SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske službe (šalter):
11:00 - 13:00 časova
(U terminu od 08:00 do 10:00 časova, u skladu sa mogućnostima, javljati će se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[21.11.2014.] Obaveštavaju se studenti, koji nastavu slušaju na srpskom jeziku, da će se I kolokvijum iz predmeta MEHANIKA I održati u sredu 26. novembra 2014. godine sa početkom u 14:15 časova u amfiteatru.
   
[20.11.2014.] Obaveštavaju se studenti master studija da danas, 20. 11. 2014. godine neće biti održano predavanje iz predmeta LAKE METALNE KONSTRUKCIJE i METALNI MOSTOVI.
   
[19.11.2014.] Obaveštavaju se studenti V I VI nastavnog plana i programa (stari program) da je prijava ispita za decembarski - apsolventski ispitni rok 24. i 25. 11. 2014. godine na šalterima studentske službe.
   
[19.11.2014.] Obaveštenje - Decembarski ispitni rok počinje 01. 12. 2014. godine mole se studenti Osnovnih akademskih studija da izvrše uplate na vreme kako bi mogli da prijave ispite.
   
[18.11.2014.] Obaveštenje - Termin nadoknade vežbi iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA I je petak, 21. 11. 2014. godine 14:15 - 17:00 časova.
   
[18.11.2014.] Obaveštavaju se studenti da će kolokvijum iz predmeta OSNOVI PROJEKTOVANJA ZGRADA biti održan u ponedeljak, 24. novembra, sa početkom u 9.15 časova u sali 209. Podsećamo Vas da ponesete dogovoreni pribor za rad.
   
[18.11.2014.] Obaveštenje iz predmeta HIDROINFORMATIKA
Obaveštavaju se svi studenti koji su odslušali ovaj predmet, a nisu ga položili, da će ukoliko ga ne polože do početka sledećeg semestra morati ponovo da ga slušaju.
Kako bi se omogućila veća prolaznost studentima, u petak 28. 11. 2014. godine će se održati blok nastava iz istog predmeta sa početkom u 8.15 časova. Cilj nastave će biti da se pređu osnovni principi rada i osnovne operacije u Fortranu i da se omogući njegovo bolje shvatanje. Svi zainteresovani studenti mogu da prisustvuju, i poželjno je da studenti ponesu svoje računare sa instaliranim Fortranom. Studenti koji imaju Windows 7 ili Windows 8 pa su imali problema sa instalacijom programa mogu u četvrtak, 20. 11. 2014. godine da uzmu CD sa instalacijom programa kako bi ga instairali do blok nastave, odnosno da se jave profesorima Horvat Zoltanu ili Horvat Mirjani u međuvremenu ukoliko imaju poteškoće sa instalacijom.
   
[17.11.2014.] Obaveštenje - Vežbe iz predmeta METALNE KONSTRUKCIJE I, MONTAŽNE KONSTRUKCIJE i METALNI MOSTOVI neće biti održane ove nedelje (kod Tešanović Anike).
   
[14.11.2014.] Obaveštenje - Nastava iz predmeta FIZIKA održati će se u utorak, 18. 11. 2014. godine sa početkom u 14:15 časova u amfiteatru za sve studente prve godine (po istaknutom rasporedu).
   
[13.11.2014.] Obaveštenje - Obaveštavaju se studenti doktorskih studija da je upis u šk.2014/2015. godinu 17. i 18. 11. 2014. g. (ponedeljak i utorak) od 11:00 do 13:00 časova. Na upis je potrebno doneti uplatnicu od 6.000,00 dinara i najmanje 1/8 školarine (23.750,00 dinara).
   
[13.11.2014.] Obaveštenje - Ispit iz predmeta HIDROINFORMATIKA održati će se u ponedeljak, 17. 11. 2014. godine u 08:00 časova u sali 302.
   
[12.11.2014.] Obaveštavaju se studenti II, III i IV godine koji kao izborni predmet slušaju NEMAČKI JEZIK, da će se utorak, 25. 11. 2014. godine, u 12:15 sati održati I kolokvijum iz predmeta Nemački jezik I i II.
   
[10.11.2014.] Obaveštenje - Drugi kolokvijum iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE I će se održati u četvrtak, 27. 11. 2013. godine u amfiteatru od 15.00 do 16.30. Pri ulasku u salu svi studenti su dužni da nastavniku predaju indeks, otvoren na strani sa fotografijom.
   
[05.11.2014.] Obaveštenje - Studenti, koji su kao izborni predmet izabrali Nemački jezik I/II (Martinovic Bosko K55/2014, Mihajlovic Sanja K54/2014, Simeunovic Sofija 10/2014, Prlja Predrag 62/2014) trebalo bi da se jave predmetnom nastavniku.
   
[05.11.2014.] Obaveštenje - Dodatne vežbe iz predmeta OSNOVE SAOBRAĆAJNICA će biti petkom od 14:00 do 16:00 časova i ponedeljkom od 09:15 do 11:00 časova u kabinetu 302.
   
[04.11.2014.] Obaveštenje o važnim terminima iz predmeta OSNOVE SAOBRAĆAJNICA:
• I kolokvijum 16. 12. 2014.
• II kolokvijum 23. 12. 2014.
• test 12. 01. 2015.
• predaja i odbrana grafičkog zadatka 09. 01. 2015.
   
[04.11.2014.] Obaveštenje - Studenti Balija Haris, Dulić Modest i Radojičić Darinka koji su prijavljeni za blok nastavu iz predmeta BETONSKE KONSTRUKCIJE 1, potrebno je da se jave predmetnom nastavniku dr Danici Goleš na adresu dgoles@gf.uns.ac.rs, radi dogovora oko organizovanja konsultativne nastave i preuzimanja materijala za učenje.
   
[03.11.2014.] Obaveštenje iz predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
U četvrtak 6. novembra 2014. godine, s početkom u 14.15 h, biće održana predavanja koja su po rasporedu predviđena za 25. 12. 2014. godine. Časovi će biti održani u učionici 109.
U četvrtak 27. novembra 2014. godine, s početkom u 14.15 h, biće održana predavanja koja su po rasporedu predviđena za 8. 1. 2015. godine. Časovi će biti održani u učionici 109.
   
[31.10.2014.] Stigli su čekovi za studentske kredite i stipendije!
Obaveštavaju se studenti, korisnici studentskih kredita i stipendija da treba da podignu ček u studentskoj službi Građevinskog fakulteta Subotica i isti da unovče u ekspozituri Unicredit banke Srbija u Subotici, Park Rajhl Ferenca 7. Neophodno je da korisnici studentskih stipendija otvore tekući račun za uplatu stipendije u Unicredit banci. Za eventualna pitanja-kontakt telefoni 011/3691-057 ili 011/3691-015 ili studenti@unicreditgroup.rs
   
[27.10.2014.] Obaveštenje - Studenti Horvacki Sandra, Kukoleča Jelena i Mihajlović Ognjen hitno se pozivaju na razgovor u vezi predmeta Matematika 1. Na razgovor mogu doći u terminu konsultacija (četvrtak od 14 do 15 h) ili u utorak, sredu ili četvrtak u pauzama između časova.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE SAOBRAĆAJNICA.
   
[27.10.2014.] Raspored studenata po grupama iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA.
   
[24.10.2014.] KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU - MASTER AKADEMSKE STUDIJE
   
[22.10.2014.] Projekat “Novi Lideri” u Subotici - „Mladi kao pokretači pozitivnih promena ili samo nemi posmatrači?“
   
[22.10.2014.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU - MASTER AKADEMSKE STUDIJE:
METALNE KONSTRUKCIJE
BETONSKE KONSTRUKCIJE
HIDROTEHNIKA I VODNO INŽENJERSTVO OKOLINE
SAOBRAĆAJNICE
ARHITEKTONSKO INžENJERSTVO - URBANIZAM
   
[20.10.2014.] Obaveštenje:
Vežbe iz predmeta MEHANIKE TLA održavaće se u dve grupe po sledećem rasporedu:
I grupa – ponedeljkom 10,30 – 13,00 h
II grupa* – ponedeljkom 13,15 – 16,00 h
III grupa – ponedeljkom 16,15 – 19,00 h
* (uvodi se po potrebi – zainteresovani studenti treba da se jave predmetnom asistentu do petka 24.10.2014. radi formiranja konačnih grupa)
Vežbe iz predmeta FUNDIRANJE održavaće se u dve grupe po sledećem rasporedu:
I grupa – sredom 10,30 – 13,00 h
II grupa* – sredom 13,15 – 16,00 h
III grupa – sredom 16,15 – 19,00 h
* (uvodi se po potrebi – zainteresovani studenti treba da se jave predmetnom asistentu do petka 24.10.2014. radi formiranja konačnih grupa)
Vežbe iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA održavaće se u dve grupe po sledećem rasporedu:
I grupa – petkom 10,15 – 12,00 h
II i III grupa – petkom 14,15 – 16,00 h
   
[17.10.2014.] PRELIMINARNA RANG LISTA KANDIDATA U PRVOM KONKURSNOM ROKU - DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE.
   
[16.10.2014.] Obaveštavaju se studenti da je izašao Konkurs za studentske stipendije i kredite. Obrasci za konkurs šk.2014/2015.godine mogu se dobiti na šalterima studentske službe uz uplatnicu od 100,00 dinara. Uslove na konkurs za stipendije i kredite možete pročitati na plakatu u holu Građevinskog fakulteta.
   
[08.10.2014.] Obaveštenje studentima u vezi predmeta MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III
Predmet MATEMATIKA 3, odnosno MATEMATIKA III, mogu da slušaju studenti koji su:
1. položili ispit iz predmeta Matematika 1 / Matematika I,
2. položili ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II
ili stekli uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II.
Studentima koji imaju uslovni uslov iz predmeta Matematika 2 / Matematika II, a ostvare dovoljan broj bodova za uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III, uslov iz predmeta Matematika 3 / Matematika III će biti priznat jedino ako polože ispit iz predmeta Matematika 2 / Matematika II najkasnije u januarskom ispitnom roku školske 2014/2015. godine.
Studenti koji su se opredelili da slušaju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih školskih godina stekli su USLOVNI USLOV za izlazak na ispit i nisu položili ispit treba da se lično jave predmetnom profesoru u četvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
Studenti koji su se opredelili da slušaju predmet MATEMATIKA 3 / MATEMATIKA III, a tokom ranijih školskih godina stekli su USLOV za izlazak na ispit i nisu položili ispit treba da se lično jave predmetnom profesoru u četvrtak u 14 h. Poneti indeks sa sobom!
   
[23.09.2014.] Obaveštenje - Studenti upisani pre stupanja na snagu zakona o visokom obrazovanju iz 2005. godine na Osnovne studije, mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
   
[12.09.2014.] Obaveštavaju se studenti koji nisu završili studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obaveštenje se odnosi na studente upisane školske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta može ponovo steći status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogućavanje nastavka studiranja i
2. da se student upiše na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U rešenju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvrđuju se ispiti i druge izvršene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je priložiti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku službu do 20. 09. 2014. godine.
   
[11.09.2014.] POZIV ZA MEĐUNARODNU NAUCNU KONFERENCIJU CIBv 2014. NA TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV.    Copyright Agreement    Template
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[14.10.2013.] DODATNO OBAŠTENJE ZA STUDENTE I i II akreditovanog studijskog programa
Izbor više od jednog IZBORNOG PREDMETA omogućava sticanje i više kreditnih bodova, te njihov zbir ulazi u konačan zbir ostvarenih bodova za sticanje prava na upis viših godina studija.
Na primer, ako se (za 1. akreditovani program) izaberu predmeti Zidane konstrukcije i Nemački jezik II, student može da ostvari 12 ESPB i tako sebi poveća šansu da ostvari minimalni uslov za rangiranje na listi budžetskih studenata sledeće školske godine. Naravno, ovih 6 dodatnih ESPB znači da će na kraju studija student imati najmanje 246 ESPB umesto 240 ESPB, odnosno ovim se ne umanjuje broj obaveznih 240 ESPB.
   
[03.10.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU
Po nalogu Dekana, a prema informaciji Ministra prosvete sa sednice Senata od 02. 10. 2013. godine studeti se mogu upisati kao:
- student u statusu budžetskog studenta, koji je ostvario 48 i više ESPB bodova u šk. 2012/13. god.
- student u statusu samofinansirajućeg studenta, koji je ostvario 47 i manje ESPB u šk. 2012/13. god.
   
[26.09.2013.] PRELAZAK NA NOVI, II AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM
Na molbu Studentskog parlamenta i zbog velikog interesovanja studenata za nove module II akreditovanog studijskog programa, uprava Građevinskog fakulteta u Subotici je odlučila da izađe u susret studentima, te ih ovim putem obaveštavamo o načinu upisa željenih modula za Stambeno projektovanje, odnosno Saobraćajnice.
Uslov za organizovanje nastave na višim godinama po novom studijskom programu osnovnih akademskih studija jeste prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih studenata.
Procedura:
1. Prijava Studentskoj službi u kojoj se izražava želja za prelaskom na novi II akreditovani studijski program
2. Upis na 2., 3. i 4. godinu studija postojećeg, I akreditovani studijski program
3. Na sednici NNV (7. 10. 2013.) biće doneta odluka o mogućnosti prelaza na nov II akreditovani studijski program Osnovnih akademskih studija u skladu sa pokazanim interesovanjem studenata;
4. Po završetku redovnog upisa studentima koji su nastavu pohađali po starim programima V, VI ili po I akreditovanom biće omogućen prelazak na novi, II akreditovani program uz priznavanje ranije položenih ispita, po propisanoj proceduri.
Ova odluka odnosi se i na studente koji svoje studije na Građevinskom fakultetu u Subotici počinju nakon završenih ili započetih studija na drugim visokim školama i fakultetima.
Svi zainteresovani studenti treba da pošalju prijavu sa sledećim podacima:
- Ime i prezime
- Broj indeksa (ukoliko su studenti GF Subotica) i po kom planu i programu su studirali
- Kontakt podatke, uključujući broj telefona, adresu elektronske pošte i adresu stanovanja
Prijave pošaljite na adresu: studentskasluzba@gf.uns.ac.rs
   
[28.08.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVRŠENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI ILI ZAPOČELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Međukatedarsko savetovanje iz oblasti Građevinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[01.02.2013.] Obaveštenje studentima Doktorskih studija - Zainteresovani za izradu doktorske disertacije pod nazivom „OSIGURANJE PLOČE OD PROBOJA STUBA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA“ mogu da se obrate prof. dr Aleksandru Prokiću.
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisničko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ćirilično.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS