду, али тада вам пропада прва декада и после је не мозете купити, посто сваки бон има свој датум. Бонове за доруцак и руцак мозете да користите било ког дана, без обзира који датум је на њему исписан. Исто вази и код бонова за вецеру, осим викендом. Суботом и недељом (и неким празницима) нема вецере, него се у термину за руцак подизе пакет са сувом вецером за који морате имати бон за вецеру са тадасњим датумом.

Суфинансирајуци и самофинансирајуци студенти имају право на исхрану по економској цени која је већа од дотиране, али ипак представља релативно јефтин вид исхране. Ови бонови називају се "пролазни бонови" и купују се комадно. Са њима не можете подици суву вецеру.
Студенти из Суботице могу извадити абонентску књижицу са којом купују бонове за доручак или ручак.
Детаљније информације можете пронаћи на wеб сајту Студентског центра www.scsu.org.rs.

Medunarodna konferencija