Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Студентски смештај и исхрана


У овиру Студентског центра Суботица налазе се два студентска дома

  • Дом студената "Иво Лола Рибар" (стари дом) и
  • Дом студената "Боса Миличевић" (нови дом)
и два студентска ресторана
  • Ресторан 1 (поред новог дома) и
  • Ресторан 2 (поред старог дома)


Детаљније информације можете пронаћи на wеб сајту Студентског центра Суботица www.scsu.org.rs.

Medunarodna konferencija