Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Механика тла

Вежбе

  1. Вежба: Геотехнички истражни радови.
  2. Вежба: Лабораторијска идентификација и класификација тла.
  3. Вежба: Основни показатељи тла.
  4. Вежба: Вода у тлу.
  5. Вежба: Напони и дефорамације.
  6. Вежба: Чврстоћа тла.
  7. Вежба: Консолидација, слегање тла.
  8. Вежба: Носивост тла.
  9. Вежба: Стабилност потпорних зидова.
  10. Вежба: Стабилност косина.

Фундирање

Основе фундирања

Хидраулика 2

Задаци

Речна хидраулика и морфологија - линијски модели

Отворени токови – струјање и транспорт

Регулација река

Вежбе

Мониторинг вода

Одабрана поглавља из механике флуида

Зидане конструкције

Зградарство

Пројектовање породичне куће

Основе урбанизма

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У ИСТОРИЈСКОЈ СРЕДИНИ

Бетонске конструкције I

Површински носачи

Остали предмети

Medunarodna konferencija