Грађевински факултет Суботица

Универзитет у Новом Саду

Сервиси

Контакт

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА

Козарачка 2а, 24000 Суботица
Република Србија
тел. +381 24 554 300
факс +381 24 554 580
e-mail: dekanat@gf.uns.ac.rs

О нама

Наш факултет основан је у Суботици 22. априла 1974. године у склопу Универзитета у Новом Саду. Основни циљ нам је образовање и оспособљавање за научно-истраживачки рад будућих грађевинских инжењера, мастера и доктора грађевинарства. Сва настава одвија се по Болоњском процесу. Факултет располаже савременим учионицама, амфитеатром, лабораторијама и библиотеком.