Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ
Сретен Пиштало
Секретар


Амира Штевура
Технички секретар


Марина Вучковић
Руководилац рачуноводства


Каталин Веленцеи
Самостални књиговођа


Дијана Стипић
Књиговођа


Јелена Диклић
Библиотекар


Хелена Васић
Информатичар


Бранислав Новков
Пројектант рачунарских система специјалиста


Љиљана Башић
Сарадник за студентска питања


Голуб Караман
Виши лаборант


Ференц Сабо Батанч
Домар


Саша Рудински
Телефониста / Портир


Предраг Марковић
Телефониста / Портир


Лајош Имре
Курир / Портир


Јелена Рудински
Чистачица


Габријела Скендеровић
Чистачица


Драгана Деспотовић
Чистачица


Љиљана Рудић
Чистачица
Medunarodna konferencija