SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske službe (šalter):
11:00 - 13:00 časova
(U terminu od 08:00 do 10:00 časova, u skladu sa mogućnostima, javljati će se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[03.03.2015.] Obaveštavaju se studenti I i III godine (prvi put upisani, sredstvima budžeta) da se na oglasnim tablama nalaze spiskovi studenata, po grupama i terminima, koji se odnose na obavezni lekarski pregled u studentskoj ambulanti.
   
[27.02.2015.] Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA umesto u utorak, 10. 03. 2015. godine održati u ponedeljak, 09. 03. 2015. godine od 08 do 12 časova u sali 212.
   
[26.02.2015.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 26. 02. 2015.
   
[26.02.2015.] Obaveštenje iz predmeta ENGLESKI JEZIK 2 - Podsećaju se studenti da će se, u skladu sa dogovorom, u petak, 27. 02. 2015. godine, od 09:15 časova održati nastava.
   
[26.02.2015.] Obaveštavaju se studenti da martovski apsolventski ispitni rok traje od 09. 03. do 20. 03. 2015. godine. Studenti treba na vreme da izvrše uplate na račun kako ne bi došlo do problema prilikom prijave ispita. Cena naknadne prijave ispita nalazi se u troškovniku Građevinskog fakulteta Subotica.
   
[25.02.2015.] Konsultacije i upis ocena u indeks iz predmeta FIZIKA vršiti će se u petak, 27. 02. 2015. godine u 14 časova u kabinetu.
   
[25.02.2015.] Obaveštavaju se studenti da će prvi kolokvijum iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II biti održan u četvrtak, 19. 03. 2015.g. od 15:00 do 17:00 časova.
Studenti će rešavati konkretan numerički primer pune armiranobetonske ploče nosive u jednom pravcu, pri čemu će trebati da urade sledeće:
- Izvrše analizu opterećenja, usvoje statički sistem i nacrtaju dijagram graničnog momenta savijanja;
- Dimenzionišu karakteristične preseke;
- Nacrtaju plan armature prema dijagramu pokrivanja.
Upotreba literature nije dozvoljena. Studenti uz sebe moraju imati indeks.
   
[25.02.2015.] Obaveštavaju se studenti master studija koji su prvi put upisani školske 2013/2014. godine, da je produžen rok za predaju završnih radova do kraja marta 2015. godine. Nakon ovog roka studenti će imati obavezu da plate troškove prema troškovniku za 30 ESPB.
   
[24.02.2015.] Obaveštenje o korigovanom - novom roku za predaju semestralnog zadatka i semestralnog rada iz predmeta BETONSKI MOSTOVI:
Semestrale zadatke u finalnoj verziji i ukoričene treba predati do 06. 03. 2015. godine u kabinet 203b.
Seminarske radove u finalnoj verziji (na DVD (Word varijanta)) i ukoričene treba predati do 06. 03. 2015. godine u kabinet 203b.
Radove, pre toga, u finalnoj verziji, poslati u elektronskoj formi.
   
[23.02.2015.] Obaveštenje - Vežbe iz predmeta OTPORNOST MATERIJALA II 23. 02. 2015. godine počinju od 16:15 časova.
Vežbe za studente sa viših škola počinju krajem aprila.
   
[23.02.2015.] Raspored studenata po grupama iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE 2.
   
[23.02.2015.] Obaveštenje - Predavanje (blok nastava) iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II kod prof. dr Prokić Aleksandra, neće se održati u subotu, 28. 02. 2015.godine. Predavanje će biti održano u sledećem terminu.
   
[20.02.2015.] Obaveštavaju se studenti da su stigli studentski krediti i stipendije za novembar i decembar šk. 2014/2015. godine. Čekovi studentskih kredita mogu se podići na šalteru studentske službe.
   
[20.02.2015.] Obaveštenje iz predmeta OSNOVE RAČUNARSTVA - Studenti koji su izabrali ovaj predmet, treba da se u sredu, 25. 02. 2015. godine u 9.00 časova jave predmetnom profesoru u kabinet 004.
   
[18.02.2015.] Obaveštavaju se studenti III godine da predavanja iz predmeta KOROZIJA I ZAŠTITA GRAĐEVINSKIH MATERIJALA, po dogovoru, počinje od petka, 20. 02. 2015. godine od 10:00 časova u učionici 102.
   
[18.02.2015.] Obaveštenje iz predmeta BETONSKI MOSTOVI:
- Semestralni zadaci u finalnoj verziji treba da se predaju i ukoriče do 27. 02. 2015.g., u kabinet 203b.
- Seminarski radovi u finalnoj verziji (na DVD (word varijanta)) treba da se predaju i ukoriče do 27. 02. 2015.g., u kabinet 203b.
- Radove, pre toga, u finalnoj verziji, poslati u elektronskoj formi.
   
[18.02.2015.] Obaveštavaju se studenti master studija da će se u petak, 20. 02. 2015.god. sa početkom u 09:00 časova održati vežbe iz predmeta METALNI MOSTOVI.
   
[13.02.2015.] PROMOCIJA DIPLOMACA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SUBOTICA, ODRŽAĆE SE U ČETVRTAK, 26. FEBRUARA 2015.GODINE SA POČETKOM U 12:00 ČASOVA U AMFITEATRU FAKULTETA. Studentima, koji treba da prisustvuju promociji, poslate su pozivnice.
   
[12.02.2015.] Obaveštavaju se studenti da će se prijava ispita za studente po V i VI nastavnom planu i programu (stari program) vršiti 23. i 24. 02. 2015. godine od 11:00 do 13:00 časova na šalterima studentske službe.
   
[12.02.2015.] Obaveštenje iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE II
Studenti koji nisu prisustvovali predavanju 10. 02. 2015. godine, da se jave predmetnom profesoru u utorak, 24. 02. 2015. godine. Studenti koji ne prisustvuju na predavanjima neće dobiti potpis i neće moći prisustvovati vežbama.
   
[09.02.2015.] Spisak studenata po grupama iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1.
   
[09.02.2015.] Spisak studenata po grupama iz predmeta MEHANIKA 2.
   
[05.02.2015.] Obaveštenje - Vežbe iz predmeta OTPORNOSTI MATERIJALA 2 počinju prema rasporedu u ponedeljak 23. 02. 2015.g. Svi studenti su u isto vreme na spisku A i B grupe.
   
[03.02.2015.] Obaveštenje - Prvi termin za polaganje ispita iz predmeta ZIDANE KONSTRUKCIJE kod prof. dr Milana Kekanovića za studente uz rad je u subotu, 21. 02. 2015. sa početkom u 9 časova. Napomena: Biti će i drugi termin koji predlože studenti (student ima pravo da izabre jedan termin za ispit).
   
[28.01.2015.] Obaveštenje o stečenom uslovnom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III.
   
[27.01.2015.] Obaveštenje o stečenom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 1.
Obaveštenje o stečenom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
   
[21.01.2015.] Obaveštenje - Studenti, koji žele u ovoj školskoj godini obavljati stručnu praksu u preduzećima-biroima ili na Fakultetu, dužni su da: donesu popunjen Obrazac br. 1, 2 i 3 na šalter br. 2 studentske službe.
Rok za podnošenje prijave: od 09. do 28. februara 2015.godine.
Nakon ovog roka više se neće primati zahtevi u ovoj školskoj godini!!!!
Na sajtu fakulteta istaknuto je uputstvo sa obrascima za obavljanje stručne prakse.
Mole se studenti da obrate pažnju kod obrazaca, naime izbrisati uputstvo koje stoji na obrascu i uneti odgovarajući podatak (piše „naziv preduzeća“ treba izbrisati i uneti npr.PBG; ili piše „ime i prezime,“ treba izbrisati i uneti npr. Petar Petrović; ili kod obrasca br. 2 ispod naslova Saglasnost sa obavljanjem stručne......tekst uputstva izbrisati i odgovorno lice treba da ispuni obrazac svojim tekstom ....). Pripremite obrasce pre nego što ih odnesete kod odgovornih lica u preduzeća, odnosno na Fakultet!
   
[16.01.2015.] Pitanja za usmeni ispit iz predmeta Zidane konstrukcije.
   
[29.12.2014.] Izvod iz predloga liste kandidata za školsku 2014/2015. godinu (krediti i stipendije).
   
[09.12.2014.] Obaveštenje iz predmeta BETONSKI MOSTOVI i ODRŽAVANJE, ZAŠTITA I SANACIJA KONSTRUKCIJA.
   
[03.12.2014.] UNIVERZITET U PROMENAMA... - TREND 2015
   
[28.11.2014.] „POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA – SZABADKAI ÜZLETI INKUBATOR – BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA“ DOO ORGANIZUJE PREZENTACIJU SVOJIH USLUGA I POMOĆI POČETNICIMA U BIZNISU DANA 02.12.2014 SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE SAOBRAĆAJNICA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA.
   
[22.10.2014.] Projekat “Novi Lideri” u Subotici - „Mladi kao pokretači pozitivnih promena ili samo nemi posmatrači?“
   
[08.10.2014.] Obaveštenje studentima u vezi predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
Predmet MATEMATIKA 3, odnosno MATEMATIKA III, mogu da slušaju studenti koji su:
1. položili ispit iz predmeta Matematika 1 / Matematika I,
2. položili ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II.
Studentima koji imaju uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II, a ostvare dovoljan broj bodova za uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III, uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III će biti priznat jedino ako polože ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II najkasnije u januarskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine.
Studenti koji su se opredelili da slušaju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih školskih godina stekli su USLOVNI USLOV za izlazak na ispit i nisu položili ispit treba da se lično jave predmetnom profesoru u četvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
Studenti koji su se opredelili da slušaju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih školskih godina stekli su USLOV za izlazak na ispit i nisu položili ispit treba da se lično jave predmetnom profesoru u četvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
   
[23.09.2014.] Obaveštenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obaveštavaju se studenti koji nisu završili studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obaveštenje se odnosi na studente upisane školske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta može ponovo steći status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogućavanje nastavka studiranja i
2. da se student upiše na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U rešenju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvrđuju se ispiti i druge izvršene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je priložiti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku službu do 20. 09. 2014. godine.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[28.08.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVRŠENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI ILI ZAPOČELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Međukatedarsko savetovanje iz oblasti Građevinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisničko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ćirilično.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS