SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske službe (šalter):
11:00 - 13:00 časova
(U terminu od 08:00 do 10:00 časova, u skladu sa mogućnostima, javljati će se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[22.07.2014.] KONACNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU SKOLSKE 2014/2015 GODINE.
   
[17.07.2014.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVOM KONKURSNOM ROKU SKOLSKE 2014/2015 GODINE.
   
[17.07.2014.] Elektronske prijave za avgustovski i septembarski ispitni rok pocinju u cetvrtak 17.07.2014. Sve uplate za prijavu ispita koje budu vrsene u periodu izmedju 28.07.2014 sve do 15.08.2014 bice evidentirane i vidljive na internet servisu tek 18.08.2014 nakon zavrsetka godisnjih odmora. Svakako mole se studenti da uplate neophodne za prijavu ispita izvrse na vreme. Ispite vec mozete prijavljivati.
   
[16.07.2014.] RASPORED ISPITA ZA AVGUSTOVSKI I SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2013/2014 SKOLSKE GODINE.
   
[11.07.2014.] Obaveštavaju se studenti IV godine i apsolventi, program: Konstrukcije i materijali i studenti Master akademskih studija da će se sledeće nedelje (14. do 18. 07. 2014.) konsultacije kod dr Danice Goleš održati u četvrtak, 17. 07. 2014. g. od 9.00 do 11.30 časova.
   
[11.07.2014.] Rezultati polaganja prijemnog ispita iz Matematike.
   
[07.07.2014.] Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta HIDROLOGIJA II, predviđen za 08. 07. 2014. godine (utorak), održati u petak, 11. 07. 2014. godine sa početkom u 10:00 časova.
   
[07.07.2014.] Obaveštavaju se studenti da će se ispit iz predmeta HIDROINFORMATIKA, predviđen za 08. 07. 2014. godine (utorak), održati u petak, 11. 07. 2014. godine sa početkom u 10:00 časova.
   
[07.07.2014.] Obaveštavaju se studenti IV godine i apsolventi, program: Konstrukcije i materijali i studenti Master akademskih studija da će se, umesto u četvrtak, 10. 07. 2014. godine konsultacije kod dr Danice Goleš održati u sredu, 09. 07. 2014. godine od 10.00 do 12.00.
   
[04.07.2014.] Obaveštavaju se studenti da u avgustovskom i septembarskom ispitnom roku, na ispite iz predmeta MEHANIKA I i MEHANIKA II mogu izaći svi studenti koji su ostvarili 25 poena predispitnih obaveza.
   
[03.07.2014.] MOGUĆNOST UPISA BRUCOŠA SA DRUGIH TEHNIČKIH FAKULTETA
Obaveštavamo sve brucoše koji su položili prijemni ispit iz Matematike ( ostvarili 50,01 bodova ) na nekom od tehničkih fakulteta da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna budžetska mesta na Građevinskom fakultetu u Subotici.
Procedura:
1. Potvrda o položenom prijemnom ispitu,
2. Lična karta,
3. Fotokopija srednjoškolskih dokumenata (diploma i svedočanstva I, II, III i IV razreda-originali na uvid)
4. Original izvod iz matične knjige rođenih,
5. Prijava na studentsku službu Građevinskog fakulteta Subotica do ponedeljka, 21. 07. 2014. godine do 13,00 časova.
   
[27.06.2014.] Obaveštenje - Elektronske prijave za avgustovski ispitni rok će početi u utorak, 19. 08. 2014. godine. Sve uplate za prijavu ispita koje budu vršene u periodu između 28. 07. 2014. i 15. 08. 2014. biće evidentirane i vidljive na internet servisu tek 18. 08. 2014. nakon završetka godišnjih odmora. Mole se studenti da uplate za prijavu ispita izvrše na vreme.
   
[27.06.2014.] Obaveštavaju se studenti master studija da će ispit iz predmeta SAVREMENA ARHITEKTURA biti održan u petak, 18. 07. 2014. godine u 10 časova (umesto 27. 06. 2014.).
   
[24.06.2014.] IZMENA DATUMA ODRŽAVANJA PRIPREMNOG KURSA ZA PRIJEMNI ISPIT 2014.
   
[24.06.2014.] Raspored studenata za usmeni deo ispita iz predmeta OSNOVE BETONSKIH KONSTRUKCIJA.
   
[19.06.2014.] Obaveštavaju se studenti koji polažu ispite po V i VI nastavnom planu i programu (stari programi) da mogu prijaviti ispite za avgustovsko-septembarski ispitni rok (dupli rok) 7., 8., i 9. jula 2014. godine od 11:00 do 13:00 časova na šalterima studentske službe.
   
[12.06.2014.] OBAVEŠTENJE O STEČENOM USLOVU ZA IZLAZAK NA ISPIT IZ PREDMETA MATEMATIKA 2 i MATEMATIKA II
   
[10.06.2014.] OSNOVE SAOBRAĆAJNICA spisak za julski ispitni rok - I i II grupa.
   
[05.06.2014.] Obaveštavaju se studenti da junski ispitni rok počinje dana 09. juna 2014.godine.
Po odluci dekana pomera se julski ispitni rok za nedelju dana ( 7 dana) i počinje 30. 06. 2014. godine.
Ispiti se prijavljuju po rasporedu koji se nalazi na sajtu fakulteta i oglasnim tablama, bez obzira na pomeranje ispitnog roka.
Naknadne prijave ispita naplaćivaće se sa 1.400,00 dinara po ispitu (na šalterima studentske službe).
   
[04.06.2014.] OBAVEŠTENJE STUDENTIMA DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA (sredstvima budžeta) izvršena je korekcija finansijske obaveze – školarine.
Iskazane obaveze mogu se videti na internet servisu.
Istu treba uplatiti na tekući račun Fakulteta u 4 (četiri) jednake rate: do kraja juna, do kraja jula, do kraja avgusta i do kraja septembra.
Uplatnice dostaviti putem pošte studentskoj službi (ili lično).
* Prijavu ispita za junski, julski, avgustovski i septembarski ispitni rok studenti će moći obaviti i putem telefona, lok. 109 - studenska služba. U tom slučaju moraju imati dovoljno sredstava na računu za prijavu ispita.
   
[04.06.2014.] OBAVEŠTENJE - OVERA SEMESTRA za studente upisane na I (prvi) studijski program, I (prvi) akreditovani studijski program (Osnovne akademske studije i doktorske studije) koji imaju stari obrazac indeksa će se vršiti od 09. do 12. juna 2014. godine.
Za overu je potrebno dostaviti:
- index sa nazivima predmeta i potvrdu iz biblioteke (da su knjige vraćene),
- uplatnicu na 800,00 dinara (za overu sememestra) na tekući račun Građevinskog fakulteta (840-1233666-68),
- 1 kom. semestralnog lista (dobija se u studentskoj službi).
Naknadna overa semestra - posle 12. 06. 2014. je 2.100,00 dinara!
Studenti koji nisu izmirili školarinu neće moći da overe semestar.

Studenti upisani školske 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13. i 2013/14. godine (prvi put upisani na Građevinski fakultet – bez obzira na koju godinu studijskog programa) ne overavaju semestar, već upisuju u indeks gore navedene predmete (šifra, naziv, fond sati ...).
   
[03.06.2014.] Raspored studenata za odbranu grafičkog rada iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE II.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[03.02.2014.] Podaci za grafički rad iz predmeta OSNOVE SAOBRAĆAJNICA.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[23.12.2013.] Obaveštenje o stečenom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA I.
   
[19.12.2013.] RANG LISTA STUDENTSKIH KREDITA I STIPENDIJA.
   
[29.11.2013.] Obaveštenje - Studenti koji su se opredelili da slušaju predmet MATEMATIKA I, odnosno MATEMATIKA III, a tokom ranijih školskih godina stekli su uslov za izlazak na ispit i nisu položili ispit ili su stekli uslovni uslov za izlazak na ispit i nisu položili ispit skreće se pažnja da su uvedene izmene u pismenom delu ispita koje mogu da pogledaju na sajtu predmeta www.gf.uns.ac.rs/~matematika u delu Bodovanje pod odgovarajućim predmetom.
   
[14.10.2013.] DODATNO OBAŠTENJE ZA STUDENTE I i II akreditovanog studijskog programa
Izbor više od jednog IZBORNOG PREDMETA omogućava sticanje i više kreditnih bodova, te njihov zbir ulazi u konačan zbir ostvarenih bodova za sticanje prava na upis viših godina studija.
Na primer, ako se (za 1. akreditovani program) izaberu predmeti Zidane konstrukcije i Nemački jezik II, student može da ostvari 12 ESPB i tako sebi poveća šansu da ostvari minimalni uslov za rangiranje na listi budžetskih studenata sledeće školske godine. Naravno, ovih 6 dodatnih ESPB znači da će na kraju studija student imati najmanje 246 ESPB umesto 240 ESPB, odnosno ovim se ne umanjuje broj obaveznih 240 ESPB.
   
[11.10.2013.] Obaveštenje studentima IV godine i apsolventima, program: Konstrukcije i materijali
Do početka nastave na Master studijama, konsultacije kod dr Danice Goleš će se održavati prema sledećem rasporedu:
1. Za diplomce - ponedeljkom od 11.00 do 13.00 u kabinetu 203b
2. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije I - četvrtkom od 13.15 do 14.00 u sali 212
3. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije II - četvrtkom od 14.15 do 15.00 u sali 212
4. Pojedinačne konsultacije sa kapitenima grupa iz predmeta Betonske konstrukcije I - četvrtkom od 15.15 do 17.00 u kabinetu 203b ili u sali 212.
U slučaju da u istom terminu bude zakazan pismeni ili usmeni ispit iz navedenih predmeta, konsultacije toga dana neće biti održane.
Van navedenih termina ulazak studenata u kabinet kod dr Danice Goleš je dozvoljen samo uz prethodno zakazivanje.
Za sva ostala pitanja i probleme studenti mogu da se obrate putem emaila koji se nalazi na sajtu fakulteta.
   
[03.10.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU
Po nalogu Dekana, a prema informaciji Ministra prosvete sa sednice Senata od 02. 10. 2013. godine studeti se mogu upisati kao:
- student u statusu budžetskog studenta, koji je ostvario 48 i više ESPB bodova u šk. 2012/13. god.
- student u statusu samofinansirajućeg studenta, koji je ostvario 47 i manje ESPB u šk. 2012/13. god.
   
[26.09.2013.] PRELAZAK NA NOVI, II AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM
Na molbu Studentskog parlamenta i zbog velikog interesovanja studenata za nove module II akreditovanog studijskog programa, uprava Građevinskog fakulteta u Subotici je odlučila da izađe u susret studentima, te ih ovim putem obaveštavamo o načinu upisa željenih modula za Stambeno projektovanje, odnosno Saobraćajnice.
Uslov za organizovanje nastave na višim godinama po novom studijskom programu osnovnih akademskih studija jeste prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih studenata.
Procedura:
1. Prijava Studentskoj službi u kojoj se izražava želja za prelaskom na novi II akreditovani studijski program
2. Upis na 2., 3. i 4. godinu studija postojećeg, I akreditovani studijski program
3. Na sednici NNV (7. 10. 2013.) biće doneta odluka o mogućnosti prelaza na nov II akreditovani studijski program Osnovnih akademskih studija u skladu sa pokazanim interesovanjem studenata;
4. Po završetku redovnog upisa studentima koji su nastavu pohađali po starim programima V, VI ili po I akreditovanom biće omogućen prelazak na novi, II akreditovani program uz priznavanje ranije položenih ispita, po propisanoj proceduri.
Ova odluka odnosi se i na studente koji svoje studije na Građevinskom fakultetu u Subotici počinju nakon završenih ili započetih studija na drugim visokim školama i fakultetima.
Svi zainteresovani studenti treba da pošalju prijavu sa sledećim podacima:
- Ime i prezime
- Broj indeksa (ukoliko su studenti GF Subotica) i po kom planu i programu su studirali
- Kontakt podatke, uključujući broj telefona, adresu elektronske pošte i adresu stanovanja
Prijave pošaljite na adresu: studentskasluzba@gf.uns.ac.rs
   
[28.08.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVRŠENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI ILI ZAPOČELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Međukatedarsko savetovanje iz oblasti Građevinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[08.02.2013.] OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE PO V (petom) i VI (šestom) Nastavnom planu i programu
*Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni sepen doktora nauka,najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
   
[01.02.2013.] Obaveštenje studentima Doktorskih studija - Zainteresovani za izradu doktorske disertacije pod nazivom „OSIGURANJE PLOČE OD PROBOJA STUBA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA“ mogu da se obrate prof. dr Aleksandru Prokiću.
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisničko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ćirilično.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS