SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske službe (šalter):
11:00 - 13:00 časova
(U terminu od 08:00 do 10:00 časova, u skladu sa mogućnostima, javljati će se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[23.04.2015.] Obaveštavaju se studenti da će usmeni deo ispita kod profesora dr. Ilije Miličića, umesto u ponedeljak, biti održan u sredu, 29. 04. 2015. godine sa početkom u 09:00 časova.
   
[23.04.2015.] Obaveštavaju se studenti da će pismeni deo ispita kod profesora dr Santrač Petra, (MEHANIKA TLA, OSNOVE FUNDIRANJA I FUNDIRANJE) biti održani u ponedeljak, 27. 04. 2015. god. od 09:00 do 13:00 časova u amfiteatru (kako je u kalendaru ispita za aprilski ispitni rok).
   
[21.04.2015.] Odluka o raspisivanju izbora za dekana Građevinskog fakulteta Subotica.
   
[21.04.2015.] Obaveštavaju se studenti da su stigli čekovi za studentske kredite za mesec mart i april 2015. godinе.
   
[21.04.2015.] Obaveštenje o terminu polaganju ispita iz predmeta ODRŽAVANJE, ZAŠTITA I SANACIJA KONSTRUKCIJA za studenti koji su šk. 2014/15, godine odslušali predmet i predali svoje semestrale radove, i ostale koji su prijavili ispit u aprilskom ispitnom roku - Odbrana rada i usmeni deo ispita će se održati u utorak, 05. 05. u 12 časova.
NAPOMENA: U zakaznom terminu, doneti:
• Seminarski rad u štampanoj i elektronskoj verziji-DVD,
• Pripremljenu prezentaciju seminarskog rada u „Power Pointu“, koja može trajati najduže do 10 minuta
   
[21.04.2015.] Obaveštenje o terminu polaganju ispita iz predmeta BETONSKI MOSTOVI za studenti koji su šk. 2014/15, godine odslušali predmet i predali svoje semestrale zadatke i seminarske radove, i prijavili se za odbranu seminarskog rada i usmeni deo ispita - Odbrana rada i ispit će se održati u ponedeljak, 27. 04. u 10 časova.
NAPOMENA: U zakaznom terminu, doneti:
• Svesku sa predavanja,
• Seminarski rad u štampanoj i elektronskoj verziji-DVD,
• Pripremljenu prezentaciju seminarskog rada u „Power Pointu“, koja može trajati najduže do 10 minuta
   
[20.04.2015.] Obaveštavaju se studenti da će konsultacije iz METALA biti održane u četvrtak, 23. 04. 2015. god. u terminu od 13,00 do 14,00 časova.
   
[20.04.2015.] Obaveštenje - Ispit iz predmeta ENGLESKI JEZIK I i II neće biti održan 22. 04. 2015. godine. Studenti će biti blagovremeno obavešteni o naknadnom roku.
   
[17.04.2015.] Obaveštenje - Odbrana seminarskih radova i usmeni deo ispita iz predmeta DINAMIČKA ANALIZA KONSTRUKCIJA biće održani u ponedeljak, 20. aprila 2015. god. sa početkom u 14 časova (sala 103).
   
[17.04.2015.] Obaveštenje - Završni deo ispita iz predmeta SEIZMIČKO INŽENJERSTVO biće održan u ponedeljak, 20. aprila 2015. godine sa početkom u 14 časova, umesto u 9 časova.
   
[17.04.2015.] Obaveštenje - Majski apsolventski ispitni rok traje od 11. do 22. 05. 2015. godine. Studenti treba na vreme da izvrše uplate na svoj račun kako ne bi došlo do problema prilikom prijave ispita. Cena naknadne prijave ispita nalazi se u troškovniku Građevinskog fakulteta Subotica.
   
[15.04.2015.] Obaveštavaju se studenti III godine da će sledeće predavanje iz predmeta KOROZIJA I ZAŠITA ŽIVOTNE SREDINE biti održano 07. 05. 2015. god. sa početkom u 13:00 časova.
   
[15.04.2015.] Obaveštavaju se studenti V i VI nastavnog plana i programa (stari programi) da će prijava ispita za majski apsolventski ispitni rok (koji traje od 11. do 22. 05. 2015. god.) biti održana 04. i 05. 05. 2015. godine od 11:00 do 13:00 časova na šalteru studentske službe.
   
[14.04.2015.] ZAPISNIK SA IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
   
[08.04.2015.] Popravak prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta MATEMATIKA 2 / MATEMATIKA II će biti održan 21. aprila 2015. godine, utorak, s početkom u 14 časova. Na popravni kolokvijum mogu izaći studenti koji se prijave na kolokvijum, potpisivanjem na listu postavljenu na oglasnoj tabli kabineta za matematiku, najkasnije do 17. aprila 2015. godine do 10.00.
   
[06.04.2015.] Za otvaranje korisničkog naloga na studentskom internet servisu i za njegovu dalju upotrebu pročitati korisničko uputsvo koje se nalazi na početnoj strani internet servisa.
   
[02.04.2015.] Obaveštenje - Aprilski ispitni rok traje od 14. do 30. 04. 2015. godine. Studenti treba na vreme da izvrše uplate na svoj račun kako ne bi došlo do problema prilikom prijave ispita. Cena naknadne prijave ispita nalazi se u troškovniku Građevinskog fakulteta Subotica.
   
[01.04.2015.] Pozivaju se svi studenti na promociju "Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju" koja će biti održana u četvrtak, 02. 04. 2015. u 12:00 časova u sali 105.
   
[25.03.2015.] Konačna lista kandidata za Studentski parlament.    Dopuna odluke.
   
[24.03.2015.] Obaveštenje o kandidatima za Studentski parlament.
   
[23.03.2015.] Obaveštenje - Studentima koji su podneli prijavu za obavljanje stručne prakse odobreno je obavljanje stručne prakse u navedenim preduzećima, odnosno na fakultetu.
Isti su dužni da donesu:
- obrazac br. 4 - dnevnik stručne prakse i
-obrazac br. 5 - potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi (na kojoj obavezno treba da bude unet i predlog ocene) na šalter studentske službe broj 2 najkasnije do 07. 09. 2015. godine.
   
[20.03.2015.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 20. 03. 2015.
   
[19.03.2015.] Obaveštenje o terminu polaganju ispita iz predemeta BETONSKI MOSTOVI.
   
[11.03.2015.] Obaveštenje o načinu i terminu polaganju ispita iz predmeta BETONSKI MOSTOVI.
   
[09.03.2015.] ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA STUDENTSKI PARLAMENT GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SUBOTICA
   
[03.03.2015.] Obaveštavaju se studenti I i III godine (prvi put upisani, sredstvima budžeta) da se na oglasnim tablama nalaze spiskovi studenata, po grupama i terminima, koji se odnose na obavezni lekarski pregled u studentskoj ambulanti.
   
[26.02.2015.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 26. 02. 2015.
   
[23.02.2015.] Raspored studenata po grupama iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE 2.
   
[09.02.2015.] Spisak studenata po grupama iz predmeta GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1.
   
[09.02.2015.] Spisak studenata po grupama iz predmeta MEHANIKA 2.
   
[28.01.2015.] Obaveštenje o stečenom uslovnom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III.
   
[27.01.2015.] Obaveštenje o stečenom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 1.
Obaveštenje o stečenom uslovu za izlazak na ispit iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
   
[21.01.2015.] Obaveštenje - Studenti, koji žele u ovoj školskoj godini obavljati stručnu praksu u preduzećima-biroima ili na Fakultetu, dužni su da: donesu popunjen Obrazac br. 1, 2 i 3 na šalter br. 2 studentske službe.
Rok za podnošenje prijave: od 09. do 28. februara 2015.godine.
Nakon ovog roka više se neće primati zahtevi u ovoj školskoj godini!!!!
Na sajtu fakulteta istaknuto je uputstvo sa obrascima za obavljanje stručne prakse.
Mole se studenti da obrate pažnju kod obrazaca, naime izbrisati uputstvo koje stoji na obrascu i uneti odgovarajući podatak (piše „naziv preduzeća“ treba izbrisati i uneti npr.PBG; ili piše „ime i prezime,“ treba izbrisati i uneti npr. Petar Petrović; ili kod obrasca br. 2 ispod naslova Saglasnost sa obavljanjem stručne......tekst uputstva izbrisati i odgovorno lice treba da ispuni obrazac svojim tekstom ....). Pripremite obrasce pre nego što ih odnesete kod odgovornih lica u preduzeća, odnosno na Fakultet!
   
[29.12.2014.] Izvod iz predloga liste kandidata za školsku 2014/2015. godinu (krediti i stipendije).
   
[03.12.2014.] UNIVERZITET U PROMENAMA... - TREND 2015
   
[28.11.2014.] „POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA – SZABADKAI ÜZLETI INKUBATOR – BUSINESS INCUBATOR SUBOTICA“ DOO ORGANIZUJE PREZENTACIJU SVOJIH USLUGA I POMOĆI POČETNICIMA U BIZNISU DANA 02.12.2014 SA POČETKOM U 11,00 ČASOVA.
   
[22.10.2014.] Projekat “Novi Lideri” u Subotici - „Mladi kao pokretači pozitivnih promena ili samo nemi posmatrači?“
   
[23.09.2014.] Obaveštenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obaveštavaju se studenti koji nisu završili studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obaveštenje se odnosi na studente upisane školske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta može ponovo steći status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogućavanje nastavka studiranja i
2. da se student upiše na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U rešenju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvrđuju se ispiti i druge izvršene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je priložiti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku službu do 20. 09. 2014. godine.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[28.08.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVRŠENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI ILI ZAPOČELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Međukatedarsko savetovanje iz oblasti Građevinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2015.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS