Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Јавне набавке


13.06. ЈН 350-1/2 - Одлука о додели уговора израда пројектно-техничке документације за изградњу фотонапонске електране.
09.06. Обавештење о додели уговора:
Закључење уговора о јавној набавци - Лабораторијска опрема - резистограф, ЈН 1/2023.
19.05.

Набавка добара - Израда пројектно-техничке документације за изградњу фотонапонске електране

08.05. Измена плана набавки за 2023.
08.05. Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама за 2023.
28.02. План јавних набавки 2023
28.02. План набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
 2022. 2022. година
07.12. Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама новембар 2022.
29.09. Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара "Уређај за испитивање атхезионе чврстоће бетона и малтера".
09.09. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Уређај за испитивање атхезионе чврстоће бетона и малтера“
11.07. Измена плана набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
04.04. План јавних набавки 2022
07.03. План набавки које су изузете од примене закона о јавним набавкама
 2021. 2021. година
11.06. Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке добара - "Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података из геопросторних облака тачака добијених технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС)".
14.05. Одлука о додели уговора за јавну набавку "Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података из геопросторних облака тачака добијених технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС)".
29.04.

Набавке које су изузете од примене Закона о ЈН-набавка добара

Десктоп софтвер намењен векторизацији геометријских података из геопросторних облака тачака добијених технологијом ласерског скенирања (АЛС, МЛС и ТЛС)
 2020. 2020. година
02.09. Обавештење о закљученом уговору у поступку набавке радова.
25.08. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Извођење радова текућих поправки и одржавања зграде Грађевинског факултета Суботицa“ .
23.07.

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује

Набавка радова - извођење радова текућих поправки одржавања зграда Грађевинског факултета Суботица
21.07. Одлука о додели уговора за јавну набавку „Набавка електричне енергије“.
30.06. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Набавка електричне енергије“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Набавка електричне енергије“.
 2019. 2019. година
30.08. Одлука о додели уговора за јавну набавку 2/2019.
26.08. Питања и одговори: „Набавка електричне енергије“.
23.08. Обавештење о продужењу рока за подношење Понуда/Пријава: „Набавка електричне енергије“.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности: „Набавка електричне енергије“.
Питања и одговори: „Набавка електричне енергије“.
08.08. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Набавка електричне енергије“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Набавка електричне енергије“.
15.03. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 22, 23. и 24. априла 2019. године, радна вечера одбора 22. априла 2019. године и свечана вечера учесника конференције 24. априла 2019. године“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 22, 23. и 24. априла 2019. године, радна вечера одбора 22. априла 2019. године и свечана вечера учесника конференције 24. априла 2019. године“.
 2018. 2018. година
12.12. Одлука о додели уговора за јавну набавку 3/2018.
06.12. Захтев за образожење понуђене цене за јавну набавку 3/2018.
27.11. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка рачунарске опреме    (.docx)
19.09. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка сервера
03.09. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка сервера
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка сервера    (.docx)
06.07. Конкурсна документација:
Набавка опреме за уређај HACH у оквиру Interreg - IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија. (.docx)
30.05. Конкурсна документација:
Набавка опреме за уређај HACH у оквиру Interreg - IPA Програма прекограничне сарадње Мађарска - Србија.
07.03. Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 19. и 20. априла 2018. године, радна вечера одбора 19. априла 2018. године и свечана вечера учесника конференције 20. априла 2018. године“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 19. и 20. априла 2018. године, радна вечера одбора 19. априла 2018. године и свечана вечера учесника конференције 20. априла 2018. године“.
 2017. 2017. година
17.02.
2017.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 20. и 21. априла 2017. године, радна вечера одбора 20. априла 2017. године и свечана вечера учесника конференције 21. априла 2017. године“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Смештај чланова научног одбора међународне конференције 20. и 21. априла 2017. године, радна вечера одбора 20. априла 2017. године и свечана вечера учесника конференције 21. априла 2017. године“.
 2016. 2016. година
10.12.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
„Извођење радова текућих поправкии одржавања зграде Грађевинског факултета Суботицa“.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
„Извођење радова текућих поправкии одржавања зграде Грађевинског факултета Суботицa“.

Прилози

Одлука о додели уговора
18.11.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Храна у хотелима и ресторанима

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Храна у хотелима и ресторанима

Одлука у поступку јавне набавке мале вредности:
Храна у хотелима и ресторанима
06.10.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица
07.09.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Факултета

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе Издавачке делатности Факултета
10.05.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге, по партијама, за потребе Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге, по партијама, за потребе Универзитет у Новом Саду Грађевински факултет Суботица
14.03.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања научног скупа и Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања научног скупа и Издавачке делатности Грађевинског факултета Суботица
12.03.
2016.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Смештај чланова научног одбора међународне конференције 21. и 22. априла 2016. године, радна вечера одбора 21. априла 2016. године и свечана вечера учесника конференције 22. априла 2016. године.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Смештај чланова научног одбора међународне конференције 21. и 22. априла 2016. године, радна вечера одбора 21. априла 2016. године и свечана вечера учесника конференције 22. априла 2016. године.
13.07.
2015.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка рачунара

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка рачунара
31.03.
2015.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге ресторана - смештај чланова научног одбора међународне конференције 23. и 24. априла 2015. године и радна вечера одбора 23. априла 2015. године.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге ресторана - смештај чланова научног одбора међународне конференције 23. и 24. априла 2015. године и радна вечера одбора 23. априла 2015. године.
30.03.
2015.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге ресторана.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге ресторана.
18.03.
2015.
Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања научног скупа и Издавачке делатности Факултета.
23.05.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуга израде и постављања билборда.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуга израде и постављања билборда.

Prilog br. 1.     Prilog br. 2.
21.05.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Набавка рачунара и рачунарске опреме

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Набавка рачунара и рачунарске опреме
02.04.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Угоститељске услуге ресторана за потребе одржавања Научног скупа на Гађевинском факултету Суботица.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Угоститељске услуге ресторана за потребе одржавања Научног скупа на Гађевинском факултету Суботица.
02.04.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге хотела и ресторана, смештај и исхрана Научног одбора за потребе одржавања Научног скупа на Грађевинском факултету Суботица.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге хотела и ресторана, смештај и исхрана Научног одбора за потребе одржавања Научног скупа на Грађевинском факултету Суботица.
02.04.
2014.
Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања Научног скупа.

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности:
Услуге штампања материјала за потребе одржавања Научног скупа на Грађевинском факултету Суботица.

Питања и одговори у поступку јавне набавке мале вредности:
Питања и одговори.
Medunarodna konferencija