Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
Борислава Вулетић
Секретар


Амира Штевура
Технички секретар


Марина Вучковић
Руководилац рачуноводства


Каталин Веленцеи
Самостални књиговођа


Дијана Стипић
Књиговођа


Јелена Диклић
Библиотекар


Хелена Васић
Информатичар


Зорица Кнежевић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања


Љиљана Башић
Сарадник за студентска питања


Голуб Караман
Виши лаборант


Саша Кезо
Домар


Саша Рудински
Телефониста / Портир


Предраг Марковић
Телефониста / Портир


Јелена Рудински
Чистачица


Драгана Деспотовић
Чистачица


Љиљана Рудић
Чистачица


Јасна Вукелић
Чистачица
Medunarodna konferencija