Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Резултати

08.07. Резултати испита из предмета Математика 3, Математика III одржаних 6. јула 2019. године.
08.07. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 и 2 одржаних 6. јула 2019. године.
08.07. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 04.07.2019. године.
05.07. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 02.07.2019. године.
05.07. Резултати писменог испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 01.07.2019. године.
04.07. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 03.07.2019. године.
02.07. Резултати писменог дела испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 02.07.2019. године.
02.07. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1/I и 2/II одржаних 1.7.2019. године.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 28. јуна 2019. године.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 28. јуна 2019. године.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 и МЕХАНИКА 2.
01.07. Резултати испита из предмета ФИЗИКА одржаног 27.06.2019. године.
01.07. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25. јуна 2019. године.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25. јуна 2019. године.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 25. јуна 2019. године.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА I одржаног 25. јуна 2019. године.
01.07. Резултати предиспитног теста из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ и ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2.
01.07. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 19.06.2019. године.
24.06. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 20.06.2019. године.
24.06. Резултати предиспитног теста из предмета КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА.
24.06. Резултати предиспитног теста из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА И МЕХАНИЗАЦИЈА.
24.06. Резултати испита из предмета Математика 3, Математика III одржаних 22. јуна 2019. године.
24.06. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 и 2 одржаних 22. јуна 2019. године.
21.06. Обавештење о стеченом услову за излазак на испит из предмета МАТЕМАТИКА 2 / МАТЕМАТИКА II.
20.06. Резултати писменог испита из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 17. 6. 2019. године.
20.06. Резултати писменог испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 17. 6. 2019. године.
19.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 18.06.2019. године.
18.06. Резултати шестог и поправног петог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаних 15. јуна 2019. године.
18.06. Резултати писменог дела испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 18.06.2019. године.
18.06. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1/I и 2/II одржаних 17.06.2019. године.
17.06. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 14. јуна 2019. године.
17.06. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 14. јуна 2019. године.
17.06. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II – 2 после поправних колоквијума 1x.
14.06. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 и МЕХАНИКА 2.
14.06. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 11. јуна 2019. године.
14.06. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 одржаног 11. јуна 2019. године.
14.06. Резултати испита из предмета ФИЗИКА одржаног 13.06.2019. године.
13.06. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 11. јуна 2019. године.
13.06. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 11. јуна 2019. године.
12.06. Резултати писменог дела испита ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
12.06. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2.
11.06. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
11.06. Резултати предиспитног теста из предмета КОРОЗИЈА И ЗАШТИТА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА.
11.06. Резултати предиспитног теста из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕЊА И МЕХАНИЗАЦИЈА.
10.06. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II – 2 после редовних колоквијума.
10.06. Резултати поправних колоквијума из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА.
10.06. Преглед предиспитних обавеза из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА.
10.06. Преглед бодова из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2.
07.06. Резултати рада студената на крају семестра из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ.
07.06. Резултати предиспитних обавеза из предмета МЕХАНИКА 2 за школску 2018-2019.
07.06. Резултати II колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
06.06. Преглед предиспитних обавеза из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
06.06. Резултати поправних колоквијума из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
05.06. Резултати IV колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА.
05.06. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 2.
04.06. Резултати предиспитних обавеза из предмета КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ за школску 2018-2019.
31.05. Резултати III колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2 одржаног 30.05.2019. године.
31.05. Резултати петог и поправног четвртог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаних 30. маја 2019. године.
30.05. Резултати II колоквијума из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА.
24.05. Резултати трећег колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА.
24.05. Резултати четвртог и поправног трећег колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаних 23. маја 2019. године.
21.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 17.05.2019. године.
17.05. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 16.05.2019. године.
17.05. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 16.05.2019. године.
17.05. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1/I и 2/II одржаних 16.05.2019. године.
16.05. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 13. маја 2019. године.
16.05. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 15. маја 2019. године.
16.05. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 15. маја 2019. године.
Нико није полагао.
Усмени испит ће се одржати у среду 22.05.2019. у 12:00 часова.
16.05. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 15. маја 2019. године.
15.05. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 и МЕХАНИКА 2.
15.05. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 15.5.2019. године.
14.05. Резултати 2. колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2 одржаног 9.5.2019. године.
09.05. Резултати колоквијума из предмета ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ одржаног 8. маја 2019. године.
09.05. Резултати трећег колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 7. маја 2019. године.
24.04. Резултати другог колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА.
17.04. Резултати II колоквијума из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
17.04. Резултати првог колоквијума из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА.
17.04. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 2. априла 2019. године.
15.04. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 11. априла 2019. године.
15.04. Резултати првог колоквијума из предмета МЕХАНИКА 2.
15.04. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 11.04.2019. године.
15.04. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 10.04.2019. године.
12.04. Резултати испита из предмета МЕХАНИКЕ ФЛУИДА одржаног 08.04.2019.
  • Бракић Назиф 7
  • Гаврић Сања 7
  • Вејић Милан 7
  • Грујић Маша 7
  • Лакић Иван 6
  • Новаковић Милица 7
  • Пејић Маријана 7
  • Шаркањ Рита 9
10.04. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 9.4.2019. године.
10.04. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 08.04.2019. године. - Нико није положио испит!
Радове је могуће погледати у среду, 10.04.2019.г., у 13:00 часова.
Усмени део испита ће се одржати у четвртак, 11.04.2019.г. са почетком у 14:00 часова.
10.04. Резултати писменог дела испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 09.04.2019. године.
09.04. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 i III одржаних 6. априла 2019. године.
09.04. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 6. априла 2019. године.
09.04. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 6. априла 2019. године.
09.04. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 одржаног 02. априла 2019. године.
09.04. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 02. априла 2019. године.
09.04. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 02. априла 2019. године.
09.04. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1/I и 2/II одржаних 08.04.2019. године.
09.04. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 и МЕХАНИКА 2.
08.04. Резултати испита из предмета ФИЗИКА одржаног 04.04.2019. године.
08.04. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 2. априла 2019. године.
08.04. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 5. априла 2019. године.
08.04. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 5. априла 2019. године.
08.04. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I – 1 после поправних колоквијума други пут.
04.04. Резултати испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
03.04. Резултати колоквијума из предмета ТЕХНОЛОГИЈА БЕТОНА.
27.03. Резултати колоквијума из предмета ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 1.
26.03. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 04. марта 2019. године.
26.03. Резултати колоквијума из предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2.
25.03. Резултати другог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2.
Резултати се могу погледати лично у четвртак, 28. 3. 2019. године, у термину консултација.
12.03. Стање бодова из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА на дан 12. марта 2019. године.
12.03. Резултати I колоквијума из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2.
12.03. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 06.03.2019. године.
12.03. Резултати испита из предмета:
1. Тржиште непокретности
Чотра Јелена - 7 (седам)
2. Процена вредности некретнина
Чотра Јелена - 6 (шест)
3. Методологија пројектовања у геодезији 1
Вељковић Душан - 9 (девет)
4. Методологија пројектовања у геодезији 2
Јелена Чотра (кандидат треба да се јави наставнику ради усменог испита)
11.03. Обавештење о стеченом услову за излазак на испит из предмета МАТЕМАТИКА 3.
11.03. Обавештење о стеченом услову за излазак на испит из предмета МАТЕМАТИКА 1.
11.03. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 06.03.2019. године.
11.03. Резултати 1. колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 2 одржаног 5.3.2019. године.
11.03. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 08.03.2019. године.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 6. марта 2019. године.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 6. марта 2019. године.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 6. марта 2019. године.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 6. марта 2019. године.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 04. марта 2019. године.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 07.03.2019. године. Следећи студенти позивају се на усмени део испита:
Немања Думанић 30 поена
Сабадош Река 20 поена
Усмени део испита заказан је у петак, 15.03.2019. године у 8:30 часова.
08.03. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 и 2 одржаних 07.03.2019. године.
07.03. Резултати писменог дела испита и предиспитног теста из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 и МЕХАНИКА 2 одржаних 06.03.2019. године..
06.03. Резултати првог колоквијума из предмета ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА.
28.02. Резултати првог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 28. фебруара 2019. године.
04.02. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 2. фебруара 2012. године.
04.02. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 и 2 одржаних 2. фебруара 2019. године.
04.02. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 и II/2 одржаних 30.01.2019. године.
04.02. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 31.01.2019. године.
01.02. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 31.01.2019. године.
01.02. Резултати испита из предмета ПРАВО И ПРАВНИ ПРОПИСИ У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ одржаног 31.01.2019. године.
31.01. Резултати писменог дела испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 31.01.2019. године.
30.01. Резултати писменог дела испита из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 28.01.2019. године.
30.01. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ.
30.01. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА I одржаног 22. јануара 2019. године.
29.01. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 и 2 одржаних 28.01.2019. године.
29.01. Преглед ПИО из предмета СЕИЗМИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО.
28.01. Обавештење о стеченом услову за излазак на испит из предмета МАТЕМАТИКА 3 / МАТЕМАТИКА III.
28.01. Обавештење о стеченом услову за излазак на испит из предмета МАТЕМАТИКА 1.
28.01. Преглед ПИО из предмета МЕХАНИКА 1.
28.01. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 25.01.2019. године.
28.01. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25.01.2019. године.
28.01. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 22. јануара 2019. године.
28.01. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 22. јануара 2019. године.
28.01. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I – 1 после поправних колоквијума први пут.
28.01. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 2 и СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 25.01.2019. године.
25.01. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1.
25.01. Резултати испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
25.01. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 22.01.2019. године.
25.01. Резултати испита из предмета ФИЗИКА одржаног 24.01.2019. године.
25.01. Резултати поправних колоквијума у јануарском року из предмета ЗГРАДАРСТВO.
21.01. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I – 1 после редовних колоквијума.
21.01. Резултати радова студената током семестра из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА.
21.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 за школску 2018-2019.
21.01. Резултати предиспитних обавеза из предмета МОСТОВИ за школску 2018-2019.
21.01. Резултати IV теста из предмета ФИЗИКА одржаног 18.01.2019. године.
21.01. Резултати поправних колоквијума из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА.
21.01. Резултати поправних колоквијума из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА.
21.01. Резултати радова студената током семестра из предмета ЗГРАДАРСТВO.
18.01. Резултати поправног колоквијума из предмета ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНИЦА.
18.01. Преглед остварених ПИО бодова из предмета МЕХАНИКА 1.
18.01. Преглед остварених ПИО бодова из предмета БЕТОНСКИЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1.
18.01. Резултати петог, шестог и поправног четвртог колоквијума из МАТЕМАТИКА 3 одржаних 17. јануара 2019. године.
18.01. Резултати петог, шестог и поправног четвртог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаних 17. јануара 2019. године.
17.01. Резултати предиспиних обавеза предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА.
17.01. Резултати предиспиних обавеза из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА.
17.01. Резултати III колоквијума из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 15.01.2019. године.
17.01. Резултати колоквијума из предмета ПРАВО И ПРАВНИ ПРОПИСИ У ГЕОДЕТСКОЈ СТРУЦИ.
17.01. Резултати IV колоквијума из предмета МЕХАНИКА ТЛА.
16.01. Резултати графичких радова студената из предмета ЗГРАДАРСТВO.
15.01. Резултати трећег колоквијума из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 одржаног 14.01.2019. године.
14.01. Резултати II колоквијума из предмета ЗГРАДАРСТВO одржаног 10. јануара 2019. године.
11.01. Резултати II колоквијума из предмета МЕХАНИКА 1 одржаног 26. новембра 2018. године.
11.01. Резултати поправног трећег колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 3 одржаног 10. јануара 2019. године.
11.01. Резултати поправног другог и трећег колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаних 10. јануара 2019. године.
09.01. Резултати поправног првог колоквијума из предмета ЗГРАДАРСТВO 27. децембра 2018. године.
08.01. Резултати I колоквијума из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 26. децембра 2018. године.
08.01. Резултати 4. колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 1 одржаног 27.12.2018. године.
27.12.
2018.г.
Резултати III колоквијума из предмета МЕХАНИКА ТЛА и ФУНДИРАЊЕ.
24.12.
2018.г.
Резултати III теста из предмета ФИЗИКА одржаног 14.12.2018. године.
24.12.
2018.г.
Резултати условног теста из предмета ФИЗИКА одржаног 14.12.2018. године.
24.12.
2018.г.
Резултати II колоквијума, из предмета ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНИЦА, одржаног 24.12.2018. године.
24.12.
2018.г.
Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 20.12.2018. године.
24.12. Резултати II и III колоквијума из предмета ГЕОДЕЗИЈА.
24.12. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 21.12.2018. године.
24.12. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 21.12.2018. године.
24.12. Резултати III колоквијума из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА.
24.12. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 19. децембра 2018. године.
24.12. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 19. децембра 2018. године.
21.12. Писмени део испита и предиспитни тест из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 нико није положио. Усмени део испита је заказан за четвртак, 27.12.2018. у 12 часова. Радове је могуће погледати у уторак, 25.12.2018. у 12 часова.
21.12. Резултати трећег и четвртог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 21. децембра 2018. године.
21.12. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 и 2 одржаних 20.12.2018. године.
20.12. Резултати првог колоквијума из предмета ТЕХНОЛОГИЈА БЕТОНА.
20.12. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 19.12.2018. године.
20.12. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18.12.2018. године.
19.12. Резултати првог колоквијума из предмета ОСНОВЕ САОБРАЋАЈНИЦА.
18.12. Резултати I колоквијума из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА.
18.12. Резултати другог колоквијума из предмета МЕХАНИКА ТЛА.
14.12. Резултати другог колоквијума из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 одржаног 13.12.2018. године..
12.12. Резултати 3. колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 1 одржаног 10.12.2018. године.
12.12. Резултати четвртог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 3 одржаног 11. децембра 2018. године.
12.12. Резултати I колоквијума из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 5. децембра 2018. године.
10.12. Резултати поправка првог и другог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 3 одржаног 4. децембра 2018. године.
06.12. Резултати II колоквијума из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА.
04.12. Резултати колоквијума из предмета ЕНТЕРИЈЕР.
04.12. Резултати I колоквијума из предмета МЕХАНИКА 1 одржаног 26. новембра 2018. године.
03.12. Резултати другог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 30. новембра 2018. године.
29.11. Резултати другог колоквијума из предмета ФУНДИРАЊЕ.
28.11. Резултати другог колоквијума из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА 1 одржаног 26.11.2018. године.
28.11. Резултати другог теста из предмета ФИЗИКА одржаног 23.11.2018. године.
28.11. Резултати условног теста из предмета ФИЗИКА одржаног 23.11.2018. године.
26.11. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 23.11.2018. године.
26.11. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 23.11.2018. године.
26.11. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 22.11.2018. године.
23.11. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 21. новембра 2018. године.
23.11. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 21. новембра 2018. године.
23.11. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 23.11.2018. године.
22.11. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 21.11.2018. године.
21.11. Одбрана семинарских радова из предмета ОДРЖАВАЊЕ, ЗАШТИТА И САНАЦИЈА КОНСТРУКЦИЈА, БЕТОНСКИ МОСТОВИ и ПРЕДНАПРЕГНУТИ БЕТОН је заказана за петак, 30. 11. 2018. у 9:00 часова.
21.11. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 20.11.2018. године.
20.11. Резултати првог теста и колоквијума из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаних 14.новембра 2018. године.
19.11. Резултати првог колоквијума из предмета ФУНДИРАЊЕ.
19.11. Резултати првог колоквијума из предмета ЗГРАДАРСТВO.
16.11. Резултати другог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 3 одржаног 13. новембра 2018. године.
14.11. Резултати колоквијума из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА.
14.11. Резултати условног теста из предмета ФИЗИКА одржаног 08.11.2018. године.
14.11. Резултати првог теста из предмета ФИЗИКА одржаног 08.11.2018. године.
13.11. Резултати првог колоквијума из предмета МЕХАНИКА ТЛА.
13.11. Резултати првог колоквијума из предмета МАТЕМАТИКА 3 одржаног 6. новембра 2018. године.
09.11. Резултати првог колоквијума из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 одржаног 08.11.2018. године.
02.11. Резултати првог колоквијума из предмет МАТЕМАТИКА 1 одржаног 2. новембра 2018. год.
Резултати и радови се могу погледати 6. новембра 2018. године у 13 х.
Други колоквијум и поправни први колоквијум ће бити одржани 30. 11. 2018. године, петак, с почетком у 8.15 х.
29.10. Резултати теста из предмета ФИЗИКА одржаног 26.10.2018. године.
15.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1, 2, 3 и III одржаних 13. октобра 2018. године. - Нико није положио.
15.10. Резултати теста из предмета ФИЗИКА одржаног 12.10.2018. године.
15.10. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 12.10.2018. године.
15.10. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 11.10.2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 09. октобра 2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 09. октобра 2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 10.10.2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 09.10.2018. године.
11.10. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 10.10.2018. године.
11.10. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 10.10.2018. године.
10.10. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 09.10.2018. године.
10.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1, 2, 3 и III одржаних 6. октобра 2018. године.
08.10. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 05.10.2018. године.
08.10. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 04.10.2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 03.10.2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 01. октобра 2018. године.
04.10. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 03.10.2018. године.
03.10. На усмени део испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА позивају се следећи студенти: Ђурић Марко, Сич Мартин и Митровић Зоран.
Усмени део испита ће се одржати у понедељак, 08.10.2018. године, са почетком у 8:30 часова.
03.10. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 02.10.2018. године.
03.10. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 02.10.2018. године.
02.10. Резултати испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 27.09.2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 29. септембра 2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 29. септембра 2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 29. септембра 2018. године.
01.10. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 27.09.2018. године.
01.10. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 28.09.2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 26.09.2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 26.09.2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 28. септембра 2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 28. септембра 2018. године.
27.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 и 2 одржаних 25. септембра 2018. године.
27.09. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 26.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 25.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 25.09.2018. године.
26.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 25.09.2018. године.
25.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 22. септембра 2018. године.
25.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 22. септембра 2018. године.
25.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 22. септембра 2018. године.
24.09. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 21.09.2018. године.
21.09. Резултати поправног колоквијума из предмета МЕХАНИКА II одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 19.09.2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 19.09.2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 2 одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 18. септембра 2018. године.
20.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18.09.2018. године.
20.09. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 19.09.2018. године.
20.09. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 18. септембра 2018. године.
19.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 18.09.2018. године.
19.09. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 18.09.2018. године.
19.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА и ФУНДИРАЊЕ одржаних 18.09.2018. године.
18.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА I/1 i II/2 одржаних 12.09.2018. године.
17.09. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА, МЕТАЛНИ МОСТОВИ, МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ I и II одржаних 13.09.2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета ГЕОДЕЗИЈА одржаног 13.09.2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 3 и III одржаних 13. септембра 2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 2 одржаног 13. септембра 2018. године.
14.09. Резултати испита из предмета МАТЕМАТИКА 1 одржаног 13. септембра 2018. године.
13.09. Резултати писменог дела испита из предмета БЕТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1, I, 2 и II одржаних 10.09.2018. године.
13.09. Резултати писменог испита из предмета МЕХАНИКА ТЛА, ОСНОВЕ ФУНДИРАЊА и ФУНДИРАЊА одржаних 11.09.2018. године.
11.09. Резултати писменог дела испита из предмета ОСНОВЕ БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 10.09.2018. године.
11.09. Преглед остварених предиспитних обавеза из предмета ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА II – 2 (После поправних колоквијума 2. пут).
11.09. Резултати писменог дела испита из предмета МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 07.09.2018. године.
11.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 2 одржаног 07.09.2018. године.
10.09. Резултати испита из предмета НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА одржаног 06. септембра 2018. године.
10.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈА одржаног 04. септембра 2018. године.
10.09. Резултати писменог дела испита из предмета СЕИЗМИЧКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА одржаног 04. септембра 2018. године.
07.09. Резултати предиспитног теста и писменог дела испита из предмета СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 одржаних 07.09.2018. године.
07.09. Резултати испита из предмета ОСНОВЕ УРБАНИЗМА одржаног 05.09.2018. године.
05.09. Резултати писменог дела испита из предмета ДРВЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
05.09. Резултати писменог дела испита из предмета МЕХАНИКА 1 и 2 одржаног 04.09.2018. године.
05.09. Резултати писменог дела испита из предмета СТАБИЛНОСТ ЛИНИЈСКИХ КОНСТРУКЦИЈА одржаног 04.09.2018. године.
Medunarodna konferencija