Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Пракса - Едукација - Посао


08.02.

Делегације Европске уније у Републици Србији

Слободна радна места и стажирање

04.02.

ГПД Кеј Ваљево

Позивамо студенте завршних година и дипломце да се пријаве у КЕЈ - БАЗУ СТРУЧЊАКА (КБС) у области грађевинарства. Ова база би омогућила брзу и непосредну идентификацију квалификованих стручњака, са или без искуства, за потребе ГПД Кеј Ваљево (шефови градилишта/пословође) као и стручњака који би, користећи своја знања и искуства, желели да раде хонорарно, на пословима техничке припреме, набавке материјала и сл.

Апликациони формулар

Medunarodna konferencija