Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Резултати

15.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1, 2, 3 и III одржаних 13. октобра 2018. године. - Нико није положио.
15.10. Резултати теста из предмета ФИЗИКА одржаног 12.10.2018. године.
15.10. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 12.10.2018. године.
15.10. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 11.10.2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 09. октобра 2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 09. октобра 2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 10.10.2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 09.10.2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 10.10.2018. године.
11.10. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 10.10.2018. године.
10.10. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 09.10.2018. године.
10.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1, 2, 3 и III одржаних 6. октобра 2018. године.
08.10. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 05.10.2018. године.
08.10. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 04.10.2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 03.10.2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 03.10.2018. године.
03.10. На усмени део испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА позивају се следећи студенти: Ђурић Марко, Сич Мартин и Митровић Зоран.
Усмени део испита ће се одржати у понедељак, 08.10.2018. године, са почетком у 8:30 часова.
03.10. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 02.10.2018. године.
03.10. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 02.10.2018. године.
02.10. Резултати испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 27.09.2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 29. септембра 2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 29. септембра 2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 29. септембра 2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 27.09.2018. године.
01.10. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 28.09.2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 26.09.2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 26.09.2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 28. септембра 2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 28. септембра 2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 и 2 одржаних 25. септембра 2018. године.
27.09. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 26.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 25.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 25.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25.09.2018. године.
25.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 22. септембра 2018. године.
25.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 22. септембра 2018. године.
25.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 22. септембра 2018. године.
24.09. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 21.09.2018. године.
21.09. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА II одржаног 18. септембра 2018. године..
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 19.09.2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 19.09.2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18.09.2018. године.
20.09. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 19.09.2018. године.
20.09. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 18. септембра 2018. године.
19.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18.09.2018. године.
19.09. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 18.09.2018. године.
19.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 18.09.2018. године.
18.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 12.09.2018. године.
17.09. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 13.09.2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 13.09.2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 13. септембра 2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 13. септембра 2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 13. септембра 2018. године.
13.09. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 10.09.2018. године.
13.09. Резултати писменог испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊА одржаних 11.09.2018. године.
11.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 10.09.2018. године.
11.09. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II – 2 (После поправних колоквијума 2. пут).
11.09. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 07.09.2018. године.
11.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 07.09.2018. године.
10.09. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 06. септембра 2018. године.
10.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 04. септембра 2018. године.
10.09. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 04. септембра 2018. године.
07.09. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 07.09.2018. године.
07.09. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ УРБАНИЗМА одржаног 05.09.2018. године.
05.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
05.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 и 2 одржаног 04.09.2018. године.
05.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 04.09.2018. године.
10.07. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 06. јула 2018. године.
06.07. Резултати испита из предмета ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ одржаног 05.07.2018.године.
06.07. Резултати испита из предмета ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ одржаног 05.07.2018. године.
06.07. Резултати испита из предмета ПРАВО И ПРАВНИ ПРОПИСИ У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ одржаног 05.07.2018. године.
06.07. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА II одржаног 26. јуна 2018. године.
06.07. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 26. јуна 2018. године.
06.07. Резултати испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА.
06.07. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 05.07.2018. године.
05.07. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 04.07.2018. године.
05.07. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 04.07.2018. године.
04.07. Резултати писменог испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊА одржаних 03.07.2018. године.
03.07. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 28. јуна 2018. године.
02.07. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 29.06.2018. године.
02.07. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 29.06.2018. године.
29.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА II одржаног 26. јуна 2018. године.
29.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА I одржаног 26. јуна 2018. године.
29.06. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 26. јуна 2018. године.
29.06. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 26. јуна 2018. године.
29.06. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 29.06.2018. године.
28.06. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 27.06.2018. године.
27.06. Писмени део испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ положили су:
1. Шпановић Страхиња 80/100
27.06. Резултати испита из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
27.06. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 26.06.2018. године - Нико није положио.
Усмени испит ће се одржати у среду, 04.07.2018. у 10:00 часова.
25.05. Резултати испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 21.06.2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета ТРЖИШТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ одржаног 21.06.2018.године.
25.05. Резултати испита из предмета ПРОЦЕНА ВРЕДНСОТИ НЕПОКРЕТНОСТИ одржаног 21.06.2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета ПРАВО И ПРАВНИ ПРОПИСИ У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ одржаног 21.06.2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ 1 одржаног 21.06.2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТОВАЊА У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ 2 одржаног 21.06.2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 22. јуна 2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 и 2 одржаних 22. јуна 2018. године.
25.05. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 21.06.2018. године.
25.05. Резултати јулског предиспитног теста из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА И МЕХАНИЗАЦИЈА.
25.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 20.06.2018. године.
25.06. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА.
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 18.06.2018. године.
25.06. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 14. јуна 2018. године.
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета ФУНДИРАЊЕ.
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА и ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА одржаних 19.06.2018. године.
25.06. Поправни колоквијум из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2 положили су Иљић Сања 27/30 и Мићић Дијана 27/30 .
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА.
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА и ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаних 18.6.2018. године.
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 15.06.2018. године.
25.06. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 15.06.2018. године.
25.06. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА II одржаног 12. јуна 2018. године.
25.06. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 12. јуна 2018. године.
15.06. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 15.06.2018. године.
15.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА II одржаног 12. јуна 2018. године.
15.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА I одржаног 12. јуна 2018. године.
15.06. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 12. јуна 2018. године.
15.06. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 12. јуна 2018. године.
14.06. Бодови предиспитних обавеза из предмета ГЕОТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИЦА.
14.06. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II – 2 после редовних колоквијума.
14.06. Резултати испита из предмета РАЗВОЈ НАСЕЉА одржаног 13.06.2018. године.
14.06. Резултати испита из предмета ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА одржаног 13.06.2018. године.
14.06. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ УРБАНИЗМА одржаног 13.06.2018. године.
13.06. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 12.06.2018. године.
13.06. Резултати писменог дела испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
13.06. Резултати поправног колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА одржаног 12.06.2018.
12.06. Резултати испита из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
11.06. Резултати III колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА одржаног 05.06.2018.
08.06. Резултати поправних колоквијума из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
08.06. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
07.06. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II – 2 после редовних колоквијума.
07.06. Резултати предиспитног тест из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА И МЕХАНИЗАЦИЈА.
07.06. Резултати предиспитних обавеза из предмета МЕХАНИКА 2 за школску 2017/2018.
07.06. Збирна евиденција из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2.
07.06. Резултати рада на крају семестра из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
06.06. Резултати другог колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
05.06. Резултати предиспитних обавеза из предмета КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ за школску 2017-2018.
04.06. Резултати II колоквијума из предмета МЕХАНИКА II одржаног 31.05.2018.
04.06. Резултати II колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА одржаног 23.05.2018.
31.05. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2.
29.05. Резултати поправног колоквијума из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ 26. маја 2018. године.
24.05. Резултати IV колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2/II одржаног 24. маја 2018. године.
23.05. Резултати III колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II/2 одржаног 22.05.2018. године.
23.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II/2 одржаног 18.05.2018. године.
22.05. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 одржаног 17. маја 2018. године.
22.05. Испит из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржан 17. маја 2018. године нико није положио.
22.05. Резултати II колоквијума из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
21.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 17.05.2018. године.
21.05. Резултати писменог дела испита из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 17.05.2018. године.
21.05. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 17.05.2018. године.
18.05. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 17.05.2018. године.
17.05. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 15. маја 2018. године.
17.05. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 15. маја 2018. године.
17.05. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА и СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаних 16.05.2018. године.
17.05. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 16.05.2018. године.
17.05. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 15. маја 2018. године.
17.05. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 16.05.2018. године.
16.05. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 15.05.2018.
15.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНИЦА и ГЕОТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИЦА одржаних 14.05.2018. године.
14.05. Резултати колоквијума из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ 9. маја 2018. године.
11.05. Резултати трећг колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2, МАТЕМАТИКА II одржаних 10. маја 2018. године.
11.05. Резултати другог колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2 одржаног 08.05.2018. године.
05.05. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 26. априла 2018. године.
03.05. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3/III одржаног 26. априла 2018. године.
03.05. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 26. априла 2018. године.
03.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 25.04.2018. године.
03.05. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 27.04.2018. године.
03.05. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 27.04.2018. године.
03.05. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 27.04.2018. године.
03.05. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 26.04.2018. године.
27.04. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 24.04.2018. године.
24.04. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 23.04.2018. године.
24.04. Резултати писменог дела испита из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 23.04.2018. године.
24.04. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 23.04.2018. године.
23.04. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 17. априла 2018. године.
23.04. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 17. априла 2018. године.
23.04. Списак студената који су после поправних колоквијума 2. пут остварили услов за излазак на испит из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I – 1.
20.04. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА II одржаног 17. априла 2018. године.
20.04. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА I одржаног 17. априла 2018. године.
20.04. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 17. априла 2018. године.
19.04. Резултати испита из предмета ФИЗИКА одржаног 18.04.2018. године.
19.04. Резултати писменог дела испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 16.04.2018. године.
18.04. Резултати писменог дела испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
18.04. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 17.04.2018. године.
17.04. Резултати колоквијума из предмета ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЈНА одржаног 10.04.2018. године.
12.04. Резултати I колоквијума из предмета МЕХАНИКА II одржаног 22. марта 2018. године.
12.04. Резултати презентације студената одржане 11. априла 2018. године из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
10.04. Резултати из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II.
29.03. Резултати другог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2, МАТЕМАТИКА II одржаних 29. марта 2018. године.
28.03. Резултати колоквијума из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
26.03. Резултати колоквијума из предмета ГЕОТЕХНИКА САОБРАЋАЈНИЦА.
26.03. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
19.03. Резултати првог колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2 одржаног 13.03.2018. године.
19.03. Резултати првог колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА одржаног 13.03.2018. године.
13.03. Резултати првог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2, МАТЕМАТИКА II одржаних 8. марта 2018. године.
13.03. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 09.03.2018. године.
12.03. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 08.03.2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 07.03.2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 07.03.2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 06.03.2018. године.
09.03. Резултати писменог испита из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 08.03.2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 08.03.2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА II одржаног 06. марта 2018. године.
09.03. Резултати испита из предмета Математика 2, Математика II, Математика 3 и Математика III одржаних 8. марта 2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 06. марта 2018. године.
09.03. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 06. марта 2018. године.
07.03. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ, одржаних 06.03.2018.
07.02. Резултати испита из предмета МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I одржаног 01.02.2018. године.
05.02. Резултати испита из предмета ЕНТЕРИЈЕР.
05.02. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 01.02.2018. године.
05.02. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 31.01.2018. године.
05.02. Резултати из предмета ЗГРАДАРСТВO.
02.02. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 31.01.2018. године.
01.02. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 30.01.2018. године.
01.02. Резултати писменог испита из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 29. 1. 2018. године.
31.01. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 29.01.2018. године.
30.01. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1/I и 2/II.
30.01. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА 26. јануара 2018. године.
30.01. Преглед остварених бодова из предмета МЕХАНИКА 1.
29.01. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3/III одржаног 27. јануара 2018. године.
29.01. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 27. јануара 2018. године.
29.01. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 27. јануара 2018. године.
29.01. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 26.01.2018. године.
29.01. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 26.01.2018. године..
29.01. Резултати I и II поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 23. јануара 2018. године.
29.01. Резултати писменог дела испита и предиспитног теста из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 26.01.2018. године.
29.01. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 после редовних колоквијума први пут.
26.01. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 23.10.2018. године.
26.01. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 одржаног 23.10.2018. године.
26.01. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 23.10.2018. године.
26.01. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО одржаног 23.10.2018. године.
26.01. Резултати поправног колоквијума из предмета ФУНДИРАЊЕ одржаног 24.01.2018. године.
26.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА.
25.01. Резултати свих колоквијума из предмета М​ЕХАНИКА ТЛА.
25.01. Резултати писменог дела испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
25.01. Резултати испита из предмета ФИЗИКА одржаног 24.01.2018. године.
24.01. Резултати рада студената током семестра из предмету ЗГРАДАРСТВO.
24.01. Резултати писменог дела испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 22.01.2018. године.
23.01. Резултати IV колоквијума из предмета МЕХАНИКА ТЛА.
23.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 за школску 2017/18. годину.
23.01. Резултати рада студената током семестра из предмету РАЗВОЈ АРХИТЕКТУРЕ.
23.01. Збирна евиденција за школску 2017/18 годину из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1.
22.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНИЦА.
19.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета МЕХАНИКА 1 за школску 2017-2018.
19.01. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 после редовних колоквијума.
19.01. Резултати петог и шестог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаних 18. јануара 2018. године.
19.01. Резултати трећег колоквијума из предмета ФУНДИРАЊЕ одржаног 17.01.2018. године.
18.01. Резултати условног теста из предмета ФИЗИКА одржаног 12.01.2018. године.
18.01. Резултати IV теста из предмета ФИЗИКА одржаног 12.01.2018. године.
18.01. Резултати поправног III колоквијума из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 16.01.2018. године.
16.01. Резултати I колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 15. јануара 2018. године.
16.01. Резултати I i II колоквијума из предмета ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНИЦА.
16.01. Резултати другог колоквијума из предмета ФУНДИРАЊЕ одржаног 12.01.2018. године.
12.01. Резултати другог колоквијума из предмета ЗГРАДАРСТВO одржаног 10. јануара 2018. године.
12.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА.
08.01. Резултати I колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 04. децембра 2017. године.
08.01. Резултати III колоквијума из предмета МЕХАНИКА ТЛА.
08.01. Резултати 4. колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 1 одржаног 27.12.2017.
08.01. Резултати колоквијума из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1.
03.01. Резултати III колоквијума из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 26.12.2017.
Medunarodna konferencija