SR | EN
UNIVERZITET U NOVOM SADU
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA
Kozaračka 2a, 24000 Subotica
Tel. +381/24-554-300, Fax: +381/24-554-580
E-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs
 
Radno vreme studentske službe (šalter):
11:00 - 13:00 časova
(U terminu od 08:00 do 10:00 časova, u skladu sa mogućnostima, javljati će se i na telefon.)

TEKUĆE INFORMACIJE

[15.09.2014.] Obaveštenje - Konsultacije kod mr Anike Tešanović iz predmeta OSNOVE METALNIH KONSTRUKCIJA, METALNE KONSTRUKCIJE 1 i 2 i METALNE KONSTRUKCIJE održati će se u sredu, 17. 09. 2014. od 10:00 do 12:00 časova.
   
[12.09.2014.] Obaveštavaju se studenti koji nisu završili studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina (8) potrebnih za realizaciju studijskog programa, da im istekom tog roka prestaje status studenta.(Ovo obaveštenje se odnosi na studente upisane školske 2006/2007. godine - bolonja.)
Student kome je prestao status studenta može ponovo steći status studenta pod uslovom:
1. da Fakultet ima prostorne i druge uslove za omogućavanje nastavka studiranja i
2. da se student upiše na studijski program koji se realizuje u vreme ponovnog sticanja statusa studenta.
U rešenju dekana o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, utvrđuju se ispiti i druge izvršene obaveze koje se studentu priznaju i obaveze studenta u nastavku studija.
Uz zahtev za ponovno sticanje statusa studenta potrebno je priložiti uplatnicu na iznos od 3.000,00 dinara i to predati u studentsku službu do 20. 09. 2014. godine.
   
[12.09.2014.] Obaveštenje - Ispit iz predmeta HIDROTEHNIKA, OSNOVE HIDROTEHNIKE, REGULACIJA VODOTOKA, MEHANIKA FLUIDA umesto 17. 09. 2014. godine održati 19. 09. 2014. godine sa početkom u 08:00 časova u sali 109.
Napomena: Rok za prijavu ispita se ne menja tj. ispite treba prijaviti dva dana pre 17. 09. 2014.
   
[11.09.2014.] Obaveštenje - Za organizovanje OKTOBARSKOG - dodatnog ispitnog roka u šk. 2013/2014. godini potrebno je da se zainteresovani studenti evidentiraju na šalterima studentske službe 22, 23. i 24. septembra 2014. godine od 11:00 do 13:00 časova. Nakon toga (shodno broju prijavljenih studenata) će biti doneta odluka da li će, ili neće biti organizovan ispitni rok.
   
[11.09.2014.] POZIV ZA MEĐUNARODNU NAUCNU KONFERENCIJU CIBv 2014. NA TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV.    Copyright Agreement    Template
   
[10.09.2014.] DRUGI PRODUŽENI KONKURSNI ROK.
   
[10.09.2014.] Obaveštenje - Termin odbrane grafičkih radova iz predmeta STATIKA KONSTRUKCIJA II je četvrtak, 11. 09. 2014. godine u 10:00 časova.
   
[09.09.2014.] Rezultati polaganja prijemnog ispita iz Matematike.
   
[29.08.2014.] Obaveštavaju se studenti da će ispiti iz NEMAČKOG JEZIKA I i II u septembarskom ispitnom roku biti održani 12. 09. 2014. godine u 08:00 časova (umesto u 09:00 časova).
   
[26.08.2014.] Obaveštavaju se studenti koji su odradili stručnu praksu (koju je prodekan za nastavu prethodno odobrio) da treba da predaju dnevnik stručne prakse i uplatnicu u iznosu od 200,00 ili 400,00 dinara (budžet, samofinansirajući) u periodu od 01. 09. 2014. do 05. 09. 2014. godine.
   
[24.07.2014.] PODACI O UPISU NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE 2014/2015 ŠKOLSKE GODINE NAKON PRVOG KONKURSNOG ROKA.
   
[04.07.2014.] Obaveštavaju se studenti da u avgustovskom i septembarskom ispitnom roku, na ispite iz predmeta MEHANIKA I i MEHANIKA II mogu izaći svi studenti koji su ostvarili 25 poena predispitnih obaveza.
   
[03.07.2014.] MOGUĆNOST UPISA BRUCOŠA SA DRUGIH TEHNIČKIH FAKULTETA
Obaveštavamo sve brucoše koji su položili prijemni ispit iz Matematike ( ostvarili 50,01 bodova ) na nekom od tehničkih fakulteta da MOGU KONKURISATI ZA UPIS na slobodna budžetska mesta na Građevinskom fakultetu u Subotici.
Procedura:
1. Potvrda o položenom prijemnom ispitu,
2. Lična karta,
3. Fotokopija srednjoškolskih dokumenata (diploma i svedočanstva I, II, III i IV razreda-originali na uvid)
4. Original izvod iz matične knjige rođenih,
5. Prijava na studentsku službu Građevinskog fakulteta Subotica do ponedeljka, 21. 07. 2014. godine do 13,00 časova.
   
[23.05.2014.] SLIKE SA DODELE DIPLOMA 23. 05. 2014.
   
[12.05.2014.] SLIKE "OTVORENA VRATA" 2014.
   
[28.04.2014.] SLIKE SA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE 2014.
   
[27.03.2014.] Yu eco televizija - Međunarodna konferencija "Savremena dostignuća u građevinarstvu" 24. i 25. aprila.
   
[03.02.2014.] Podaci za grafički rad iz predmeta OSNOVE SAOBRAĆAJNICA.
   
[24.12.2013.] Slike sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Uvod sa dodele diplome 23. decembar 2013.
Video - Dodele diplome 23. decembar 2013.
   
[14.10.2013.] DODATNO OBAŠTENJE ZA STUDENTE I i II akreditovanog studijskog programa
Izbor više od jednog IZBORNOG PREDMETA omogućava sticanje i više kreditnih bodova, te njihov zbir ulazi u konačan zbir ostvarenih bodova za sticanje prava na upis viših godina studija.
Na primer, ako se (za 1. akreditovani program) izaberu predmeti Zidane konstrukcije i Nemački jezik II, student može da ostvari 12 ESPB i tako sebi poveća šansu da ostvari minimalni uslov za rangiranje na listi budžetskih studenata sledeće školske godine. Naravno, ovih 6 dodatnih ESPB znači da će na kraju studija student imati najmanje 246 ESPB umesto 240 ESPB, odnosno ovim se ne umanjuje broj obaveznih 240 ESPB.
   
[11.10.2013.] Obaveštenje studentima IV godine i apsolventima, program: Konstrukcije i materijali
Do početka nastave na Master studijama, konsultacije kod dr Danice Goleš će se održavati prema sledećem rasporedu:
1. Za diplomce - ponedeljkom od 11.00 do 13.00 u kabinetu 203b
2. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije I - četvrtkom od 13.15 do 14.00 u sali 212
3. Grupne konsultacije iz predmeta Betonske konstrukcije II - četvrtkom od 14.15 do 15.00 u sali 212
4. Pojedinačne konsultacije sa kapitenima grupa iz predmeta Betonske konstrukcije I - četvrtkom od 15.15 do 17.00 u kabinetu 203b ili u sali 212.
U slučaju da u istom terminu bude zakazan pismeni ili usmeni ispit iz navedenih predmeta, konsultacije toga dana neće biti održane.
Van navedenih termina ulazak studenata u kabinet kod dr Danice Goleš je dozvoljen samo uz prethodno zakazivanje.
Za sva ostala pitanja i probleme studenti mogu da se obrate putem emaila koji se nalazi na sajtu fakulteta.
   
[03.10.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU
Po nalogu Dekana, a prema informaciji Ministra prosvete sa sednice Senata od 02. 10. 2013. godine studeti se mogu upisati kao:
- student u statusu budžetskog studenta, koji je ostvario 48 i više ESPB bodova u šk. 2012/13. god.
- student u statusu samofinansirajućeg studenta, koji je ostvario 47 i manje ESPB u šk. 2012/13. god.
   
[26.09.2013.] PRELAZAK NA NOVI, II AKREDITOVANI STUDIJSKI PROGRAM
Na molbu Studentskog parlamenta i zbog velikog interesovanja studenata za nove module II akreditovanog studijskog programa, uprava Građevinskog fakulteta u Subotici je odlučila da izađe u susret studentima, te ih ovim putem obaveštavamo o načinu upisa željenih modula za Stambeno projektovanje, odnosno Saobraćajnice.
Uslov za organizovanje nastave na višim godinama po novom studijskom programu osnovnih akademskih studija jeste prijavljivanje dovoljnog broja zainteresovanih studenata.
Procedura:
1. Prijava Studentskoj službi u kojoj se izražava želja za prelaskom na novi II akreditovani studijski program
2. Upis na 2., 3. i 4. godinu studija postojećeg, I akreditovani studijski program
3. Na sednici NNV (7. 10. 2013.) biće doneta odluka o mogućnosti prelaza na nov II akreditovani studijski program Osnovnih akademskih studija u skladu sa pokazanim interesovanjem studenata;
4. Po završetku redovnog upisa studentima koji su nastavu pohađali po starim programima V, VI ili po I akreditovanom biće omogućen prelazak na novi, II akreditovani program uz priznavanje ranije položenih ispita, po propisanoj proceduri.
Ova odluka odnosi se i na studente koji svoje studije na Građevinskom fakultetu u Subotici počinju nakon završenih ili započetih studija na drugim visokim školama i fakultetima.
Svi zainteresovani studenti treba da pošalju prijavu sa sledećim podacima:
- Ime i prezime
- Broj indeksa (ukoliko su studenti GF Subotica) i po kom planu i programu su studirali
- Kontakt podatke, uključujući broj telefona, adresu elektronske pošte i adresu stanovanja
Prijave pošaljite na adresu: studentskasluzba@gf.uns.ac.rs
   
[28.08.2013.] OBAVEŠTENJE O UPISU STUDENATA POSLE ZAVRŠENIH OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA I STUDENATA KOJI SU ZAVRŠILI ILI ZAPOČELI STUDIRANJE NA SRODNIM FAKULTETIMA I/ILI NASTAVNIM PROGRAMIMA.
   
[08.07.2013.] Slike XXV Međukatedarsko savetovanje iz oblasti Građevinski materijali i Tehnologija betona.
   
[07.05.2013.] Slike sa Dana fakulteta (drugi deo).
   
[22.04.2013.] Slike sa Dana fakulteta (prvi deo).
   
[08.02.2013.] OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE UPISANE PO V (petom) i VI (šestom) Nastavnom planu i programu
*Studenti upisani na osnovne studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, mogu završiti studije po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studiranja najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine.
*Studenti upisani na doktorske studije, odnosno kandidati koji su prijavili doktorsku disertaciju do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, odnosno da steknu naučni sepen doktora nauka,najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine.
   
[01.02.2013.] Obaveštenje studentima Doktorskih studija - Zainteresovani za izradu doktorske disertacije pod nazivom „OSIGURANJE PLOČE OD PROBOJA STUBA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJIMA“ mogu da se obrate prof. dr Aleksandru Prokiću.
   
[14.11.2012.] STUDENTSKI INTERNET SERVIS
Korisničko ime (username) je broj dosijea (npr. K1/2013) ćirilično.
Inicijalna lozinka je JMBG.
   
[18.01.2012.] Kako pravilno ispuniti novi indeks.
   
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA 2014.            www.gf.uns.ac.rs            ZBORNIK RADOVA GFS